Hodnocení

Pravidla přezkoušení individuálního vzdělávání

Přezkoušení je přítomen zákonný zástupce, je v roli pozorovatele.

Přezkoušení probíhá v termínu, na kterém se shodnou obě strany (škola, rodina).

Přezkoušení v 1. – 4. třídě probíhá formou rozhovoru a ukázkou portfolia.

V 5. – 9. třídě probíhá přezkoušení formou rozhovoru a testů z ČJ, MA, AJ. Ukázkou portfolia z ostatních předmětů. Portfolia zahrnují všechna témata z tematických plánů. Tematické plány jsou od konce září zveřejněny na webových stránkách školy.

Přezkoušení probíhá jednou za pololetí.

Rodina má možnost konzultací v průběhu školního roku, je kladen důraz na komunikaci mezi školou a rodinou.