Červen v MŠ

Konec školního roku se neúprosně blížil a o to více nás čekala intenzivní příprava na Zahradní slavnost a pasování předškoláků. Připravovaly se kulisy a výzdoba školky i prostory zahrady MŠ. Nácviky s rodiči  –  Tanec s rodiči a samostatné vystoupení dětí. Všichni byli úžasní a jsme hrdí na skvělou spolupráci. Děti se nemohly dočkat až to vypukne. Samostatné vystoupení – tance, divadla a pásma byly obdivující a krásně propracované. Všichni účastnící byli nadšení a okouzlení. Jen počasí nám nepřálo, proto to muselo být přerušeno a loučení s deváťáky a pasování předškoláků následovalo v jiný den.  Během dalších dnů nás čekala…

Číst více…

Květen v MŠ

Začátkem měsíce jsme se vypravili za dobrodružstvím indiánů, dozvěděli jsme se více o jejich původu a způsobu života, komunikace, tanců aj. Zapojili jsme se do tvoření čelenek a plnění úkolů, jako například lov bizona, stavby a modelování totemu, chytání ryb apod. Také jsme se účastnili ozdravného pobytu – Školka v přírodě ve Sloupu v Čechách, tentokrát jsme byli ubytováni přímo pod hradem. Prohlédli jsme si okolí jako Cikánské jeskyně, Skalní divadlo, Skalní hrad, Strážní věž a Modlitební důl. Dárečky jsme pořídili v místním rukodělném stánku – tzv. Chňapkárna. Účastnili jsme se Sloupského tyátru. Pobyt byl moc krásný. Děti byly statečné…

Číst více…

Duben v MŠ

  Také v dubnu nás čekalo mnoho aktivit a plánů. Nejen skvěle probíhající lekce plavání v plaveckém areálu v České Lípě, které byly určeny pro všechny děti z MŠ a LŠ. Děti zde rozvíjely hrubou motoriku a své nové dovednosti. Ale také se nám blížil Zápis do 1. třídy, a proto i předškolní děti byly navštívit naší ZŠ, kterou jsme si společně prošli, aby děti načerpaly nové poznatky a zkušenosti, jak v různých třídách, tak pomocí her a aktivit. Samostatný Zápis probíhal krásným, poklidným a hravým způsobem. Na děti pak čekaly dárečky. Tradičně jsme se stali účastníky silničního provozu na…

Číst více…

Březen v MŠ

V březnu jsme zažili i další akce a výlety, jako návštěva místní obecní knihovny, kde nás čekalo vystoupení a zapojení dětí do scénky O veliké řepě, další příběhy a hry. Děti se dozvěděly něco o provozu knihovny, způsobu výpůjček a prohlížení dětské literatury. Také jsme se zapojili do tradičního pečení v Kruhu, kde probíhalo pečení Velikonočních mazanců, Jidášků i chleba u paní Knapové. Kde po herních i pracovních činnostech děti čekala procházka daného okolí (kulturní i přírodní památky, změny v přírodě apod.). Výrobky si děti mohly odnést domů pro rodiče. Byly krásné a chuťově výborné. Moc se dětem povedly. Také…

Číst více…

Lyžařský výcvik Ještěd

Začátkem března nás čekal Lyžařský výcvik na Ještědu. Každé ráno nás vyzvedl autobus a odpoledne nás přivezl zpět na oběd do MŠ. Pod Ještědem se děti zdokonalovaly ve svých pohybových dovednostech. I úplní začátečníci se za pár hodin naučili postoje a potřebné pohyby na lyžích jako stoj, dřep, brždění, zastavení apod., také samostatné sjezdy, slalomy aj. Nakonec mohly děti ve skupinách na sjezdovky a své dovednosti využít a ukázat všem účastníkům a rodičům. Děti byly velice nadšené a spokojené. Rodiče obdivovali každé drobné dovednosti svých ratolestí a žasli nad jejich úžasnými pokroky. Tento lyžařský výcvik byl moc fajn. Určitě bychom…

Číst více…

Masopustní bál

  V zimním období nás čekalo mnoho veselých radovánek – bobování a sáňkování, bruslení na zimním stadionu i na zamrzlé ploše místní nádrže či rybníku, nechyběly stavby ze sněhu a koulování. Také jsme se věnovali tradicím a zvykům v daném období. V lednu jsme se zaměřili na to, co nám přinesly Vánoce, účastnily jsme se Tříkrálové sbírky a průvodu s novoročním přáním. Nechyběla návštěva kina a tradiční promítání v Doksech. Probíhaly lekce plavání. Jako další tradice nás čekalo období Masopustu, kde se děti zapojily do tvoření masek a následně i do samostatného průvodu obcí. Děti si velice užily Masopustní bál…

Číst více…

Vánoční hvězda – besídka a nácvik 2023

Pro potěšení srdcí našich rodičů, blízkých, známých a následně žáků a učitelů jsme si připravili pásmo vánoční besídky „Vánoční hvězda“, která nás každého provází celý život a díky ní my předáváme potěšení, lásku, radost našim nejbližším, skrz úsměvy, obejmutí, laskavým slovem. Hvězda tak září v každém z nás a doprovází nás jako tři krále, pastýře a osadníky do Betléma. Stínohra předala poselství a pomocí látek jsme pohybem tvořili hvězdy, až jsme se spojili do komety směřující k nebi, s tím poselstvím, že každý má svou cestu a něco následuje. Nakonec jsme s rytmizací a hrou na hudební nástroje zazpívali vánoční…

Číst více…

13.12.2023 Poniklá – Rautis, Muzeum krkonošských řemesel

Během vánočního tvoření, krásné atmosféry, radosti, laskavosti a těšení se s kamarády na nové společné chvíle, jsme se účastnili celodenního výletu do Poniklé, kde nás čekala exkurze tradiční české výroby perličkových ozdob. Seznámili jsme se s procesem výroby, tvoření perliček, jejich barvení, broušení až po kompletaci vánočních ozdob. Jak se tato tradice a ruční výroba předává z generace na generaci. Děti si v kreativní dílně vytvořily svou vánoční hvězdu a zakoupily si drobný dárek pro své rodiče. Následně jsme se přemístili a navštívili Muzeum krkonošských řemesel, kde jsme viděli zpracování lnu, tkalcovství, praní, dřívější obydlí a vybavení, včelařství, ševcovnu, zpracování…

Číst více…