Archiv

  • Vynášení Moreny a vítání jara 2015
Tři králové 2015

Tři králové prošli celou vesnicí, zpívali a koledovali.

Mikuláš ve škole

Zase nás po roce navštívili - Mikuláš, anděl i čert. Nikoho si neodnesli - počet dětí ve škole zůstává nezměněn.

Pohádkový les

Keramika na Housce 2014

Pan Valenta nám opět umožnil využít keramickou dílnu a vyzkoušet si práci s hlínou. Děti pod jeho vedením tvořily drobné dárky a ozdobné předměty.

Magická noc 2014

Magickou noc děti již tradičně strávily ve škole. Vyřezaly si dýni, zahrály hry, prošly stezkou odvahy, podívaly se na pohádku.

Svatomartinský průvod

Letos svatý Martin nepřijel na bílém koni ani do Oken. Přesto jsme se po vesnici vydali v jeho stopách, vyslechli jeho příběh, setkali se se žebrákem, kterého obdaroval. Průvod nás zavedl na školní zahradu, kde účastníky čekaly dětmi upečené svatomartinské rohlíčky. Společně jsme pak vypustili lampion přání.

Den zvířat 2014

Den zvířat byl opravdu zvířat plný. Začal tím, že si každý žák mohl přinést do školy svého miláčka. Nejvíce bylo morčat, ale viděli jsme i králíky, křečka, andulku, korelu, korálovku a agamu. Potom jsme se šli podívat na prasata do statku. Pan Bucek nám představil zvířata, o která se stará - svině, kance i malá selátka. Pak nám ukázal své holuby a králíky. Výprava za zvířaty po vsi pokračovala koňmi, kachnami, husami, psy... Odpoledne si ještě děti mohly zajezdit na koních paní Vítkové.

Jablíčkový týden 2014

Jeden říjnový týden byl věnován jablkům. Jablka procházela vyučovacími předměty a celá škola se vyzdobila výtvarnými pracemi s jablíčkovou tématikou. Týden vyvrcholil páteční Jablíčkovou slavností. Jednotlivé třídy si připravily taneční a divadelní vystoupení. Konaly se dílny. Proběhla soutěž o nejlepší a nejkrásnější jablko a o nejlepší štrůdl. Celkem se v každé kategorii sešlo více než třicet vzorků!

Bramborový týden 2014

Jeden říjnový týden byl věnován bramborám. Poučili jsme se o jejich původu, pěstování, využití. Brambory vystoupily v hlavní roli slovních úloh, písní a výtvarných prací. Brambory jsme si užili i ve školní jídelně.

Září ve školičce

Hry na zahradě, návštěva u koníčků, tkaní s Krtečkem.

Máchův pohár 2014

Máchova poháru - turnaje ve fotbalu - se letos zúčastnilo šest týmů: Kravaře, Dubá, Doksy, Bělá pod Bezdězem, Jestřebí a Okna. V konkurenci velkých škol se nám podařilo získat první místo. Náš Václav Žák byl vyhlášen jako nejlepší střelec - nastřílel 14 gólů. Úspěšným fotbalistům moc gratulujeme.

Lesní festiválek 2014

Lesní festiválek se konal u příležitosti otevření Lesní třídy mateřské školy. Na školní zahradě bylo připraveno občerstvení (domácí výroba), dílničky (dřevořezba, výrobky z přírodnin, malování sádrových odlitků, tvoření zápichů z papíru, plstění a tkaní), sportovní vyžití (lukostřelba, dráha obratnosti), živá zvířata (psi, ovce, koně a koza), živá hudba (p. Dědek na didgeridoo, hudba z Chlumu, Kvak a Žbluňk) a dvě divadelní představení (divadlo Matýsek z Nového Boru a divadlo Kampa z Prahy). Festiválek zpestřilo i počasí - slunce během odpoledne vystřídala bouřka. Výtěžek festiválku je určen pro potřeby Lesní třídy.

Turnaj malotřídek ve vybíjené - Zahrádky 2014

Turnaje se letos zúčastnilo sedm týmů. A my jsme vyhráli první místo! Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen náš Václav Žák

Ekoden 2014

I letos jsme si hned na začátku roku připomněli, jak třídit odpad a šetřit životní prostředí.

Pracovní výchova v lese

Hodina pracovní výchovy se dá prožít i v lese - co třeba postavit dům?

Výlet do lesa - září

Vyrazili jsme do blízkého lesa a prostřednictvím her vyzkoušeli mnoho dovedností - jak vést tým, rozdělit povinnosti, spolupracovat.

Záchranáři 2014

Školu po roce znovu navštívil profesionální záchranář a seznámil děti se základy první pomoci. Vše měly možnost si vyzkoušet prostřednictvím pomůcek, setkání se zraněním si zažily pomocí maskování.

Adaptační pobyt Lužické hory

V polovině září jsme vyjeli na adaptační pobyt do Lužických hor. Tentokrát jsme spíše než po rozhlednách putovali po horách. Výjimku tvoří rozhledna Jedlová. Vystoupali jsme na hory Klíč, Luž. Navštívili zříceninu Tolštejn, Motýlí dům v Jonsdorfu. Ubytovaní jsme byli na chatě Luž. Úspěšně jsme zápasili s počasím, únavou, odloučením od rodiny. Užívali jsme svou společnost, podzimní přírodu, houby.

Přírůstky ve vybavení

Na nový školní rok se ve škole objevilo nové, velice zásadní a nákladné vybavení. Do školní jídelny byl pořízen konvektomat - přístroj na přípravu pokrmů, který umožní kvalitnější stravování. Z větší části jej financovala obec Okna, významnými částkami přispěly i okolní obce. Do školy byly pořízeny nové lavice a židle pro druhou třídu. Lavice i židle jsou výškově nastavitelné. Lesní třída získala své zázemí na školní zahradě - rekonstruovanou maringotku. Byla pořízena a opravena z částek darovaných sponzory.

První školní den 2014

Prvního září jsme u nás přivítali patnáct nových prvňáčků. Dva z nich mají individuální vzdělávání a budou se učit doma. Přejeme všem hezké první kroky ve škole.

Zahradní slavnost 2014

Zahradní slavnost uzavřela školní rok. Rozloučili jsme se s páťáky a předškoláky - a ty zároveň přivítali jako budoucí prvňáky. Pasovali jsme čtenáře. Školkáči předvedli své vystoupení, školáci muzikál Lotrando a Zubejda. Rodiče přichystali výborné občerstvení. Konala se dražba obrázků. Společně jsme pak poseděli na školní zahradě.

Kokořínsko

Na školu v přírodě jsme vyjeli na Kokořínsko. Navštívili jsme hrad Kokořín, Městské lázně ve Mšeně, skalní útvary Pokličky. Svezli jsme se vláčkem.

