Školní družina

Školní družina je v provozu, v době školního vyučování,
denně od 6. 30 hodin do 16. 00 hodin.
Poplatek za školní družinu činí 100, – Kč měsíční a hradí se vždy do konce měsíce, u vedoucí ŠJ.
Žák, který má zájem docházet do školní družiny, musí přinést vyplněný zápisní lístek.
Zde rodiče uvedou – v kolik hodin, který den, bude žák ze školní družiny odcházet.
Školní družina je zaměřena na výtvarnou a pracovní činnost, sportovní aktivity, rozvoj lidových tradic a ekologickou výchovu.

Školní družina je v provozu v době školního vyučování denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin. Jsou otevřená dvě oddělení ŠD pro žáky 1. stupně. Hlavní vychovatelkou je Petra Májová.

Poplatek za školní družinu činí 300, – Kč měsíčně.

Platby za stravování, předškolní vzdělávání (školkovné) a školní družinu se platí nejpozději k 25. dni v měsíci na měsíc následující.
Poslední platba ve školním roce 2022/2023 bude z vaší strany provedena v měsíci květnu 2023.

Způsob platby
1/ platba na účet: číslo účtu ZŠ a MŠ Okna: 162511882/0600
2/ v hotovosti v kanceláři školy – každý pracovní den
v době 8,30 hodin do 14,00 hodin.

Při platbách upřednostňujeme platby na účet před platbami v hotovosti.

Žák, který má zájem docházet do školní družiny, musí přinést vyplněný zápisní lístek. Zde rodiče uvedou, v kolik hodin bude žák ze školní družiny odcházet.

Školní družina je zaměřena na výtvarnou a pracovní činnost, sportovní aktivity, rozvoj lidových tradic a ekologickou výchovu. V rámci školní družiny funguje řada zájmových kroužků, pro žáky jsou bezplatné.

Týdenní skladba zaměstnání ŠD