Plán akcí ZŠ

Roční plán akcí na školní rok 2009 / 2010
Ve školním roce 2009 / 2010 budeme také pracovat v projektech.
Bude se jednat o projekty většinou týdenní, které si budeme tvořit na základě aktivit v jednotlivých měsících.
Na projektech  budeme spolupracovat dle vzájemné dohody, tj. v některých případech se zapojí celé zařízení, jindy jen škola, nebo jednotlivé třídy či ročníky.
Vyučující budou na projektech spolupracovat a projekty budou prolínat i do činnosti školní družiny.
Akce označené *** budou zařazené do činnosti školní družiny.
Měsíc
aktivity
září Ekologie :
Ekologický den – třídění odpadu, kompostování
Lidové tradice :
Podzimní vycházka po okolí / šipkovaná, opékání brambor ***
Kultura :
Zájezd na festival – Jičín, město pohádky
Sport :
Atletický trojboj / běh, hod, skok /- ZŠ a MŠ Staré Splavy
 
říjen Ekologie :
Sběr žaludů a kaštanů, podzimní práce na zahradě***
Týden podzimních klobouků
Ukázka práce s dravci 5., 6. 10.
Výukový program – Čmelák – “Lesní království”
Den zvířat
Lidové tradice :
Drakiáda***
Kultura :
Divadelní představení v Jiráskově divadle v České Lípě “Aladinova kouzelná lampa”
Sport :
Máchův pohár / kopaná /
Comenius
Legenda o vzniku našeho národa – kresba, popis postav, dramatizace
listopad Ekologie :
Bramborový týden
Lidové tradice :
Magická noc***
Kultura :
Zájezd do Prahy – historické památky, návštěva divadelního představení v Minoru
Divadelní den ve škole
Návrat koncovky
Sport :
Výstup na Mount Everest – soutěž v běhu do schodů***
Comenius
Zájezd v rámci projektu Spolupráce venkovských škol v Evropě, Comenius / výměnný pobyt žáků / do Švédska // 2.11.-5. 11.
prosinec Ekologie :
Vánoční tvůrčí dílny – výroba dekorací z odpadového materiálu***
Vánoční strom v lese***
Výukový program – Čmelák
Lidové tradice :
Mikulášské trhy
Nadílka Mikuláše, čerta a anděla
Betlém v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Kultura :
Divadelní představení v Jiráskově divadle v České Lípě “Tygřík Petřík “, muzeum
Vánoční trhy v Ústavu sociální péče v Jestřebí
Sport :
Turistika / Jestřebí – Staré Splavy /
Comenius
Národní pověsti partnerských zemí – četba a ilustrace
 
leden Ekologie :
Výroba a umístění budek na školní zahradu***
Lidové tradice :
Pochůzka Tří králů
Kultura :
Recitační soutěž
Sport :
Týdenní pobyt na horách – lyžařský výcvik, Brádlerovy boudy v Krkonoších //
25. – 30.1.
únor Ekologie :
Výroba masopustních masek z odpadového materiálu***
Projekt Lidské tělo a péče o zdrav�� – Den zdraví
Výukový program – Čmelák
Lidové tradice :
Masopust***
Kultura :
Masopustní pásmo
Návrat koncovky
Sport :
Plavecký výcvik
březen Ekologie :
Jarní práce na zahradě***
Lidové tradice :
Vítání jara, Morena***
Kultura :
Zájezd na Veletrh dětské knihy, divadelní představení
Pěvecká soutěž
Sport :
Turnaj ve stolním tenise***
Plavecký výcvik
duben Ekologie :
Den Země – naučná vycházka na Valdštýnsko
Výukový program – Čmelák
Lidové tradice :
Velikonoce – velikonoční tvůrčí dílny***
Pašijové hry
Čarodějnický průvod***
Kultura :
Beseda v místní knihovně***
Divadelní představení v Jiráskově divadle v České Lípě “Když jde kůzle otevřít “
Sport :
Turnaj v kuličkách ***
Plavecký výcvik
Comenius
Česká pohádka – četba, výroba komiksu
Projekt “ Naše škola “
květen Ekologie :
Zájezd do botanické a zoologické zahrady v Liberci, ekocentrum Divizna
Výroba herbáře***
Lidové tradice :
Stavění májky***
Otevírání studánky***
Kultura
Besídka ke Dni matek
Návrat koncovky
Sport :
Turnaj ve vybíjené, ZŠ a MŠ, Staré Splavy
Cyklistický víkend***, dopravní výchova
Comenius
Zájezd v rámci projektu Spolupráce venkovských škol v Evropě, Comenius / výměnný pobyt žáků / do Turecka // 10. – 14.5.
Projekt “Naše škola”
červen Ekologie :
Exkurze u místního včelaře***
Vyhodnocení sběrové soutěže
Kultura :
Zahradní slavnost
Sport :
Týdenní pobyt na horách – turistický, Albeřice v Krkonoších // 21.- 26.6.
Projekt “Naše škola”
 

Plán akcí na školní rok 2022/ 2023

Září 2022

 • Pouť z Oken do Litoměřic
 • Lesní festiválek
 • Exkurze pro 2. stupeň
 • Výjezd 2. stupně do Turecka – Erasmus+

Říjen 2022

 • Podzimní slavnost
 • Drakiáda – ŠD
 • Bramborový a jablíčkový týden – ŠD
 • Výjezd 1. stupně do Řecka – Erasmus+
 • Orientační běh pro 1. stupeň, ZŠ Prácheň
 • Vlastivědná soutěž Vlastík pro 1. stupeň, ZŠ Prácheň

Listopad 2022

 • Magická noc – ŠD
 • Svatomartinský průvod – ŠD
 • Adventní  tvůrčí dílny

Prosinec 2022

 • Mikulášská nadílka
 • Zájezd do Prahy
 • Adventní trhy
 • Betlém v kostele

Leden 2023

 • Tříkrálové překvapení – kino Doksy
 • Tříkrálový průvod – ŠD
 • Plavecký kurz

Únor 2023

 • Recitační soutěž pro 1. stupeň, ZŠ Prysk
 • Školní ples
 • Plavecký kurz
 • Výjezd 1. stupně na Island – Erasmus+

Březen 2023

 • Vynášení Moreny a Vítání jara – ŠD
 • Plavecký kurz
 • Lyžařský pobyt
 • Vernisáž a výstava výtvarničení malotřídek pro 1. stupeň, ZŠ Okna
 • Výjezd 2. stupně do Rumunska – Erasmus+

Duben 2023

 • Den přírody
 • Pěvecká soutěž pro 1. stupeň, ZŠ Staré Splavy

Květen 2023

 • Sloupský Tyjátr pro 1. stupeň, ZŠ Sloup v Čechách
 • Cyklistika a stanování na školní zahradě
 • Atletické závody pro 1. stupeň, Nový Oldřichov
 • Výjezd 2. stupně do Itálie – Erasmus+
 • Výjezd 1. stupně do Rumunska – Erasmus+

Červen 2023

 • Filmová noc
 • Turistický pobyt
 • Turnaj ve florbale pro 1. stupeň, ZŠ Horní Libchava
 • Turnaj ve fotbale pro 1. stupeň, Bukovina
 • Třídní výlety
 • Sportovní den
 • Zahradní slavnost