Venkovní učebna

V červnu byla postavena a uvedena do provozu venkovní učebna na školní zahradě. V příznivém počasí je hojně využívána.

Vysvědčení 2014

Vysvědčení je rozdáno, na shledanou v září.

Atletický trojboj malotřídek

Zúčastnili jsme se Atletického klání malotřídek v Novém Oldřichově. Obě naše družstva získala ve své kategorii třetí místo.

Návštěva v Provodíně-indiánská stezka

Dne 4.6.2014 jsme se setkali s kamarády v MŠ Provodín. Skvělé dopoledne bylo plné her a zábavy v indiánském duchu.

Sloupský tyjátr 2014

Vydali jsme se na čtvrtý ročník přehlídky divadla málotřídních škol do Lesního divadla ve Sloupu. Připravili jsme divadelní muzikál Lotrando a Zubejda. Rádi jsme zhlédli představení ostatních škol - od klasických pohádek, přes taneční vystoupení až k artistickým výkonům. Počasí bylo krásné. O zábavu se postarala dvojice moderátorů, která jednotlivá vystoupení prokládala hrami.

Cyklovíkend 2014

Letošní cyklovíkend byl bohatý na zážitky. Páteční dopoledne jsme věnovali dopravní výchově, kontrole kol v dílně pana Ouředníka a zkušební vyjížďce do Luk a Žďáru. Velké děti stihly ještě před obědem koupání v Máchově jezeře. Po obědě jsme vyrazili na Tachov, kde nás paní Vítková provezla na koních, a dále pokračovali na Nedamov. Stihli jsme se vykoupat ještě než vypukla veliká bouřka. Tu jsme ve zdraví přečkali pod střechou u stánku. Odtamtud nás zachránili hodní rodičové, kteří nás postupně přemístili zpátky do Oken. Kvůli bouřkám bohužel padl původní plán strávit noc ve stanech na školní zahradě. Místo toho jsme spali ve škole a užili si promítání filmu. V sobotu jsme se vydali na Valdštejnsko. Největším zážitkem pro děti (a nepochybně i později pro maminky) bylo projíždění louží. Na hřišti v Oknech jsme pak vyzkoušeli nový druh sportu - Discgolf. Odpoledne jsme strávili na školní zahradě při sportovním klání ve vybíjené a fotbalu. Ze zahrady nás nakonec opět vyhnal déšť. Slíbené opékání si necháme na jindy.

Jarní hry - kuličkování ve školce

Dne 23.4. 2014 nás ve školičce navštívily děti z Provodína. Společně jsme si užili den plný jarních her a dovádění. Počasí nám přálo. Na závěr jsme si prohlédli naši obrázkovou galerii, kterou zašleme do soutěže Celé Česko čte dětem.

Canisterapie

Psi umí i léčit. Jsou naši společníci, pomocníci - ale musíme vědět, jak se k nim chovat. A to se děti učily pomocí Borůvky a Fidorky.

Besídka ke Dni matek

Den matek jsme oslavili v nové pobytové místnosti vedle obecního úřadu. Děti zatančily, zazpívaly a zarecitovaly nejen maminkám, ale i tatínkům, babičkám a dědečkům.

Pěvecká soutěž 2014

Soutěžilo se ve třech kategoriích. Ti nejúspěšnější postoupili do soutěže málotřídních škol v Horní Libchavě.

Velikonoce 2014

V dílnách jsme vyráběli výzdobu a dobroty na velikonoce. S rodiči a přáteli školy jsme se pak sešli na Velikonočních trzích.

Vítání jara

Morenu jsme spálili v ohni, přivítali jaro a společně si upekli buřty.

Výlet do Londýna

Podnikli jsme pětidenní letecký výlet do Londýna. Byli jsme ubytováni v hostelu v centru města. Prohlédli jsme si spoustu zajímavých míst, seznámili se blíže s britskou kulturou a vyzkoušeli naši angličtinu.

Není frisbee jako frisbee

Občan obce Okna, pan Pek, seznámil děti s novým sportem, který se jmenuje DiscGolf. Frisbee se hází do speciálních košů - jakási obdoba golfu.

Brádlerovy boudy 2014

Letošní lyžařský výcvik se potýkal s nedostatkem sněhu. I tak se nám podařilo si zalyžovat a zasnowboardovat. Pobyt nám opět zpestřili vojáci - tentokrát přiletěli helikoptérou a my jsme si ji mohli zblízka prohlédnout. Užili jsme i sluníčko a procházky na okolní boudy, večerní hry a závěrečnou diskotéku.

Recitační soutěž 2014

Recitační soutěž probíhala ve třech kategoriích: školka a první třída, druhá a třetí třída, čtvrtá a pátá třída. Vítěze vybírala odborná porota složená z maminek a babiček. Ti nejlepší nás budou reprezentovat na recitační soutěži málotřídních škol v Horním Prysku.

První školní ples

První školní ples Back to school se konal v hospůdce ve Žďáru. Zúčatnili se ho rodiče a přátelé naší školy. Zaměstnanci nacvičíli předtančení (!), připravena byla tombola a půlnoční překvapení.

Zápis do první třídy 2014

V lednu proběhl zápis do první třídy pro příští školní rok. Máme radost, že se k zápisu dostavilo sedmnáct dětí z Oken, Doks a okolí. Bylo zapsáno šestnáct dětí, jednomu dítěti byla školní docházka odložena.

Tříkrálový průvod

Tři králové obešli celou vesnici. Všem popřáli zdraví, štěstí, dlouhá léta.

Výlet do Prahy 2013

Výlet do Prahy měl nabitý program. Začali jsme návštěvou Muzea Kampa. Pro malé i velké děti byl připraven výukový program spojený s prohlídkou muzea a dílnou. Malé děti se dozvěděly a vyzkoušely něco o využití odpadových materiálů v umění, velké děti se poučily o abstrakci. Následovala návštěva Muzea hudby. Tady jsme si v dílně zahráli na šamany. Odpočinuli jsme si a osvěžili se v kavárně Vesmírna. Večer nás čekalo představení Moje první encyklopedie v divadle Minor, následované prohlídkou zákulisí.

Vánoce 2013

Přicházející vánoce jsme začali prožívat už v adventu. Každé ráno jsme nacvičovali na Vánoční zpívání, někdy s námi zpíval i pan Král. Při vánočních dílnách jsme připravili výrobky na trhy. Pro seniory jsme spolu s obecním úřadem připravili vánoční posezení. Vyvrcholením oslav vánoc byla vánoční besídka a zpívání v kostele.

Výroba papíru se Čmelákem

Po delší době k nám opět zavítal Čmelák Luboš a učil nás vyrábět ruční papír. Také jsme se dozvěděli zajímavé věci o historii výroby papíru a jeho recyklaci.

