Vánoční hvězda – besídka a nácvik 2023

Pro potěšení srdcí našich rodičů, blízkých, známých a následně žáků a učitelů jsme si připravili pásmo vánoční besídky „Vánoční hvězda“, která nás každého provází celý život a díky ní my předáváme potěšení, lásku, radost našim nejbližším, skrz úsměvy, obejmutí, laskavým slovem. Hvězda tak září v každém z nás a doprovází nás jako tři krále, pastýře a osadníky do Betléma. Stínohra předala poselství a pomocí látek jsme pohybem tvořili hvězdy, až jsme se spojili do komety směřující k nebi, s tím poselstvím, že každý má svou cestu a něco následuje. Nakonec jsme s rytmizací a hrou na hudební nástroje zazpívali vánoční…

Číst více…

13.12.2023 Poniklá – Rautis, Muzeum krkonošských řemesel

Během vánočního tvoření, krásné atmosféry, radosti, laskavosti a těšení se s kamarády na nové společné chvíle, jsme se účastnili celodenního výletu do Poniklé, kde nás čekala exkurze tradiční české výroby perličkových ozdob. Seznámili jsme se s procesem výroby, tvoření perliček, jejich barvení, broušení až po kompletaci vánočních ozdob. Jak se tato tradice a ruční výroba předává z generace na generaci. Děti si v kreativní dílně vytvořily svou vánoční hvězdu a zakoupily si drobný dárek pro své rodiče. Následně jsme se přemístili a navštívili Muzeum krkonošských řemesel, kde jsme viděli zpracování lnu, tkalcovství, praní, dřívější obydlí a vybavení, včelařství, ševcovnu, zpracování…

Číst více…

Prosinec v MŠ 2023

Během listopadu nás čekaly přípravy na vánoční trhy, které se konaly při rozsvícení stromečku v naší obci, kde si rodiče, příbuzní i známi mohli zakoupit různé výrobky od dětí i žáků z našeho školního zařízení. Děti se zapojily do tvoření s nadšením, připravovaly nejen křížaly, perníčky, ale i dekorace, věnce, ozdoby z netradičního materiálu. Byli jsme společně zdobit stromeček v obci, a také u vstupu do MŠ. Děti také navštívil Mikuláš se svojí družinou, děti obdaroval svou laskavostí, vstřícností a andělé předávali nadílku. Děti si pro tuto návštěvu připravily pásmo – říkanky s pohybem a písně. Seznámili jsme se s…

Číst více…

Logohrátky v MŠ

Děti se v průběhu každého týdne účastní logopedické prevence, která je provází celým vzdělávacím programem, ale i přímo v Logohrátkách. Děti si procvičují dechová, artikulační i oromotorická cvičení, zraková i sluchová cvičení (rozlišování), prostorovou orientaci, koordinaci oka a ruky i celého těla, křížové pohyby a cviky pro propojení hemisfér, jemné i hrubé motoriky. Rozvíjí své jazykové a rozumové, komunikační dovednosti, zvětšují a doplňují slovní zásobu, seznamují se s jednotlivými hlásky v podobě her, tvarů pusinek a polohy jazyka v ústech, pomocí stavebnic, skládanek a pomůcek. Seznamují se s hláskováním slov aj. Vše je propojené hravou formou a motivací. Děti jsou…

Číst více…

14.11.2023 Keramická dílna

S panem Valentou si děti užívaly tvoření z keramické hlíny. Tvořily pro své rodiče a příbuzné výrobky z vlastní představivosti, také ozdoby pomocí vykrajovátek a svícen ve tvaru stromečku. Seznámily se s druhy hlíny, její zpracování, vypalování, dekorování. Děti si vyzkoušely hnětení, tvarování, lepení dílů, jak používat hrnčířské pomůcky –  lanka, špachtle, látky. Děti zapojily senzorické vnímání do celkového svého projevu a zpracování. Vytvořily úžasné výrobky a tvoření z hlíny je velice bavilo.

Číst více…

Listopad v MŠ 2023

Listopad jsme zahájili podzimním „kabátkem“ –  barevností, již předchozím sběrem podzimních plodů, ovoce a zeleniny, tvoření z přírodnin v lesíku a také podzimními kytičkami. Děti se seznámily s druhy rostlin, k čemu slouží, jak se případně uchovávají co z nich můžeme vytvářet. Vytvářeli jsme podzimní dekorace na stůl pro rodiče, na výzdobu prostor MŠ i na svátek zesnulých. Byli jsme navštívit místní hřbitov, kde děti zapálily svíčky a položily dekorace, pečovaly o opuštěné hroby.  Mysleli jsme na všechny naše známé a příbuzné, kteří již nejsou mezi námi. 

Číst více…

Riegrova stezka 11.10.2023

Dne 11.10.2023 jsme navštívili přírodní krásy okolo řeky Jizery, a to naučnou Riegrovu stezku u Semil. Stezka vedla po lávkách nad řekou, skalním tunelem a skalními útvary, lesem, kde jsme viděli studánky, vodní hrazení, vodní továrnu, menší vodopády, vyhlídky a další podzimní krásy. Děti poznávaly druhy listů, stromy, živočichy, které se zde vyskytují. Děti se seznámily s historií stavidel a k čemu doposud slouží. Děti si užívaly každý kousek zdejší krajiny, šum a tok, bublání a padání vody, šum stromů, zpěv ptáků. Zdolávaly přírodní překážky. Kdyby stezka vedla dál, tak i tam by se děti s chutí vydaly.

Číst více…

Bruslení a tělocvična – 7 lekcí, 2023

Během podzimních měsíců jsme navštěvovali Zimní stadion ve Sportareálu v České Lípě, kde nás čekalo 7 lekcí bruslení. Děti měly k dispozici brusličky i přilby, zábrany a různé motivační pomůcky. I úplní začátečníci vše krásně zvládli, jak od nácviku chůze, tak až po samostatnou jízdu. Využívaly se například molitanové kvádry, pneumatiky, hokejky, míčky aj. Poslední lekci měly děti tzv. diskotéku s atrakcemi. Zároveň jsme navštívili místní tělocvičnu, kde si děti protáhly svá tělíčka na různých tělovýchovných prvcích a pomůckách. Hrály se různé hry – míčové, pohybové, tvořily se opičí dráhy. Děti si vyzkoušely trampolínu, švédskou bednu, můstek, žebřiny, medicinbaly apod. …

Číst více…