Adventní čas a Vánoce v MŠ 2020

Nastalo nám nejkrásnější období pro dětský úsměv, radost, potěšení i zamyšlení. Začalo to příchodem sv. Mikuláše, anděla a čerta, kdy jsme zazpívali pásmo písní a říkanek, které bylo následně odměněno bohatou a radostnou nadílkou. Připomněli jsme si průběžně několik zapomenutých tradic a zvyků, které si děti mohly vyzkoušet. Například – jmelí, krájení jablíček, pouštění lodiček, slupky od cibule a ovazování stolu  a mnoho dalších. Věnovali jsme se ročnímu období a měsícům, změn počasí. Adventní čas jsme prožili v duchu příprav na Adventní trhy a nácvikem na Vánoční besídku, také  pohybovými aktivitami na dané témata v tomto období. Procvičili jsme si …

Číst více…

Dušičky a Halloween, sv. Martin, adventní čas v MŠ 2020

V podzimních měsících jsme zažívali lesní hrátky, kde jsme tvořili z přírodnin různé přístřešky, obrazce a obrázky. Navštívili jsme různá zákoutí místního lesíku. Došli jsme ke krmelci, kde jsme dali nadílku lesním zvířátkům, sbírali jsme houby, poznávali a pozorovali změny v přírodě. Ve školce jsme tvořili obrázky na podzimní tématiku. Hrabali jsme listí a uklidili  zahradu od spadaných větví. Také jsme byli navštívit místní hřbitov, kde jsme očistili opuštěné hroby, zesnulým zapálili svíčky a položili podzimní kytičky. Vedli jsme rozhovory nad rozdíly zvyků a tradic v různých zemích. Věnovali jsme se jak Dušičkám, tak Halloweenu a hráli různé hry. Podzimní …

Číst více…

Zjevení Páně – Tři králové

Dne 6.1.2021 nás čeká prožití svátku Tří králů, neboli Zjevení Páně. Mudrci Kašpar, Melichar a Baltazar spatřili na obloze krásnou zářivou hvězdu (kometu) a  přišli se poklonit narozenému Ježíškovi v Betlémě. Tento den si děti vyrobí koruny, zahrají krátkou dramatizaci a zazpívají koledy, vyslechnou poselství a připomenou si symboliku tohoto svátku.

Číst více…

Dušičky / Halloween v MŠ

 V 1. týdnu v listopadu se budeme ve školce věnovat Památce zesnulých, lidově řečeno Dušičkám a Halloweenu. Tradicím a zvykům, rozdílům. Zahrajeme si hry, na dané témata budeme výtvarně vytvářet. Navštívíme místní hřbitov, očistíme hroby a zapálíme svíčky za zesnulé. V polovině týdne se budeme věnovat Halloweenu, děti mohou přijít v kostýmech, opět si zahrajeme hry a zapojíme se do dlabání dýní. Vzpomeňme si společně na naše blízké.

Číst více…

Štrúdlování a bramboráčky v MŠ – co nám dala zahrádka

Na začátku října jsme se s dětmi pustili do štrúdlování a bramboráčků. Děti se učily zacházet pod bezpečným dohledem z kuchyňským náčiním. Děti krájely, loupaly, škrábaly i strouhaly, mísily a ochutnávaly. Děti byly velice šikovné a krásně se aktivně zapojovaly do dění a činností. Během týdne také tvořily pomocí jablečných a bramborových razítek pytle, zavařovací sklenice a přípravu na psaní- kruhy, horní a spodní oblouk. Mladší děti poznávaly a pojmenovávaly ovoce a zeleninu pomocí vkládacích destiček a domina. Společně jsme určovali co je zelenina, a co ovoce, co se sklízí na podzim, ke co roste, jakou mají barvu. Upevňovali jsme …

Číst více…

MŠ – září= Babí léto a výlet do Botanicusu

Tak už se nám přiblížil říjen a s dětmi jsme si připomněli, co je to Babí léto a proč se tomu tak říká. Rozhovory a činnosti vedly i k tématu o sv. Václavovi, pranostiky a pověsti, k výrobě koruny. Věnovali jsme se hrám, výrobě, říkankám a zpěvu, pohádkám o Babím létě. Předškoláci si upevňovali předmatematické představy, jemnou motoriku, správný úchop tužky, nůžek, jemnou motoriku i grafomotoriku. Elementární poznatky o okolí, o finanční gramotnosti aj. dovednosti si děti upevňovaly při návštěvě Botanicusu – Centra řemesel. Senzitivní část v bylinné zahradě. Zde se děti seznámily s různými řemesly, vyzkoušely a vytvořily si …

Číst více…

Září- Celou naší školičkou, Herní den

Již se nám blíží konec září. Prožili jsme společně krásné týdny a i tento týden byl naplněn bohatým programem. Děti se seznamovaly s prostředím, s pracovnicemi celého zařízení i se školní zahradou a s okolím školky a obce. Procvičili jsme si například svá těla přes barevné ostrovy, rovnováhu, zahráli hry a naučili jsme se kutálet, házet a chytat obouruč. Předškoláci si připomněli základní barvy, barevnou posloupnost (řazení hříbků zleva – nácvik pro čtení), počty do 5, správný úchop tužky a posed, jemnou motoriku apod. Též si upevňovali pojmy pomocí míčků (nad, pod, za, před, vedle, vpravo/vlevo), vyplňovali pracovní listy na …

Číst více…

1.10.2020 celodenní výlet BOTANICUS

Vážení rodiče,  ve čtvrtek 1.10.2020 nás čeká společný výlet s Lesní školkou do BOTANICUSU – centra řemesel, odjezd je plánován autobusem od ZŠ Okna v 9:00 hod. Návrat cca v 15:00 hod. Poplatky za vstup a za vyrábění v dílničce činní 160,- Kč. Prosíme uhradit u paní Horčíkové. Děti si sebou vezmou batůžek s pitím, případně pláštěnku a roušku. Obědové a svačinové balíčky dostanou ze školní jídelny. Doprava je hrazena s projektu Erasmus.  V Centru nás čeká prohlídka s průvodcem, dílničky – chaloupky, které jsou zaměřené na řemesla, kde si děti mohou prakticky vyzkoušet např.: výrobu – provazu, mýdla, svíčky, …

Číst více…