Čerti ve škole

Pekelná kniha hříchů odhalila, kdo zaslouží balíček sladkostí a kdo odnést do pekla. Počet žáků školy i zaměstnanců zůstal beze změny.

Výroba mýdel

V mýdlové dílně si děti zkusily vyrobit mýdla z rozpuštěné glycerinové hmoty, barviv, sušených bylin a vonných olejů. Dozvěděly se při tom, jak se vonné oleje získávají.

Keramická dílna 2013

Valentovi nás opět pozvali do své keramické dílny. Děti si vyzkoušely práci s keramickou hlínou a vyrobily dárky na vánoce.

Sázejte stromy!

Ve spolupráci s ekologickou organizací Čmelák jsme na školní zahradě a dalších místech v obci vysázeli nové stromy a keře. Sadbu včetně ochranných prvků poskytl Čmelák. Akce má dopomoci k údržbě a rozvoji naší krajiny a k návratu původních druhů rostlin. Máme radost, že jsme mohli vlastní prací přispět k tomu, aby naše zahrada a obec byla zase o něco krásnější.

Jóga se Sítou

Po delší době k nám opět zavítala Síta Rojová a zacvičila si s dětmi jógu. Také představila svoji novou knihu. Akce byla hrazená z prostředků školy.

Drakiáda 2013

Povedlo se najít ten správný okamžik a draci opravdu vzlétli!

ŠKOLKA - Cesta pohádkovým lesem

Cesta k perníkové chaloupce a setkání s ježibabou.

Magická noc 2013

Příprava na Magickou noc začala tvořením dýňových luceren, které ozdobily vchod školy. V podvečer se děti sešly ve škole, připravily si spaní a mohly se pustit do hraní halloweenských her: lovení jablek, tvoření mumií, strašidelný smích, stezka odvahy. Po noci strávené na podlaze třídy přišla vhod buchta od maminky.

Jablíčková slavnost

Celý tento týden byl pro nás jablíčkový. O jablíčkách jsme četli, zpívali, tancovali, malovali, hráli. Týden vyvrcholil páteční Jablíčkovou slavností. Děti předvedly, co nacvičily: první třída zpěv a tanec, druhá třída tanec a recitaci, třetí třída divadlo Jabloňová panna. V dílničkách jsme pak z jablek vyráběli a vařili. Ochutnali jsme a vyhodnotili nejlepší a nejkrásnější jablko (25 kandidátů) a nejlepší štrůdl (18 kandidátů). Naše školní volby se povedly.

Máchův pohár 2013

Nejlepší fotbalisté vyjeli reprezentovat školu na fotbalový turnaj do Kravař. Turnaje se zúčastnili žáci škol z Doks, Dubé, Kravař a Bělé pod Bezdězem.Naši hráli výborně a skončili na třetím místě.

Den zvířat 2013

Tradiční Den zvířat měl opět bohatý program a povedl se. Děti si do školy přinesly své miláčky. Vydali jsme se na prohlídku vepřína, hospodářství paní Doubkové a pana Bucka. Nakonec přijela paní Vítková s koňmi a děti si i zajezdily.

Putování po rozhlednách

Vydali jsme se do Jizerských hor, do penzionu U potůčku, abychom zde spolu strávili čtyři dny a vzájemně se "adaptovali". Podnikli jsme výlety na tři rozhledny a cestou ještě potkali čtvrtou!

Šipkovaná v září

Šipkovanou tentokrát připravily velké děti pro ty malé.

Ekoden

V rámci ekodne se děti učily třídit odpad a prostřednictvím filmu se seznámily s jeho dalším využitím.

Turnaj málotřídek ve vybíjené

Turnaje se letos zúčastnilo osm málotřídních škol. My jsme se umístili na třetím místě. Cenu za nejlepšího hráče týmu si odnesl Adam Vinš.

Záchranáři

VAROVÁNÍ!!! Některé následující fotografie obsahují krev a vypadají hrůzně. Krev je naštěstí pouze napodobená potravinářským barvivem a rozšklebené rány speciální modelovací hmotou. Do školy dorazil tým záchranářů a učil děti poskytovat první pomoc. Školení bylo podáno velmi názorně a poutavě.

Nové hrací prvky na školní zahradě

Během prázdnin byly na školní zahradě vybudovány nové sportovně hrací prvky: tyč a lano na šplhání, kladina, bradla, hrazdy. Budou využívány v hodinách tělesné výchovy, o přestávkách, v družině. Prvky vyrobil pan Moudrý z Doks.

Divadlo Matýsek - Malířská

Přijelo k nám Divadlo Matýsek z Nového Boru se svou novou Malířskou pohádkou.

První školní den

Ve škole jsme přivítali třináct nových prňáčků. Budou se učit v samostatné třídě, která byla vybudována z bývalé tělocvičny.

Chorvatsko 2013

Letos poprvé vyjela naše škola na ozdravný pobyt k moři. Strávili jsme týden v Pakoštane v Chorvatsku.

Vysvědčení

Se školním rokem jsme se rozloučili předáním vysvědčení. Tři žáci páté třídy odcházejí do školy do Doks. Přejeme jim mnoho úspěchů a s ostatními se těšíme nashledanou v září.

Zahradní slavnost 2013

Na zahradní slavnosti jsme zhlédli vystoupení školky, představení Šíleně smutná princezna školáků, šerpovali jsme předškoláky, pasovali čtenáře a rozloučili jsme se s páťáky.

Včely

Navštívili jsme místního včelaře pana Jareše. Ukázal nám a vysvětlil, jak se chovají včely a že se jich nemusíme bát. Ochutnali jsme také místní med. Bylo to moc zajímavé. Děkujeme.

Fotbalový turnaj

Zúčastnili jsme se Fotbalového turnaje málotřídních škol v Polevsku. V konkurenci sedmi škol jsme získali třetí místo.

Cyklovíkend 2013

Letošní cyklovíkend trochu pokazilo počasí. Byla veliká zima, naštěstí pršelo jenom trochu. V pátek jsme vyrazili na Tachov, kde nám paní Vítková umožnila projížďku na koních. Oběd jsme si uvařili sami (byla výborná gulášová polévka) a po obědě vyjeli k Poslově mlýnu do Doks. Tam nás čekal orientační běh. S pomocí mapy a kompasu jsme hledali kontroly a plnili zadané úkoly. Večer jsme si opekli buřty na školní zahradě.Od spaní ve stanech jsme raději ustoupili a strávili noc ve škole. Před spaním jsme si promítli film. Druhý den jsme po výborné snídani (koláče od maminek) vyrazili na celodenní výlet směr Skalka u Doks. Výlet zvládli i začínající cyklisté.

