Zámek Horní Libchava 22/23

Na Zámek Horní Libchava nás pozvala místní školička, která má své sídlo a zázemí přímo v zámeckém areálu, zde využívají i bývalý lesopark, kde vytvořily krásnou stezku lesních zvířat.  Děti se hned zapojily do dění, prohlédly si prostory i zámek. Prováděla nás paní komorná – což je jedna z vyučujících. Prostředí zámku i jeho blízké okolí je netradičně pojat. Majitel zdejšího zámku často cestuje a nakupuje mnoho suvenýrů a velikých předmětů, které jsou právě součástí výzdoby či vybavení zámku. Děti si výlet užily. U nás v MŠ byl pro děti připraven indiánský den, během kterého si mohly děti vytvořit tričko,…

Číst více…

Logoprevence a práce s mikroskopem v MŠ 22/23

V průběhu školního roku jsme se i více zaměřili na Logoprevenci v MŠ, průpravná cvičení dechová, artikulační, oromotorická, které byla propojená s jemnou i hrubou motorikou, vizuomotorikou a prostorovou orientací. Při dechovém cvičení děti nacvičovaly správný výdechový proud, výdrž, sání, samotný výdech, regulace dechu, síla proudu, měkké patro, postavení a umístění jazyka a čelistí aj. Využívaly se různé pomůcky, materiály, hry a aktivity. Děti se nadšeně zapojovaly do všech aktivit.  Během vzdělávacích činností v MŠ nás navštívil i pan učitel Bárta ze základní školy, který si pro děti připravil pozorování mikroskopem. Děti se seznámily s nastavením, manipulací a obsluhou. 

Číst více…

Den dětí v MŠ 22/23

Den dětí si děti z mateřské školky s nadšením užily. Čekala je cesta vlakem do Splav a zde návštěva místního lanového centra. Pak jsme se vydali Jarmilinou stezkou zpět, při které měly připravenou ptačí stezku až k Máchovu jezeru. Po nalodění na parník Máj jsme tradičně vypluli po Máchově jezeře. Děti mohly vidět racky na Myším ostrůvku, labutě, sladkovodní ryby a mnoho kempů a přístavů. Seznámily se s dalšími dětmi z jiných školek. Na pláži jsme se osvěžili lahodnou zmrzlinou a následně jsme se vydali zpět na vlak. Ve školce na děti čekalo překvapení.   

Číst více…

Školka v přírodě – Sloup v Čechách 22/23

Letošní Školka v přírodě se uskutečnila v květnu kousek od nás. Cesta byla vlakem a autobusem. Zvoleným místem bylo RS Oáza ve Sloupu v Čechách. Krásné prostředí, milé lidi i obsluha, dostatek herních prvků a míst v okolí, co navštívit a kam se projít. Děti byly ubytované v chatkách a odloučení od rodičů zvládaly na výbornou. Slunné dny jsme osvěžili a zvlažili zmrzlinou. Navštívili jsme Skalní hrad, Cikánské jeskyně, Skalní divadlo, místní koupaliště, kozí minizoo. Pro děti byly připraveny aktivity i v areálu zařízení. Opékali jsme vuřty a zakončení pobytu bylo bálem. Vše uteklo jako voda a návrat se neúprosně…

Číst více…

Dopravní hřiště a cyklistika v MŠ 22/23

Během dubna a května nás čekali další krásné akce. Jeli jsme se povívat na Dopravní hřiště v České Lípě. Zde nám zapůjčili kola a odražedla. Přilby měly děti vlastní. Děti se blíže seznámily s pravidly silničního provozu, značení  –  vodorovné i svislé, pravidla jízda zprava, jízda na kruhovém objezdu a jak se zachovat, když projíždí vlak. Co udělat, když se blížím do křižovatky a je zde červená. Naučily se řešit různé situace.  Před samostatnou projížďkou se děti seznámily s výbavou kol, ochrannými  prvky na kolo i na cyklistovi, povinnou výbavou, značením. Při projížďce po obci jsme trénovali rozjezdy a zastavení,…

Číst více…

Kulturní zážitky v MŠ 22/23

Během celého školního roku se společně s lesní školkou tradičně a pravidelně vypravujeme za kulturním zážitkem, a to do Kina Máj v Doksech, kde nás čeká pásmo nejznámějších pohádek či modernější a novodobá pohádka. Také si zveme různá divadelní představení – loutkové, herecké i smíšené. V průběhu představení jsou děti vtaženy do děje, formou dotazů, her, či kontaktem s loutkou. S každého vystoupení si vezmeme krásné ponaučení. 

Číst více…

Čarodějnický rej a otvírání studánek v MŠ 22/23

Opět jsme s dětmi vyráběli krásnou čarodějnici z klestí. Pozvali jsme lesní školku na čarodějnickou stezku, která se konala na školkové zahradě. Stezka měla několik stanovišť jako skládání lektvarů, řazení obojživelníků, předměty, které potřebuje čarodějnice aj. Také nechyběl čarodějnický poklad a pálení čarodějnice se symbolikou odstranění zlých a špatných vlivů. Při krásném ohni jsme neodolali opékaní vuřtů. Dále ohledně jara a péče o vodu jsme se šli podívat ke studánce, kterou jsme očistili a u ní jsme si společně zatancovali a zazpívali. Děti zajímalo, kde vzniká, vyvěrá voda, proč je studená a průzračná aj. 

Číst více…

Recitace, návštěva Městské knihovny a Čtyřlístku v Doksech 22/23

Letošní recitace straších i mladších dětí probíhala v první třídě základní školy. Děti krásně vyslovovaly své verše. Vybavily si říkanky a básně z paměti. Za krásný přednes byly oceněni. K tématu Moje oblíbená pohádková knížka se nám naskytla možnost návštěvy Městské knihovny v Doksech. Děti si mohly prohlížet knihy, časopisy a poslechly si příběh, který vedl k porozumění textu a hledala se v něm hlavní myšlenka. Také nechyběla dílnička, kde si děti vyrobily záložku do knihy. Tuto návštěvu jsme propojili s návštěvou Muzea Čtyřlístku, kde na děti čekala opět dílnička a prohlídka známých pohádkových postav a hrdinů v kresleném příběhu. …

Číst více…