Výstupy pro domácí školu

Požadované výstupy vycházejí z ŠVP školy a tématických plánů pro jednotlivé předměty. Předkládají se minimálně dvakrát během školního roku.