Sloupský tyjátr 2013

Již třetí ročník divadelní přehlídky málotřídních škol se konal v krásném prostředí lesního divadla ve Sloupu. Tento rok přijelo se svým představením dvanáct škol. My jsme se zúčastnili s muzikálovou pohádkou Šíleně smutná princezna.

Besídka pro maminky

Při besídce pro maminky (ale i tatínky, babičky, dědečky, tety...) jsme se tentokrát sešli se školkou. Připravili jsme společný program a účast byla hojná.

Výlet do Liberce

Ráno jsme vyrazili do IQ Parku v Liberci. Tam nás kromě zajímavé expozice čekala i naučná Science Show, kde se mohly děti přesvědčit, co dokáže statická elektřina, tekutý dusík apod. Z Liberce jsme dojeli pod vrchol Ještědu, který jsme už museli zdolat sami. Zpátky jsme se svezli lanovkou. Výlet jsme zakončili v obci Kotel, kde roste tisíciletá lípa. Je nejen krásná, ale i tajemná - v jejím kmeni se skryje hned několik dětí najednou. Výlet se podařil i díky krásnému počasí.

Výlet do lesa

Výlet do lesa pro nás zorganizoval zástupce Lesů České republiky, pan Meixner. Dovedl nás lesními stezkami na Valdštejnsko, kde pro nás se svými spolupracovníky připravil občerstvení - buřty a limonádu. Cestou jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o lese a péči o něj.

Pěvecká soutěž

Děti soutěžily ve třech kategoriích: školka, 1.+2. třída, 3.+4.+5. třída. Porota složená z maminek, tatínků a babiček měla tentokrát opravdu těžkou práci, protože děti zpívaly velmi hezky.

Jaro ve školce

Ve školce se i na jaře děje plno věcí. Chodíme pozorovat zvířátka, vítáme jaro, připravujeme se na velikonoce, hledáme vajíčka, ale také recitujeme

Beseda s Ivonou Březinovou

Zúčastnili jsme se besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou v knihovně v Doksech. Děti její knížky znají ze školy. Měly příležitost se osobně setkat s autorkou, poslechnout si, jak se píší knihy a zeptat se, co je zajímá. Prohlédli jsme si i Muzeum Čtyřlístek a knihovnu.

Recitační soutěž 2013

Děti soutěžily ve třech kategoriích: školka+1. ročník, 2.+3.ročník, 4.+5.ročník. Děti přednesly své básně před porotou. Ta vybrala dva z každé kategorie, kteří postoupili na recitační soutěž málotřídních škol okresu v Horním Prysku. Tam se již sešlo 49 soutěžících z 9 škol. Vítězové, mezi které jsme bohužel nepostoupili, budou reprezentovat v oblastním kole recitace v Novém Boru.

Lyžařský výcvik 2013

I letos jsme vyjeli na výcvik na Brádlerovy boudy do Krkonoš. Jely tři čtvrtiny školních dětí. Zúčastnilo se i několik nelyžařů. Provázela nás bohužel nepřízeň počasí, a tak jsme si zalyžovali méně, než bychom chtěli. Vynahradili nám to ale vojáci, kteří na boudách procházejí zimním kurzem přežití v extrémních podmínkách. Zorganizovali pro nás "minikurz přežití". Děti si vyzkoušely lézt po ledopádu, vyhledávat v lavině, uzlovat, přepravovat raněného, stavět ledové obydlí.

Školka v zimě

Školka v zimě nezapomíná na hladová zvířátka, staví ledové hrady...

Den otevřených dveří ve školce

Do školy i školky se přišli podívat rodiče současných i budoucích žáků. Děti ze školky navíc navštívily školu, aby se s ní již začaly seznamovat.

Zápis do školy

K zápisu přišlo letos osm budoucích prvňáčků. Přejeme jim, ať se jim ve škole líbí.

Tři králové 2013

My tři králové jdeme k vám...

Vánoce 2012

Vánoce u nás ve škole začínají již na konci listopadu nacvičováním na Vánoční betlém. Pokračují přes dílny a trhy až k poslednímu dni školy, kdy si uděláme vánoční besídku a odpoledne se s rodiči sejdeme v kostele a zazpíváme si.

Vánoce ve školce

I do školky dorazil Ježíšek. Nebo spíš Santa?

Fotosoutěž Podzimní srdce - vyhlášení výsledků

O výsledku fotosoutěže měly možnost hlasovat děti i rodiče během vánočních trhů a besídky. První se umístilo "fialové" srdce Aleny Buchleitnerové, druhá byla "květinovo-jablíčková" srdce Anničky Vítkové a o třetí místo se podělily děti z velké třídy a "listovým" srdcem spolu s Danem Marvanem a jeho srdcem "sněhovým". Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Vánoční besídka ve školce

Děti ve školce se před vánocemi sešly na besídce a předvedly svým rodičům, jaké písničky a básničky se naučily.

Keramika na Housce 2012

Před vánocemi proběhla již tradiční keramická dílna u Valentů na Housce. S pomocí keramika pana Valenty si děti vyzkoušely vyrábět z hlíny a vytvořily i nějaké dárky pod stromeček.

Školka bobuje

Stačí trocha sněhu a ve školce už se bobuje.

Školka na podzim

Ve školce se děje spousta věcí. Děti pracují na zahradě, pouštějí lodičky, chodí do lesa. Do školky zase chodí Večerníček. Štrůdluje se.

Výlet do Prahy

Koncem listopadu jsme vyrazili na výlet do Prahy. Nejdříve jsme zamířili do hvězdárny na Petřín. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o vesmíru a také jsme si vyzkoušeli pozorovat velikým dalekohledem. Bohužel bylo zatažemo, a tak pozorování Slunce si musíme nechat na příště. Další zastávka byla na Pražském hradě. Prohlédli jsme si Zlatou uličku, Baziliku sv. Jiří a Daliborku. Přes Kampu jsme došli na Karlův most. Vzhledem k tomu, že se již připozdívalo, jsme další cestu podnikli metrem a přemístili se do kavárny Vesmírna. Tam si děti odpočinuly a občerstvily se. Od šesti hodin začalo představení Můj atlas světa v divadle Minor. Po představení jsme si ještě prohlédli zákulisí divadla. Výlet se povedl nejen díky hezkému počasí, ale i vysoké účasti rodičů.

Magická noc 2012

Děti prožily další Magickou noc ve škole. Lovily jablka, prošly stezkou odvahy, dívaly se na film, zahrály si na strašidla. A nakonec se sladce vyspaly...

Podzim 2012 ve školce

Děti ve školce si podzim užívají. Chodí do lesa na houby, sbírají žaludy, pečou brambory. A přišla k nim do školky i strašidla...

