Halloween 1.11.2022

Happy Halloween! Děti převlečené v kostýmech se účastnily různých aktivit a her v daném duchu. Duchové nás provázeli v průběhu celého dopoledne – hod na cíl a horním obloukem, pyramidy z duchů, namotávání, chytání duchů apod. Také si děti zkusily rovnovážné cvičení, orientaci v prostoru, spolupráci ve skupině, převzetí různých rolí, dokončit činnost aj. Překonávaly své obavy a nejistoty z něčeho nového. Vše zvládly skvěle a s velikou chutí. Nadšeně předávaly nové zkušenosti a zážitky z aktivit svým rodičům. Za zvládnuté aktivity a kostýmy je čekalo ocenění a něco na zoubek :). Již se těší na slavení Památky zesnulých a…

Číst více…

Drakiáda 24.10.2022

Dne 24.10. probíhala Drakiáda v MŠ. Tvoření draků společně celé rodiny na téma „Není drak jako drak“. Kreativitě se meze nekladou, takže dráčci mohli mít různé tvary, mohli být vyrobené z různých materiálů a barevnost byla též ponechána na vlastní fantazii rodiny. Na tento slet se sešlo mnoho krásných dráčků, které byli vystaveny v prostorách MŠ. Proběhlo hlasování a vyhodnocení, do kterého se zapojili i rodiče, personál MŠ  a také žáci ze ZŠ. Za každý dráček děti dostaly ocenění, které patří i rodičům za úžasné výtvory a skvělou spolupráci. Je to krásné a obdivující, když si rodiče najdou chvíli na…

Číst více…

EKOpark Liberec 19.10.2022

Dne 19.10. jsme se vydali na společný celodenní výlet s Lesní školkou a MŠ Jestřebí do Ekoparku v Liberci, kde si děti prošly naučnou stezku „Čtyři živly“, která je provedla celým parkem se stanovišti a úkoly, kde děti zjišťovaly a získávaly nové poznatky. Při absolvování stezky je nakonec čekala odměna v tajuplné jeskyni. Děti měly možnost si vyrobit výrobek ze dřeva, a to v ekodílničce. V Ekoparku jsme navštívili bludiště, vyzkoušeli jsme hmatový chodník, blátivou kuchyňku, vodní svět, pískoviště a kuličkodráhu. V dílničkách nás provázela lektokra. Děti tvořily především se dřevem, dalším přírodním materiálem a pracovaly s hřebíky a kladívky.…

Číst více…

Jablíčkování v MŠ 10.-14.10.2022

V říjnu od 10.-14. jsme měli v MŠ celotýdenní projekt „Jablíčkování“. Každý den nás čekalo mnoho aktivit s jablíčky. Také jsme se zaměřili na podzimní sklizeň i jiných plodin. Hlavním předmětem pro hry byly jablíčka. Navázali jsme úžasnou spolupráci s rodiči, kteří měli společně s dětmi připravit kulinářské výrobky z jablek, které se následně hodnotily i ochutnávaly. Výrobky byly krásné, lahodné a inspirující. Následující den jsme v MŠ pekli jablečné šátečky a vařili přesnídávku, které si děti mohly odnést domů, a tak i rodiče měli možnost ochutnávky toho, co děti vytvořily. Další dny byly naplněny sportovními aktivitami a hry s…

Číst více…

Bezděz 22.9.2022

Dne 22.9. jsme se tradičně s Lesní školkou vydali na výstup na hrad Bezděz. Prohlédli jsme si prostory hradu – komnaty, věž i kapli. Pověděli jsme si pověsti k danému místu. Posílali jsme světelné sluneční signály do Oken, Doks, Bělé a do kempu Karolínka. Pověděli jsme si o historii hradu. Děti měly možnost nákupu suvenýrů a navštívili jsme místní dětské hřiště. Všechny děti byly velice zdatné a statečné, výstup i sestup zvládly bravurně.  A za rok nás opět čeká prohlídka této krásné národní památky :). 

Číst více…

Neukirch 14.9.2022

Druhé setkání s německými školkami probíhalo 14.9. v Německu ve městě Neukirch v místním ZOO. Opět děti byly rozděleny do skupinek dle obrázků. Zde byl připraven program pro děti o Hospodářských zvířatech (čím jsou nám zvířátka užitečná, co nám dávají, životní cyklus drůbeže, druhy vajíček, zvuky zvířat aj.) Děti navštívily místní bludiště a dětské hřiště. Také jsme si prohlédli ostatní zvířátka – medvědy, papoušky, opice aj. U obou setkání byli přítomní i překladatelé a tato spolupráce i autobusová doprava byla hrazena z německých fondů. 

Číst více…

Divadelní vystoupení O prasátku Arturovi 8.9.2022

    Dne  8.9. jsme se společně s Lesní školkou účastnili divadelního představení, které bylo pro děti financované z fondu Ústeckého kraje. Herci nám odehráli pohádku O  prasátku Arturovi v pobytové místnosti na OÚ v Oknech. Představení bylo kombinací činohry a maňáskového divadla. Inscenace byla protkána písničkami, také bylo založeno na interakci s dětmi a její součástí byla edukace zaměřená na rozlišování materiálů v rámci třídění domácího odpadu. „I když jsme jen malé dětí, již umíme třídit smetí!“ Již naše moto, s kterým rádi pomůžeme, k lepšímu žití :)

Číst více…

Ekocentrum Včelička – Brniště 7.9.2022

Ve spolupráci s německými školkami jsme se poprvé setkali 7.9. v Brništi, kde se děti rozdělily do tří skupin podle zvířátek. Zde probíhal dopolední program Ryby (život ve vodě, druhy vod, životní cyklus ryb) a odpolední program Opylovači (úl a pozice včel, druhy včel, životní cyklus, výroba medu). Ve volné chvilce si děti pohrály na místním hřišti, zkusily si dojit kravičku, krmily kozy a králíky, prohlédly si záhony a další zvířata. Aktivity probíhaly formou hry (pexeso, skládanky, pohybové aktivity) a smyslového vnímání. Program byl bohatý a krásně zpracovaný. Děti byly nadšené. Již jsme se těšili na další spolupráci.

Číst více…