Úhrada školkovného

Úhrada nákladů za pobyt ve školce  , tzv.“ školkovné“

Děti 3-5 let denní docházka poplatek činí 400,-Kč měsíčně
Děti 5-6 let předškolní  denní docházka poplatek dle zákona nehradí

Platí se měsíc předem, tedy do 25.8. na měsíc září, nebo v září dvě platby, poslední platba ve školním roce  proběhne v měsíci květnu.

Placení školkovného

1/ na účet ZŠ a MŠ Okna  : číslo účtu 162511882/0600

2/ v hotovosti, v kanceláři hospodářky školy.

Při platbách upřednostňujeme platby na účet, před platbami v hotovosti.