Organizace roku

Organizace výuky a personální obsazení ve školním roce 2023 / 2024

Ředitelka školy: Mgr. Iveta Myšková

Zástupce ředitele: Mgr. Veronika Žáková

Třída Třídní učitel/ka Asistent/ka pedagoga Prostory
1. Mgr. Jana Hanusová   třída v přízemí školy 
2. Mgr. Dis. Tereza Laštovka Věra Horčik třída v přízemí školy
3. Mgr. Dita Klimešová Petra Májová třída v 1. patře školy
4. Lucie Ďuriančiková   třída ve 2. patře školy
5. Mgr. Iveta Myšková Miluše Hanyková třída v 1. patře školy
6. Mgr. Pavlína Lomičová Karel Vodička, Barbora Eliášová třída v přízemí školy 
7. Petr Procházka Kateřina Hellerová třída v nové škole
8. Mgr. Veronika Žáková Pavla Štěrbová třída v nové škole
9. Mgr. Milan Bárta Petra Dlouhá třída v nové škole

Další učitelé: Mgr.Michaela Králová, Bc.Jan Frundl, Blanka Marčalová, Karel Vodička, Emil Šmiták, Jura Plachý, Tereza Vítková, Lucie Křivánková

Školní vyučování začíná v pondělí 4. září 2023.

Vyučování bude probíhat podle rozvrhů v jednotlivých třídách. Po vyučování začíná školní družina a děti budou odcházet s vychovatelkami na oběd.

Školní družina a dětský klub (pro žáky 1. stupně):

  • Ranní provoz od 7:00 hodin.
  • Odpolední provoz od ukončení vyučování v jednotlivých třídách do 17:00 hodin.
  • Ve školní družině bude působit jako hlavní vychovatelka Petra Májová.
  • Ve školní družině a dětském klubu bude dále s dětmi pracovat  Miluše Hanyková a Barbora Šípková.

Prázdniny ve školním roce 2023/ 2024

  • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. – pátek 27. 10. 2023
  • Vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2023 – úterý 2. 1. 2024
  • Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2024
  • Jarní prázdniny: 26.2.. – 3. 3. 2024
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28.3. 2024
  • Hlavní prázdniny: 29.6. – 1. 9. 2024