Naše lesní školka

Naše lesní školka, které říkáme KOLEPA (Kouzelný lesní palouček), je součástí Základní školy a mateřské školy Okna, která se nachází v nádherném Máchově kraji nedaleko turistického letoviska Doksy. Její provoz byl zahájen 1. září 2014. Je otevřena denně od 7:30 do 17:00 hodin. 

Lesní školka má k dispozici dvě propojené maringotky umístěné na velké školní zahradě. Na podzim roku 2015 k nim ještě přibylo týpí, které mohou využívat i žáci ZŠ. Prostor před maringotkami je částečně zastřešen a vybaven dřevěnými stoly a lavicemi. V areálu se dále nachází velké pískoviště, lesík, záhony s bylinkami, sezonní zeleninou, květinami a keři. Děti mohou využít i dalších možností školní zahrady, najdeme zde např. dřevěné prolézačky, hmatovou stezku, venkovní učebnu a další herní prvky.

Převážně jehličnatý les je od areálu školky vzdálen asi 500m. Odehrává se tu naprostá většina našich programů. Náš les je skutečně krásný. Najdeme tu stinná zákoutí, vyhřáté paseky, skalní převisy, náročný i pohodlný terén, množství hub, borůvek i dalších lesních pochutin a také KOLEPU. Kouzelný lesní palouček si děti zamilovaly a pojmenovaly v prvním roce existence lesní školky.

Náš program se skládá ze čtyř základních pilířů:

  1. Rostliny – pozorujeme, co kolem nás roste, kvete, zraje i odpočívá.
  2. Zvířata – sledujeme především ta lesní, ale nezapomínáme ani na hospodářská, exotická i domácí mazlíčky
  3. Člověk a jeho stopy v krajině – zaměřujeme se na prožívání tradic propojených s křesťanstvím i lidovými zvyky v průběhu ročních období, sledujeme historickou tvář našeho kraje, navštěvujem kulturní pořady aj.
  4. Indiánská stezka – snažíme se od indiánských kmenů naučit tomu, co naše civilizace zapomněla, skromnosti a pokoře vůči přirodě. Sbíráme korálky za různé činnosti, které se proměňují v pera do našich čelenek.

 

Koncepce lesní školky

  • intenzivní pobyt v přírodě za jakéhokoliv počasí
  • nízký počet dětí a dvě učitelky
  • respektující a individuální přístup k dětem
  • výchova k samostatnosti – výchova k samostatnosti při oblékání a stravování; důraz bude kladen na samostatné „dotváření“ odpoledních svačin
  • výlety za poznáním

 

Personální obsazení ve školním roce 2023 / 2024

vedoucí učitelka: Bohumila Myslivcová

učitelka: Lenka Neckářová

asistentka: Barbora Šípková