Školní družina

Školní družina je v provozu, v době školního vyučování,
denně od 6. 30 hodin do 16. 00 hodin.
Poplatek za školní družinu činí 100, – Kč měsíční a hradí se vždy do konce měsíce, u vedoucí ŠJ.
Žák, který má zájem docházet do školní družiny, musí přinést vyplněný zápisní lístek.
Zde rodiče uvedou – v kolik hodin, který den, bude žák ze školní družiny odcházet.
Školní družina je zaměřena na výtvarnou a pracovní činnost, sportovní aktivity, rozvoj lidových tradic a ekologickou výchovu.

Školní družina je v provozu v době školního vyučování denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin. Ve školním roce 2021 / 2022 jsou otevřená dvě oddělení ŠD pro žáky 1. stupně. Hlavní vychovatelkou je Petra Májová.

Poplatek za školní družinu činí 300, – Kč měsíčně.

Platby za stravování, předškolní vzdělávání (školkovné) a školní družinu se platí nejpozději k 25. dni v měsíci na měsíc následující.
Poslední platba ve školním roce 2021/2022 bude z vaší strany provedena v měsíci květnu 2022.

Způsob platby
1/ platba na účet: číslo účtu ZŠ a MŠ Okna: 162511882/0600
2/ v hotovosti v kanceláři hospodářky a vedoucí ŠJ – každý pracovní den
v době od 7,00 do 8,30 hodin, nebo v jiném čase, po telefonické domluvě (telefon 728409749)

Při platbách upřednostňujeme platby na účet před platbami v hotovosti.

Žák, který má zájem docházet do školní družiny, musí přinést vyplněný zápisní lístek. Zde rodiče uvedou, v kolik hodin bude žák ze školní družiny odcházet.

Školní družina je zaměřena na výtvarnou a pracovní činnost, sportovní aktivity, rozvoj lidových tradic a ekologickou výchovu. V rámci školní družiny funguje řada zájmových kroužků, pro žáky jsou bezplatné.

Týdenní skladba zaměstnání ŠD

 

Školní klub pro žáky 2. stupně

Od 13. září 2021 mohou žáci 2. stupně navštěvovat školní klub, který funguje denně od 14:00 do 16:00 hodin. Poté mají děti možnost přejít do školní družiny (provoz je do 17:00 hodin). ŠK má zázemí v prostorech nové školy. Ráno se otevírá v 7:30.

Kromě připraveného programu fungují od října v rámci ŠK také zájmové kroužky.

Vedoucí ŠK je Lenka Neckářová.

Poplatek za školní klub je 300 Kč,- měsíčně.