Den zvířat 2012

Již tradiční Den zvířat byl tentokrát obzvlášť povedený. Nejen, že si děti přinesly svá zvířátka do školy, ale vydali jsme se i na prohlídku hospodářských zvířat po naší vesnici. Pan Bucek nám ukázal a vysvětlil péči o zvířata v místním chovu prasat a ve vlastním hospodářství. Paní Doubková představila svůj chov koz a krávu. Kozu jsme si vyzkoušeli podojit. Nakonec si ještě děti mohly zajezdit na koních paní Macháčkové. Všem moc děkujeme za čas a ochotu!

Podzimní srdce

Vyhlásili jsme fotosoutěž o nejzajímavější a nejhezčí fotografii srdce vytvořeného z podzimních materiálů. Zde jsou první výsledky.

Jablíčkování

Dětem se podařilo na zahrádkách nasbírat devatenáct různých druhů jablek! Všechny jsme ochutnali a ohodnotili jak chuť, tak vzhled.

Divadlo jednoho Edy - Karkulka

Divadlo jednoho Edy přijelo zahrát jednu ze svých verzí pohádek o Karkulce - Rodové prokletí.

Šipkovaná září 2012

Najdou poklad? Nenajdou? Našli!

Jičín město pohádky 2012

Pohádkové náměstí nás přivítalo opět po roce. Shlédli jsme divadelní představení, vyzkoušeli místní atrakce a dílničky, vystoupili na věž. Moc jsme si to v Jičíně užili.

Ekoden 2012

Hned druhý den školy jsme si vysvětlili důvody a pravidla pro třídění odpadu.

První školní den 2012

Po prázdninách jsme se opět sešli v novém školním roce. Dorazilo i deset prvňáčků. Společně s panem starostou jsme je přivítali ve škole a popřáli hodně úspěchů. Začátek roku nám zpříjemnilo divadlo Matýsek z Nového Boru se svým představením Datlování.

Vysvědčení 2012

Rozloučili jsme se s našimi páťáky. Ať se jim v Doksech líbí a daří!

Slovensko

Na závěr školního roku jsme vyjeli na školu v přírodě na Slovensko. Navštívili jsme Nízké a Vysoké Tatry. Užili jsme si hory, ledové jeskyně, skansen, lanovky i termální koupaliště (Chopok, Damanovské jeskyně, Bešenová, Popradské pleso...) . Byli jsme ubytováni ve škole v Zuberci, kde jsme mohli využívat hřiště i tělocvičnu. Vyjelo s námi i hodně rodičů a přátel školy.

Zahradní slavnost 2012

Školní rok jsme uzavřeli zahradní slavností. Rodiče upekli a přinesli občerstvení. Pan starosta a místostarosta se přišli rozloučit s páťáky. Prvňáci byli pasováni na čtenáře, školáčci na školáky. Děti ze školky předvedly své písničky a školáci zase divadelní představení Tři veteráni.

Školka na jaře

Naše školka podnikla v jarních měsících spoustu akcí. Děti navštívily zámek v Benešově nad Ploučnicí, vydaly se hledat Perníkovou chaloupku, měly karneval, prohlédly si včelky u pana Jareše.

Sloupský Tyjátr 2012

Letos proběhl druhý ročník přehlídky divadelních představení malotřídních škol Sloupský Tyjátr. Akci organizuje škola ve Sloupu společně s obecním úřadem a koná se v krásném prostředí Lesního divadla. Letošního ročníku se zúčastnilo třináct škol. Pořadem provázelo a přestávky vyplňovalo Docela velké divadlo z Litvínova. Naše škola zahrála pohádku Tři veteráni.

Cyklovíkend 2012

Tradiční cyklovíkend začal ráno seznámením s pravidly silničního provozu, kontrolou kol u pana Ouředníka a zkušebním výjezdem na Tachov. Odpoledne děti objely Máchovo jezero a v deštivém počasí se zahřály v hospůdce u paní Vinšové. K večeru vyrostlo na školní zahradě stanové městečko. V sobotu výlet pokračoval cestou na Valdštejnsko a návštěvou bitvy Pěti armád a Dětského dne na Poslově mlýně.

Výlet do pralesa

V květnu jsme se vydali na výlet do pralesa. Jde o nový prales, který na svazích Ještědu společně s přírodou vytváří ekologická organizace Čmelák. Děti pomohly vysazením malých jedliček, poučily se o přírodě a zahrály si hry.

Sluneční energie

Pan Merhaut přijel do školy představit fungování sluneční energie v praxi. Přivezl ukázat malé vrtulníky, jejichž vrtule pohání právě energie ze slunce.

Papoušci a kouzelník

Přijel k nám pan kouzelník a kromě svých triků představil i několik zajímavých ptáčků: kanárka, sýčka, papouška ara, orla skalního a další. Děti se výborně bavily.

Návštěva z Francie

V dubnu k nám přijelo čtrnáct žáků a dva učitelé ze školy z francouzské vesnice Costaros. Oplatili nám tím naši listopadovou návštěvu. Žáci byli ubytováni v rodinách. Prohlédli si naši školu a obec, byli přijati u pana starosty. Spolu s našimi žáky podnikli pěší výlet na Bezděz, prohlídku Prahy, návštěvu skanzenu v Přerově nad Labem a labyrintů v Loučni. Dětem se u nám moc líbilo a i my jsme měli radost z jejich návštěvy.

Velikonoce 2012

Velikonoce jsme ve škole oslavili velikonočními dílnami a následnými trhy.

Divadlo Matýsek Čarodějná pohádka

Divadlo Matýsek z Nového Boru přijelo se svou novou pohádkou o čaroději Habakukovi.

Vítání jara 2012

První jarní den děti přivítaly upálením Moreny.

Recitační soutěž 2012

Letos proběhl třetí ročník recitační soutěže malotřídních škol v Horním Prysku. Soutěži předcházelo školní kolo. Šest nejlepších recitátorů z naší školy pak postoupilo do Prysku. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. Zúčastnily se i děti ze školky.

Cesty kolem světa - Grónsko

V měsíci lednu jsme "vycestovali" do mrazivého Grónska. Pan Radek Havelka nám přišel vyprávět a promítat obrázky z této země, kterou navštívil a studoval její přírodu. O Grónsku si vyprávíme i v jiných předmětech - čteme grónské mýty, pohádky, zpíváme o něm písničky.

Hory 2012

Lyžařský výcvik se letos konal až v únoru. Vyjeli jsme opět na Brádlerovy boudy do Krkonoš. Sněhu bylo tentokrát tolik, že zpola zakrýval okna v jídelně. Zažili jsme počasí krásné i takové, že se nedalo jít více jak padesát metrů od chalupy. Kromě lyží nám zpestřila pobyt i přítomnost vojáků procházejících kurzem přežití v extrémních podmínkách. Ukázali nám, jak vypadá správný záhrab ve sněhu, jak se leze po ledopádu, jak se používá výzbroj pro pohyb ve sněhu a lavině.

