Historie školy

Historie školy se datuje k roku 1714, kdy je v obci zmiňován učitel. Fara a škola jsou datovány k letem 1788 – 1790.
V roce 1880 budova školy shořela / stávala v místech, kde jsou dnes v Oknech bytovky / a škola byla přemístěna do budovy fary, kde je dodnes.
Ve 20. letech 20. století se otevírá česká škola v domku na kraji obce / dnes dům paní Šimonové /, do které dochází asi 20 dětí.
Německou školu, která byla umístěna v budově současné školy – faře – navštěvuje asi 100 dětí.
Budova školy v 70. letech – před výměnou oken.
V roce 1945, se pod vedením pana řídícího Josefa Zvoníčka, otevírá 1. – 4. ročník pro děti z Oken a z Luk. V ostatních obcích kolem Oken – ve Žďáru, ve Ždírci, v Kruhu, na Housce, byly také školy.
Postupně tyto školy v 60. – 70. letech zanikaly a děti začaly navštěvovat okenskou školu.
Počet žáků dosahoval až 69, uvažovalo se o zřízení třetí třídy / trojtřídky / a o přístavbě školy. Bohužel k této akci z neznámých důvodů nedošlo.

Historie školy se datuje k roku 1714, kdy je v obci zmiňován učitel. Fara a škola jsou datovány k letem 1788 – 1790.

V roce 1880 budova školy shořela (stávala v místech, kde jsou dnes v Oknech bytovky) a škola byla přemístěna do budovy fary, kde je dodnes.

Budova základní školy - historická fotografie

Ve 20. letech 20. století se otevírá česká škola v domku na kraji obce (dnes dům paní Šimonové), do které dochází asi 20 dětí.

Německou školu, která byla umístěna v budově současné školy – faře – navštěvuje asi 100 dětí.

Budova školy v 70. letech – před výměnou oken.

V roce 1945, se pod vedením pana řídícího Josefa Zvoníčka, otevírá 1. – 4. ročník pro děti z Oken a z Luk. V ostatních obcích kolem Oken – ve Žďáru, ve Ždírci, v Kruhu, na Housce, byly také školy.

Postupně tyto školy v 60. – 70. letech zanikaly a děti začaly navštěvovat okenskou školu.

Počet žáků dosahoval až 69, uvažovalo se o zřízení třetí třídy (trojtřídky) a o přístavbě školy. Bohužel k této akci z neznámých důvodů nedošlo.

Ředitelé školy v Oknech od roku 1945:

  • Josef Zvoníček (1945 – 1954)
  • Zdeňka Havlová (1954 – 1982)
  • Irena Sudková (1982 – 1992)
  • Jana Slánská (1992 – 1998)
  • Iveta Myšková (1998 – dodnes)

Počet žáků v okenské škole ve vybraných letech:

1979 – 80: 40                         1994 – 95: 23

1980 – 81: 43                         1995 – 96: 21

1981 – 82: 43                         1996 – 97: 24

1982 – 83: 36                         1997 – 98: 24

1984 – 85: 41                         1998 – 99: 26

1986 – 87: 39                         1999 – 00: 28

1988 – 89: 26                         2000 – 01: 35

1989 – 90: 24                         2001 – 02: 36

1990 – 91: 22                         2002 – 03: 32

1991 – 92: 26                         2003 – 04: 27

1992 – 93: 27                         2004 – 05: 33

 

Ze vzpomínek paní Zdeňky Havlové:

Paní Havlová působila na škole v Oknech jako ředitelka 28 let – od roku 1954 do roku 1982.

I v této době ve škole fungovala školní družina, kde děti často sbíraly byliny – nejvíce kontryhel, který rostl na louce pod Žďárem.

Ve škole fungovaly zájmové kroužky : dílny pro chlapce a vyšívání pro děvčata.

Okenská škola spolupracovala, stejně jako v současnosti, se školou ve Starých Splavech. Úzkou spolupráci také navázala se školou na Bezdězu. Školy společně pořádaly stanování na několik dní – pod Kokořínem, pod Bezdězem, u Máchova jezera, pod Berštejnem. Náplní pobytu bylo vaření, táboření, koupání, fotbal.

V průběhu školního roku škola organizovala besídky : Mikulášskou, Vánoční, na závěr školního roku. Tyto besídky se konaly v sále hostince U Henců, který dříve stával vedle školy.

V penzionu Lipka v Oknech, kde dříve byla také hospoda se sálem, se scházeli ochotníci a hrálo se zde divadlo. Pro děti se v Lipce dvakrát týdně promítalo kino.

Paní ředitelka Zdeňka Havlová se svými žáky na školní zahradě

Fotografie třídy ze 7. října 1958