Další projekty

Naše škola se účastní několika projektů, kterými pomáhá naplňovat své zaměření na ekologickou výchovu a výuku anglického jazyka. Hlavní aktuální projekty a odkazy na ně jsou umístěny v postranním panelu. Další projekty, kterých se účastníme:

Projekty minulých let