Organizace roku

Prázdniny ve školním roce 2020 / 2021

 • Podzimní prázdniny: 27. – 31. 10. 2021
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
 • Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022
 • Jarní prázdniny: 14. – 20. 2. 2022
 • Velikonoční prázdniny: 14. – 18. 4. 2022
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. –  31. 8. 2022

V 1. pololetí bude vyučování ukončeno ve čtvrtek 3. února 2022.

Ve 2. pololetí bude vyučování ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

 

Organizace výuky a personální obsazení ve školním roce 2021 / 2022

1. ročník

 • třídní učitelka: Mgr. Jana Hanusová
 • asistentka pedagoga Miroslava Boštíková
 • AJ, TV: Mgr. Michaela Králová
 • PRV: Mgr. Milan Bárta
 • HV: Mgr. Dita Klimšová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

2. ročník

 • třídní učitelka: Lucie Ďuriančiková
 • AJ: Mgr. Michaela Králová
 • PRV: Mgr. Milan Bárta
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

3. ročník

 • třídní učitelka: Mgr. Iveta Myšková
 • asistentka pedagoga: Sandra Traupová
 • AJ:: Mgr. Veronika Žáková
 • PRV: Mgr. Milan Bárta
 • ČD: Mgr. Pavlína Lomičová
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

4. ročník

 • třídní učitelka: Mgr. Dita Klimešová
 • asistentka pedagoga: Petra Májová
 • osobní asistenti: Karel Vodička / Míla Hanyková
 • AJ, TV: Mgr. Michaela Králová
 • PRV: Mgr. Milan Bárta
 • VL, INF: Bc. Jan Frundl
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

5. ročník

 • třídní učitel: Petr Procházka
 • asistentka pedagoga: Barbora Šípková
 • ČJ: Mgr. Pavlína Lomičová
 • MA: Petr Procházka
 • AJ: Mgr. Veronika Žáková
 • PŘ: Mgr. Milan Bárta
 • VL, INF: Bc. Jan Frundl
 • ČD: Mgr. Pavlína Lomičová
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV, PČ: Bc. Lucie Křivánková

6. ročník

 • třídní učitelka:  Mgr. Veronika Žáková
 • asistentka pedagoga: Kateřina Hellerová
 • AJ: Mgr. Veronika Žáková
 • NJ: Blanka Marčalová
 • PŘS, FY: Mgr. Milan Bárta
 • MA, ZE: Petr Procházka
 • DĚ, INF, VO, PČ: Bc. Jan Frundl
 • VZ: Mgr. Pavlína Lomičová
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV: Bc. Lucie Křivánková

7. ročník

 • třídní učitel:  Mgr. Milan Bárta
 • asistent pedagoga: Bc. Jan Frundl / Lenka Neckářová
 • ČJ, VZ: Mgr. Pavlína Lomičová
 • AJ: Mgr. Veronika Žáková
 • NJ: Blanka Marčalová
 • MA: Petr Procházka
 • PŘS, FY, CHE: Mgr. Milan Bárta
 • ZE, DĚ, VO, PČ: Bc. Jan Frundl
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV: Bc. Lucie Křivánková

8. ročník

 • třídní učitelka:  Mgr. Pavlína Lomičová
 • asistentka pedagoga: Soňa Rutová
 • AJ: Mgr. Veronika Žáková
 • NJ: Blanka Marčalová
 • MA: Petr Procházka
 • PŘ, FY, CHE: Mgr. Milan Bárta
 • ZE, DĚ, VO, PČ: Bc. Jan Frundl
 • HV: Mgr. Dita Klimešová
 • TV: Mgr. Michaela Králová
 • VV: Bc. Lucie Křivánková

Provozní zaměstnanec : školnice Pavlína Líbalová

Školní vyučování začíná ve středu 1. září 2021. Bude probíhat podle rozvrhů v jednotlivých třídách. Po vyučování  začíná školní družina a děti budou odcházet s vychovatelkami na oběd.

Školní družina a dětský klub (pro žáky 1. stupně):

 • Ranní provoz od 7:00 hodin.
 • Odpolední provoz od ukončení vyučování v jednotlivých třídách do 17:00 hodin.
 • Ve školní družině bude působit jako hlavní vychovatelka Petra Májová.
 • Ve školní družině a dětském klubu bude dále s dětmi pracovat Sandra Traupová a Lucie Ďuriančiková.

Školní klub (pro žáky 2. stupně):

 • Ranní provoz od 7:30 hodin.
 • Odpoledne provoz od 14:00 do 16:00 hodin.
 • Vedoucí školního klubu: Lenka Neckářová