Hodnocení

Struktura pololetního „přezkušování“ individuálního vzdělávání na ZŠ Okna

Přezkušování bude probíhat podle věku a založení dítěte – ústně či písemně, nebo kombinovaně.

Děti budou hodnoceny za každé pololetí. Předloží:

  • pracovní listy, sešity, (čtenářská deník)
  • fotografie
  • výkresy, výrobky
  • potvrzení např. z účasti na sportovních akcích, kurzech, o docházce do ZUŠ, kroužků, atd.

Pokud bude probíhat „přezkušování“ ve škole, budeme ve třídě (po domluvě je možné realizovat v rodině či na jiném místě).

Společného sezení se účastní třídní učitelka, rodič(e) a žák (příp. sourozenci…).

Doba trvání je cca jedna hodina.

Osnova (program) není, necháváme vše, jak vyplyne ze situace.

Vysvědčení dostanou děti v řádném termínu s ostatními kmenovými žáky školy.