Výtvarničení malotřídek

Od roku 2015 organizuje ZŠ a MŠ Okna akci zvanou „Výtvarničení malotřídek“, do níž se většinou zapojuje kolem 12 – 16 malotřídních škol Českolipska a Novoborska.

Každý rok v září je vypsané téma, podle něhož v průběhu podzimu a zimy děti kreslí a malují, a jež si klade za cíl představit či přiblížit ostatním školám i širší veřejnosti jednotlivé zúčastněné malotřídní školy, jejich obce, okolí, přírodní a kulturně historické zajímavosti.

Každá škola ze všech svých prací vybere deset obrázků a pošle je k prezentaci na společné výstavě, která se koná od poloviny března do konce května v kině Máj v Doksech.

Na vernisáži, jež 2 měsíce trvající výstavu zahajuje, je pak odbornou porotou z každé školy vybrána jedna vítězná práce, která danou školu zastupuje v nástěnném kalendáři na následující rok. Ten je po skončení výstavy sestaven a vytištěn tiskárnou Vallco v Doksech a následně distribuován do škol.

V případě nemožnosti uskutečnění výstavy s vernisáží (v souvislosti s epidemiologickou situací), je výstava prezentována virtuálně na webu ZŠ a MŠ Okna. Spolu s tím probíhá na facebookové stránce školy prezentace obrázků jednotlivých škol. Výběr obrázků do kalendáře zajišťuje odborná porota.

Témata jednotlivých ročníků:

  1. 2015 – 2016: „Naše obec – naše škola“ (kalendář na rok 2017)
  2. 2016 – 2017: „Co vyprávěl strom“ (památný strom naší obce) – kde zhlédnutí ZDE (kalendář na rok 2018)
  3. 2017 – 2018: „Naše obec – naše pověst“ (kalendář na rok 2019)
  4. 2018 – 2019: „Babičko, dědečku, vyprávěj“ (kalendář na rok 2020)
  5. 2019 – 2020: „K pramenům…“ – ke zhlédnutí ZDE (kalendář na rok 2021)
  6. 2020 – 2021: „Přírodní bohatství našeho kraje“ – ke zhlédnutí ZDE (kalendář na rok 2022)
  7. 2021 – 2022: „Kulturně historické dědictví našeho kraje“ – ke zhlédnutí ZDE (kalendář na rok 2023)