Základní škola

Naše škola se nachází v malebném prostředí Máchova kraje, nedaleko hradu Bezděz, v obci Okna. Ve třech třídách základní školy se vyučují děti 1. – 9. ročníku. Při škole funguje školní družina. Školní vzdělávací programy jsou zaměřeny na ekologickou výchovu a výuku anglického jazyka.

Žáci se vyučují podle rozvrhů jednotlivých ročníků. Škola organizuje tradiční mimoškolní akce, lidové tradice a pořádá lyžařský a turistický kurz. Škola nabízí možnost být kmenovou školou pro individuální vzdělávání, tzv.domácí školu.

Počet žáků v ZŠ: 193

Počet tříd: 9 / 1. – 9. ročník /

Počet oddělení školní družiny: 2

Počet dětí ve školní družině: 35

Počet dětí v dětském klubu: 35

Školní družina a dětský klub fungují denně od 7:00 hodin do začátku vyučování, od ukončení vyučování do 17:00 hodin.