Jak přihlásit dítě do MŠ

Při návštěvě v mateřské školky získáte informace o denním režimu ve školce, prohlédnete si budovu a seznámíte se s personálem.

U ředitelky školy si vyzvednete či  si vytisknete „Žádost o přijetí“ s povinnou přílohou „Potvrzení o pravidelném očkování“. Jsou to formuláře, které je potřeba vyplnit pro přijetí dítěte do školky. Poté získáte rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.

Před samotným nástupem  je ještě nutné odevzdat „Evidenční list“ a „Přílohu k evidenčnímu listu“.

Žádost o přijetí MŠ – pdf

Evidenční list MŠ – pdf

Příloha k ev. listu – pdf