Jak přihlásit dítě do LMŠ

U ředitelky školy si vyzvednete či si vytisknete „Žádost o přijetí do MŠ“s povinnou přílohou „Potvrzení o pravidelném očkování“. Jsou to formuláře, které je potřeba vyplnit pro přijetí dítěte do školky. Poté získáte rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.

Před samotným nástupem je ještě nutné odevzdat „Evidenční list“a „Přílohu k evidenčnímu listu.

Žádost o přijetí do LŠ

Evidenční list MŠ

Příloha k ev. listu