Mateřská škola

Personální obsazení ve školním roce 2022 / 2023

vedoucí učitelka: Mgr. Bc. Helena Vysušilová

učitelka: Michaela Kratochvílová

asistentka: Bc. Miroslava Boštíková

 

Naše školička

Jak přihlásit dítě do naší školky?

Úhrada neinvestičních nákladů, tzv. školkovného

Školní vzdělávací program

Denní režim

Kalendář akcí