Mateřská škola

Mateřská škola sídlí ve vile na okraji obce Okna.  Předností školky je její velká zahrada, na které trávíme mnoho času. Již několik let probíhají její úpravy a modernizace. Zahrada je neustále vybavována novými herními prvky, které přispívají pro rozvoj pohybu a intelektu dítěte. Děti se zde seznamují s jevy přírody, a to nejen pozorováním, ale i  na základě vlastních  činností. Zahrada je také místem pro setkávání dětí a jejich rodičů při společných akcích.

Cílem všech zaměstnanců mateřinky je vytvoření školky rodinného typu s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte. Vedení je volné, demokratické, podporující sebeuvědomění a sebedůvěru dítěte ve své schopnosti a dovednosti, nebát se říci svůj názor a také experimentovat i v dosud pro něj neznámých oblastech her a činností.

Interiér školky

Jak přihlásit dítě do naší školky?

Úhrada neinvestičních nákladů, tzv. školkovného

Školní vzdělávací program

Denní režim

Kalendář akcí