„Kulturně historické dědictví našeho kraje“ – výstava výtvarných prací dětí 1. stupně základních škol Českolipska a Novoborska

Již sedmým rokem pořádá ZŠ Okna ve spolupráci s LAG Podralsko z.s. společnou akci venkovských škol Českolipska a Novoborska zvanou výtvarničení.   Letošní téma „Kulturně historické dědictví našeho kraje“ se opět vztahuje k místu, kde žijeme a chodíme do školy, k našemu blízkému okolí, k našemu regionu. Jeho cílem je rozšířit dětem i širší veřejnosti obzory ohledně kulturně historického dědictví našeho kraje, seznámit je s významnými památkami (zříceninami, hrady, zámky, církevní i lidovou architekturou…), jejich historií a kulturním významem pro danou obec i celý kraj.   Do letošního výtvarničení se zapojilo 14 základních škol: ZŠ Horní Libchava, ZŠ Kunratice u…

Číst více…

Lyžařský pobyt 2022

Brádlerovy boudy ve Špindlerově Mlýně Termín: pondělí 28. březen – pátek 1. duben 2022 Odjezd od školy v pondělí v 8:00 hodin. Příjezd ke škole v pátek asi v 17:00hodin. Cena: 2.200 Kč/ děti 1. stupeň ZŠ 2.300 Kč/ děti 2. stupeň ZŠ V ceně je plná penze, včetně svačiny a pitného režimu, ubytování, vleky u chalupy. Zdatní lyžaři, kteří budou mít zájem jít na náročnější sjezdovku, budou mít s sebou navíc 600 Kč (Davidovy boudy). Doprava zájezdovým autobusem je hrazena z dotace. Program: Děti budou rozdělené do družstev podle zdatnosti v lyžování. Pod vedením lyžařských instruktorů/ učitelů se budou…

Číst více…

Zápis do základní školy pro školní rok 2022 / 2023

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve středu 27. dubna 2022. Žádost o přijetí může být doručena: do datové schránky školy e-mailem s elektronickým podpisem poštou osobně Povinnost plnit školní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 šesti let a děti s odloženou školní docházku. Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23 trvalé bydliště v obci Okna trvalé bydliště ve spádových obcích – Luka, Bezděz, Skalka u Doks, Ždírec, Lobeč docházka do mateřské školy a lesní mateřské školy v Oknech sourozenecký vztah k dítěti, který školu již navštěvuje Žádosti o přijetí lze stáhnout…

Číst více…

Průvod Tříkrálový

Po roční pauze v Oknech opět proběhne Tříkrálový průvod. Ve čtvrtek 6. ledna vyrazí ve 14,30 od školy a postupně projde celou vsí. Akce proběhne ve spolupráci s Farní charitou Česká Lípa, která kromě jiného zajistila zapečetěnou pokladničku, do které zájemci mohou přispět na provoz sociálního automobilu

Číst více…

Návštěva kina 3. ledna 2022

Jako každý rok, i letos navštívíme první školní den v lednu kino.  Žáci 1. stupně pojedou vlakem v 7:58 z Oken nebo mohou čekat v Doksech na nádraží či u kina. Testovat se budou v kině. Promítání začíná v 9:30 hodin. Zpět do Oken půjdou pěšky (turistické oblečení), oběd je zajištěn. Žáci 2. stupně pojedou vlakem v 9:58 z Oken, testovat se budou ráno ve škole. Promítání začíná v 11:15 hodin, zpět do Oken půjdou pěšky (turistické oblečení), oběd je zajištěn.

Číst více…

Zahradní slavnost

This gallery contains 1 photo.

Zahradní slavnost na závěr školního roku se nesla v tradičním duchu. Nechybělo představení mateřské a lesní školky, šerpování budoucích školáků, rozloučení s odcházejícími žáky, dražba obrázků, bazárek. Školáci zahráli divadelní muzikál Šíleně smutná princezna. Rodiče se postarali o přebohaté občerstvení. 

Číst více…

Den matek, Otvírání studánek, Procházka naší obcí – MŠ – květen 21

Již nyní jsme se mohli sejít v plném počtu a společně prožít krásný měsíc. Vytvářeli jsme pro maminky překvapení a přáníčka. Naučili jsme se nové písně a říkanky, zahráli si hry a aktivity k daným tématům. Také jsme se věnovali naší školkové zahradě – úpravě různým povrchům na hmatovém chodníku, pletí a zalévání záhonků, sběru větviček. Vydali jsme se ke studánce, kde jsme si zazpívali a zatancovali. K procvičování orientace v prostoru a čase jsme využili prostředí naší obce, kterou jsme procházeli a navštívili památky a nejstarší budovy, určovali významná místa. Vytvořili jsme si krásný papírový 3D model naší obce.…

Číst více…