Besídka ve školce

Ve školce bylo před vánocemi tak málo dětí, že se paní učitelky rozhodly uspořádat vánoční besídku až v lednu. A stála za to!

Zápis do první třídy 2012

V lednu proběhl zápis budoucích prvňáčků. Už se na ně těšíme.

Tři králové 2012

Tříkrálový průvod prošel celou vesnicí. Zahrál, zazpíval, štěstí a zdraví popřál.

Vánoce 2011

Na vánoce jsme se připravovali celý advent. Pan Vojtěch Král přicházel každé ráno nacvičovat zpívání na koncert. Na vánoční trhy jsme v dílnách vyrobili hezké dekorace. A pak už ten dlouho očekávaný den přišel. Děti našly pod vánočním stromkem spoustu zajímavých dárků. Večer jsme si pak společně zazpívali v kostele - fotografie jsou z dopolední zkoušky.

Výroba ručního papíru se Čmelákem

Do školy opět po delší době zavítal "Čmelák" z ekologické vzdělávací organizace a učil děti vyrábět papír.

Čert a Mikuláš

Školu i školku navštívili Mikuláš s Čertem. Přečetli z "Knihy hříchů", kdo se čím v uplynulém roce provinil. A všechny děti přislíbily nápravu!

Kytarový koncert - řemesla

Děti se seznámily s různými řemesly v lidových písničkách. Na kytaru zahrál pan Kaulfers.

Výměnný zájezd do Francie

Naše škola navázala spolupráci se školou ve Francii. Jedná se o malotřídní školu ve vesnici Costaros - jen o málo větší než Okna. Deset žáků a dvě učitelky vyjeli v listopadu na návštěvu francouzské školy. Prohlédli jsme si město Lyon a strávili týden na francouzském venkově. Děti byly ubytovány v hostitelských rodinách. Vyzkoušely svou schopnost dorozumět se, poznaly francouzskou kulturu, jídlo a spřátelily se s místními dětmi. Prohlédli jsme si také místní školu a s jejími žáky podnikli zajímavé výlety. Děti z Francie nám naši návštěvu přijedou oplatit v dubnu.

Magická noc 2011

Počátkem listopadu se konal další ročník Magické noci. Děti přespávaly ve škole a užily si při tom mnoho legrace.

Krajská ekologická konference MRKEV

10. listopadu se konal v naší škole 11. ročník Krajské ekologické konference MRKEV, tentokrát zaměřený na regionální potraviny. Konference byla zahájena v místním kostele, kde proběhly přednášky s ekologickou tématikou. Úvodní slovo pronesl pan farář Jan Nepomuk Jiřiště. Naše děti předvedly pásmo písniček o svých obcích, které samy složily. Na kytaru je doprovodil Tomáš Gottstein. Po obědě připraveném z regionálních potravin následovaly dílny. Před školkou se konala soutěž ve Štrůdlování a trh výrobků a produktů ze zahrádek našich dětí a rodičů. Konference byla ukončena vyhlášením výsledků Štrůdlování a Fotosoutěže. V závěru dorazil svatý Martin na bílém koni a děti se zpěvem a lampiony vyprovodily účastníky konference.

Cesty kolem světa - směrovky

Dalším krokem v poznávání našeho domova bylo vytvoření rozcestníku se směrovkami směřujícími k naším obcím. Rozcestník byl umístěn na školní zahradu.

Sportovní den se školkou Provodín

Děti ze školky navštívily spřátelenou školku v Provodíně a společně si zasportovaly.

Den se zvířátky

Děti si do školy přinesly svá zvířátka a povídali jsme si o nich. Ze školní zahrady jsme pak vypustili holubici, která se vrátila domů do Žďáru.

Cesta kolem světa - popěvky obcí

Po vytvoření znaku bylo dalším úkolem dětí vytvořit říkadlo o své obci a to pak zhudebnit.

Cesta kolem světa - znaky obcí

Začali jsme pracovat na projektu Cesta kolem světa. V měsíci říjnu se zabýváme částí Tady jsme doma, tedy poznáváním naší země. Děti vytvořily znaky obcí, ve kterých žijí a k nim krátké básničky.

Jičín město pohádky 2011

Počátkem září jsme se vydali do Jičína za pohádkou. Shlédli jsme dvě divadelní představení a užili si pohádkové náměstí.

Atletický trojboj

Změřili jsme své síly v atletických disciplinách se spřátelenou školou ze Starých Splavů. Soutěžilo se ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a běhu na 60 metrů.

První září

Po prázdninách jsme se opět všichni sešli ve škole. Přivítali jsme u nás šest nových prvňáčků. Přejeme jim hodně úspěchů a radosti! Vykročit do nového roku nám pomohlo divadelní představení divadélka Matýsek O kominíkovi Josífkovi.

Ozdravný pobyt v Krkonoších

Koncem června jsme vyjeli na ozdravný pobyt do Krkonoš na Brádlerovy boudy ležící v nadmořské výšce 1 200 metrů. I navzdory nepřízni počasí jsme došli k pramenům Labe a na Sněžku. Vyjelo s námi i několik bývalých žáků a rodičů.

Zahradní slavnost

Školní rok jsme slavnostně zakončili zahradní slavností. Příbuzní a přátelé školy shlédli divadelní a taneční představení dětí ze školky a ze školy, prvňáci byli pasováni na čtenáře, předškoláci na školáky. Spolu s panem starostou a místostarostou jsme se rozloučili s páťáky. Konala se aukce dětských obrázků. Nakonec jsme poseděli u občerstvení, na kterém se podíleli rodiče.

Výlet do ZOO Liberec

V květnu vyjeli žáci naší školy do Liberce. Cílem bylo středisko ekologické výchovy Divizna a výukový program Žížaly a Ohrožený svět. Potom jsme navštívili zvířata v ZOO.

Cyklovíkend

V květnu se konal tradiční cyklovíkend. Byl zahájen v pátek dopoledne lekcí z dopravní výchovy a jízdou zručnosri. Pan Ouředník dětem zkontroloval kola. Odpoledne jsme podnikli okružní jízdu okolo Máchova jezera. Objevili jsme první tajemné dopisy od rytíře Brtníka z Brtníka. Za jeho dalšími dopisy jsme v sobotu vyrazili na Valdštejnsko. Děti rozdělené do družstev Leontýnek, Rytířů, Trpaslíků a Duchů musely prokázat svoji odvahu a důvtip, aby našly ukrytý poklad. Přespali jsme ve stanech na školní zahradě a průtrž mračen dorazila naštěstí až po závěrečném táboráku.

