Mateřská škola

Personální obsazení ve školním roce 2022 / 2023

vedoucí učitelka: Mgr. Bc. Helena Vysušilová

učitelka: Michaela Kratochvílová

asistentka: Bc. Miroslava Boštíková