Denní režim

Ranní blok

             6.30 – 8.00

 • scházení dětí a přivítání
 • volné hry a činnosti, námětové a konstruktivní, stolní hry

            8.00 – 8.30 hod

 • individuální a skupinové řízené činnosti dle témat
 • pohybové aktivity (ranní cvičení)

            8.30 – 9.00 hod.

 • hygiena, dopolední svačina

Dopolední blok

            9.00 – 9.45 hod.

 • činnosti z ranního bloku
 • komunikativní kruh
 • řízená činnost – dle tématu (zaměřeno na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální)
 • předškolní příprava
 • individuální péče

           9.45 – 11.45 hod.

 • pobyt venku (hra na školní zahradě, poznávání okolí)

           11.45 – 12.30 hod.

 • hygiena a oběd

Klidový blok 

          12.30 13.45 hod.

 •  hygiena, příprava na odpočinek
 • odpolední spánek mladších dětí a dle potřeb i dětí starších, odpolední zklidnění a relaxace u pohádky

 Odpolední blok

            13.00 14.15 hod.

 •  individuální péče
 • spontánní hry
 • zájmové kroužky
 • předškolní příprava

             14.15 – 14.45 hod.

 •  hygiena, odpolední svačina

              14.45 – 16.00 hod.

 • pobyt na školní zahradě či ve školce
 • spontánní činnosti dětí
 • přivítání s rodiči
 • rozcházení se

 

Podpora zdraví a vzdělávací nabídka

 Zdraví

 • Plavání – předškoláci a zdatní – Sportareál Česká Lípa
 • Bruslení a pohybové aktivity – Sportareál Česká Lípa + tělocvična
 • Šlápota – cesta za poznáním
 • Cyklistika – kola + odrážedla (Dopravní hřiště – Česká Lípa /obec Okna)
 • Příběhy v pohybu – cvičení s prvky jógy provázené čtením pohádek a příběhů, hrami a výtvarnou činností pobytová místnost či školní zahrada
 • Vaření a pečení v MŠ / obec Kruh

Vzdělávání předškoláků

 • Návštěva ZŠ
 • Výuka AJ – hravou formou (říkanky, písničky a hry), použití prvků Oxford English a Wow English, seznamování s novými slovíčky dle probíraného tématu, základní konverzační fráze
 • Logohrátky – průpravná cvičení logopedické prevence, rozvoj jazykových a komunikačních schopností hravou formou
 • Předmatematická gramotnost

 

 

Denní režim v MŠ

Podpora zdraví a vzdělávací nabídka