Divadelní přehlídka ve Sloupu

Diplom za 1. místo v hudebně dramatické přehlídce málotřídních škol Českolipska a Novoborska “ Sloupský tyjátr“ získali žáci naší školy, kteří pod vedením paní učitelky Veroniky Žákové předvedli hru se zpěvy „Ať žijí duchové“. Do role rytíře Brtníka byl obsazen Josef Valenta, Dlouhého Janka si zahrál Dominik Paramund, Leontýnku ztvárnila Denisa Mertová, švagrovou Nikola Kroupová a ředitelku Nikola Kanátová, v roli hajného se předvedl Honza Hladký. I všechny další děti okenské školy měly ve hře svou roli. Na hudební nástroje doprovázely písně a hru paní učitelky Iveta Myšková a Iveta Formánková. Přehlídky se účastnily málotřídní základní školy z Práchně, Okrouhlé, Stružnice, Zahrádek, Horní Libchavy, Polevska, Prysku, Sloupu. Velké poděkování patří sloupské škole za organizaci. Paní ředitelka Míša Suchardová přislíbila zavedení tradice, můžeme se tedy těšit na další ročník.

11. Okenský Masopust

Tento rok proběhl již jedenáctý ročník Okenského masopustu. Snad i díky krásnému počasí byla účast velmi hojná. Masopustní průvod zpestřili již tradiční komedianti, tombola, koblihy i tekuté občerstvení. Překvapením byla účast živého medvěda.

Recitační soutěž malotřídek v Prysku

V úterý 8. března se konala recitační soutěž malotřídních škol. Soutěž pořádala škola v Prysku. Zúčastnilo se celkem 63 dětí ve třech kategoriích. Z naší školy přijelo šest dětí. Josef Valenta z pátého ročníku se umístil na druhém místě a postupuje do okresního kola. Gratulujeme!

Zápis do první třídy

V lednu proběhl zápis do první třídy. Dostavilo se celkem devět dětí.

Comenius ve Španělsku

V květnu jsme vyjeli na poslední projektové setkání Comenius do Španělska. Strávili jsme dva dny v Madridu a poté se přesunuli do partnerské školy v Madrigal de la Vera - asi 200 km západně od Madridu. Partnerská škola pro nás měla připravený bohatý program: výlet do okolních vesnic, návštěvu místní sýrárny, keramické dílny, mlýna na papriku, výlet do historických měst Mérida a Cáceres, kulturní večer za účasti rodičů a žáků. Na setkání jelo šest žáků čtvrté třídy a tři učitelky. Naše statečné děti opět bydlely v hostitelských rodinách. Naposledy jsme se tak setkali s našimi partnery ze Španělska, Turecka a Švédska.

Divadlo Matýsek ve škole

Nový rok jsme zahájili divadelním představením společnosti Matýsek Cesta kolem světa. Tak do nového roku vše dobré!

Návštěva školky Provodín

Naše školka navázala spolupráci se školkou v Provodíně. Děti se navzájem navštívily, pohrály si v novém prostředí s novými hračkami. Paní učitelky také načerpaly nové nápady a zkušenosti do další práce.

Družina

V družině děti podnikají nejrůznější zajímavé věci. Na podzim k nim patřilo stavění lesních domečků.

Lyžařský pobyt v Krkonoších

Koncem ledna jsme opět vyrazili na Brádlerovy boudy do Krkonoš. Lyžařského pobytu se účastnila většina dětí školy, mezi nimi i tři začínající lyžaři. Děti pod dohledem svých instruktorů sportovaly na sjezdovce u chaty, jedno odpoledne bylo věnováno vycházce.

Toulavý autobus

Naše škola se snaží budovat zahradu přiléhající k budově školy a školky tak, aby poskytovala nejen sportovní vyžití, ale byla přínosem a poučením pro rozvíjení ekologického cítění dětí. Inspirací pro budování zahrady jsou každoroční exkurze Toulavého autobusu - zájezdu po školních zahradách pořádaného ekologickými organizacemi Chaloupky a Rezekvítek. Pro naši školu bylo ctí, že letos zavítal Toulavý autobus i do Oken.

Tři králové

Šestého ledna jsme se vydali na tříkrálovou koledu po obci.

Divadelní den

30. listopadu proběhl na naší škole Divadelní den. Děti předvedly divadlo, které nacvičily. Větší děti pohádku O řepové panence z Krkonoš, menší děti pohádku O dvanácti měsíčkách. Na představení se přišly podívat i děti ze školky.

Vánoce

Celý advent jsme pilně nacvičovali na vánoční zpívání v kostele. Každé ráno přicházel do školy pan Vojtěch Král se svou kytarou a hrálo se a zpívalo. Všechny děti pak na koncertu předvedly, i co se stihly naučit zahrát na flétnu. Fotografie jsou z dopolední zkoušky koncertu.

Atletický den

Již tradiční soupeření se školou ze Starých Splavů proběhlo tentokrát ve Splavech pod názvem Podzimní klání. Největší úspěch mělo přetahování lanem.

Keramická dílna

V prosinci jsme se opět vydali na Housku do keramické dílny k Valentovým. Děti si vyráběly dárky a ozdoby na vánoce.

Podzimní klobouky

Děti vyráběly podzimní klobouky z přírodnin.

Mikulášská nadílka

Do školky i do školy zavítal Mikuláš s čertem. Žádné dítě si tentokrát neodnesli - ale pozor! Ve sklepě školky prý nechal čert svého kolegu...

Magická noc

Prvního litopadu proběhla Magická noc. Děti přespaly ve škole. Vyzkoušely "apple bobbing" - lovení jablek, prošly stezkou odvahy a dokonce vyvolávaly duchy...

Vánoční trhy v České Lípě

Turistický kroužek navštívil vánoční trhy v České Lípě. I přes velký mráz si všichni užili vánoční náladu.

Den zvířat

4. října proběhl na naší škole Den zvířat. Děti si mohly přinést svoje mazlíčky a představit je ostatním.

Comenius - projektové setkání v Oknech

Počátkem října se v naší škole konalo setkání partnerských zemí projektu Comenius. Přijeli hosté z Turecka, Švédska a Španělska. Část dětí byla ubytována v rodinách. Představili jsme jim naši školu, obec. Spolu s nimi jsme navštívili Prahu, skalní hrad ve Sloupu. Ve sklárně Ajeto v Lindavě si děti vyzkoušely foukat sklo. V lesním divadle jsme potom společně sehráli představení O dvanácti měsíčkách v angličtině.

Jičín město pohádky

V září jsme opět navštívili pohádkové město Jičín. Navštívili jsme Ševcovnu, interaktivní výstavu s Rumcajsem a ostatními postavičkami, vylezli jsme na věž.

