Tematické plány

Tematické plány na školní rok 2021 / 2022

1. ročník

1. TP – anglický jazyk

1. TP – český jazyk

1. TP – hudební výchova

1. TP – matematika

1. TP – pracovní činnosti

1. TP – prvouka

1. TP – tělesná výchova

1. TP – výtvarná výchova

 

2. ročník

2. TP – anglický jazyk

2. TP – český jazyk

2. TP – hudební výchova

2. TP – matematika

2. TP – pracovní činnosti

2. TP – prvouka

2. TP – tělesná výchova

2. TP – výtvarná výchova

 

3. ročník

3. TP – anglický jazyk

3. TP – český jazyk

3. TP – hudební výchova

3. TP – matematika

3. TP – pracovní činnosti

3. TP – prvouka

3. TP – tělesná výchova

3. TP – výtvarná výchova

 

4. ročník

4. TP – anglický jazyk

4. TP – český jazyk

4. TP – hudební výchova

4. TP – matematika

4. TP – pracovní činnosti

4. TP – přírodověda

4. + 5. TP – tělesná výchova

4. TP – výtvarná výchova

 

5. ročník

5. TP – anglický jazyk

5. TP – český jazyk

5. TP – hudební výchova

5. TP – matematika

5. TP – pracovní činnosti

5. TP – přírodověda

4. + 5. TP – tělesná výchova

5. TP – výtvarná výchova

 

6. ročník

6. TP – anglický jazyk

6. TP – český jazyk

6. TP – fyzika

6. TP – hudební výchova

6. TP – matematika

6. TP – německý jazyk

6. TP – přírodopis

6. TP – tělesná výchova

6. TP – výchova k občanství

6. TP – výchova ke zdraví

6. TP – výtvarná výchova

6. TP – zeměpis

 

7. ročník

7. TP – anglický jazyk

7. TP – český jazyk

7. TP – dějepis

7. TP – fyzika

7. TP – hudební výchova

7. TP – chemie

7. TP – matematika

7. TP – německý jazyk

7. TP – přírodopis

7. + 8. TP – tělesná výchova

7. TP – výchova k občanství

7. TP – výchova ke zdraví

7. TP – výtvarná výchova

7. TP – zeměpis

 

8. ročník

8. TP – anglický jazyk

8. TP – český jazyk

8. TP – dějepis

8. TP – fyzika

8. + 9. TP – hudební výchova

8. TP – chemie

8. TP – matematika

8. + 9. TP – německý jazyk

8. TP – přírodopis

7. + 8. TP – tělesná výchova

8. TP – výchova k občanství

8. TP – výchova ke zdraví

8. TP – výtvarná výchova

8. TP – zeměpis

 

9. ročník

9. TP – anglický jazyk

9. TP – český jazyk

9. TP – dějepis

9. TP – fyzika

8. + 9. TP – hudební výchova

9. TP – chemie

9. TP – matematika

8. + 9. TP – německý jazyk

9. TP – přírodopis

9. TP – výchova k občanství

9. TP – výchova ke zdraví