Matematika Hejného

Pár slov o prof. RNDr. Milanu Hejném, Csc.

Působí na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Již řadu let spolupracuje při výzkumu matematického vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ. Působil 25 let na Univerzitě Komenského v Bratislavě, 1 rok na Concordia University v Kanadě a na Central Michigan University v USA. Léta experimentálně vyučoval matematiku na ZŠ. V devadesátých letech byl náměstkem slovenského ministra školství. Je autorem řady knih, vědeckých studií a učebnic, členem mezinárodních vědeckých výborů.

Matematika prof. Hejného vychází z této filozofie:

Dítě je zvídavé. Má potřebu hledat, řešit, zkoumat, objevovat a povídat si o tom s kamarády. Děti rády spekulují, objevují, radují se. Radost z vyřešené úlohy motivuje žáka k další práci. V mysli dětí se postupně buduje kvalitní matematické poznání, založené na porozumění.

Matematika není o rychlém a správním počítání, ale o kvalitě myšlení. Děti se učí schopnosti řešit problémy a komunikovat.

Úkolem učitele i rodiče je podporovat myšlení a komunikaci…

 

Více o matematice (výuce, kurzech, seminářích) najdete na: http://www.h-mat.cz/