Slavnostní otevření nového hřiště ve školce

Hřiště ve školce prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a bylo obohaceno o mnoho nových krásných herních prvků. Loď, Hasiči, Mašinka a ostatní atrakce byly slavnostně předány za přítomnosti školáků, veřejnosti, pana starosty i výrobce hřiště, pana Moudrého. Spoluautorkou návrhu herních prvků je učitelka školky Iveta Formánková. Součástí slavnosti byla i soutěž o nejlepší jablečný závin.

Nový školní rok

Nový školní rok začal tradičně 1. září. Společně s panem starostou a rodiči jsme přivítali pět nových prvňáků. Tak ať se jim ve škole daří!

Školka - Krteček a spol.

Nový školní rok přivítá děti ve školce společně s krtečkem a jeho kamarády. Malba vzniká na zdi garáže přiléhající ke školkové zahradě. Na tvorbě obrazu se podílejí žáci školy.

Návštěva školy KLAS z Pardubic

V červnu navštívili naši školu hosté z mezinárodní školy KLAS v Pardubicích. Děti a jejich učitelé u nás strávili dva dny, seznámili se s naší školou a obcí. Společně jsme podnikli výlet na Bezděz.

NAŠE ŠKOLA - Zahradní slavnost

Oslavy výročí existence naší školy vyvrcholily na zahradní slavnosti. Pozvání přijali lidé spjatí s minulostí i současností školy. Spolu s nimi jsme zavzpomínali, děti zatančily, zazpívaly a zarecitovaly. Setkání trochu kazilo špatné počasí.

Škola v přírodě Horní Albeřice

Koncem června jsme vyrazili na školu v přírodě do Horních Albeřic v Krkonoších. Bydleli jsme v chatě Medika a z ní vyráželi na výlety za poznáním přírody Krkonoš.

NAŠE ŠKOLA - výroba pamětních knoflíků

V keramické dílně u Valentů na Housce jsme vyráběli pamětní knoflíky k výročí školy.

NAŠE ŠKOLA - Archiv a muzeum

Ve čtvrtek 3. června jsme vyjeli vlakem z Oken do České Lípy. Navštívíli jsme českolipské muzeum, kde na nás čekal historik pan Smejkal s informacemi o venkovských školách v regionu. Poté jsme se vydali do Státního okresního archivu vyzvednout si CD kroniky okenské školy z roku 1945. Výletu se účastnilo 20 dětí a dospělých.

NAŠE ŠKOLA - Besedy

První beseda se konala s obyvateli obce Oken panem Jarešem a panem Havlínem. Rodiny obou pánů žijí v Oknech již několik generací a oba navštěvovali okenskou školu. Děti měly připraveno mnoho dotazů a vypravování nemělo konce. Beseda s paní Zdeňkou Havlovou, ředitelkou Základní školy v Oknech v letech 1954 – 1982, se konala pro děti ze školy a pro veřejnost.

NAŠE ŠKOLA - Cyklotoulky a stanování

Tradiční akce proběhla v pátek 28. května a v sobotu 29. května. Byla zaměřena na poznávání okolních venkovských málotřídních škol. První vyjížďka směřovala do obce Tachov, kde jsme objevili bývalou školu a dověděli se zajímavosti o ní od pana starosty Píši. Do Oken jsme se vraceli kolem Poselského mlýna a přes obec Obora. Po obědě nás čekala další cyklistická trasa, chtěli jsme dojet do obce Bezděz. Bohužel nás zastihl velký déšť a trasu jsme museli zkrátit. Po sobotní snídani jsme se vydali přes Žďár a Ždírec do Blatců, kde na nás čekal pan Dědek s ukázkou řezbářské práce. Po obědě ve školní jídelně jsme strávili odpoledne míčovými hrami a posezením u ohně. Cyklistiky se účastnilo 25 dětí a dospělých.

NAŠE ŠKOLA - Výlet do Zubrnic

V sobotu 22. května jsme vyjeli v rámci oslav výročí naší školy do skanzenu v Zubrnicích. Prohlédli jsme si zde mlýny, hospodářská stavení, obchod a školu. Ve škole jsme měli možnost se seznámit se starými učebními pomůckami a vyzkoušet si "sílu rákosky" na vlastní kůži. Výlet jsme si zpestřili návštěvou ekofarmy Babiny nedaleko od Zubrnic.zájezdu se účastnilo asi 30 dětí a dospělých.

naše školka

Školka - Den matek

I ve školce jsme oslavili Den matek. Děti svým maminkám zazpívaly a zatančily.

školka jaro 2010

Školka - zima 2009-2010

I letošní vánoce jsme připravovaly vánoční trhy, zazpívali jsme si v kostele, přišel k nám Mikuláš s čertem. Nezapomněli jsme nakrmit zvířátka.

volba ekotymu

Sportovní hry malotřídek Horní Stakory

V květnu se konalo sportovní klání malotřídních škol v Horních Stakorech. Pro žáky byly připraveny soutěže v mnoha sportovních disciplínách, vědomostech a dovednostech. Naše škola se umístila na šestém místě.

Irsko

Den matek

Den matek jsme oslavili s našimi maminkami a babičkami besídkou. Děti jim připravily pohoštění, zarecitovaly a zazpívaly.

Čarodějnice

Posledního dubna prošel naší obcí, jako každý rok, průvod čarodějnic...

Čmelák - Do hlubin rybníka

V dubnu k nám do školy opět zavítal Čmelák. Děti samy prozkoumaly, co všechno se odehrává pod hladinou.

Turecko - Comenius

V dubnu se konalo další projektové setkání projektu Comenius. Tentokrát jsme se sešli v Turecku. Z naší školy se cesty zúčastnili tři učitelky a pět dětí. Dále přijeli partneři ze Španělska a Švédska. Naše děti bydlely v rodinách tureckých učitelů. Navštívili jsme partnerskou školu, pobřeží Černého moře a Istanbul. Další fotografie z Turecka najdete na: http://picasaweb.google.com/emrealan

Ekoškola

První návštěva koordinátorů projektu Ekoškola v naší škole 14.4. 2010.

Vánoční zpívání 2009

Před vánocemi se opět konalo tradiční zpívání v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Švédsko - Comenius

V listopadu 2009 se konalo setkání projektu Comenius ve Švédsku. Setkání se zúčastnili partneři z Turecka a ze Španělska. Za naši školu jeli čtyři žáci a tři učitelky. Prohlédli jsme si Stockholm a pak odjeli na sever Švédska, do vesnice Kyrktasjo, kde se nachází partnerská škola.

Hory 2010

V lednu jsme opět vyjeli na lyžařský výcvik do Krkonoš, na Brádlerovy boudy.