Malotřídky

Spolupráce malotřídních škol na Českolipsku a Novoborsku

Před lety se zrodil nápad obnovit tzv. „Sekci malotřídních škol“. První úvodní setkání ředitelek malotřídních škol se konalo ve škole v Oknech v srpnu 2008.

Další setkání nenechala na sebe dlouho čekat a ujaly se jich postupně školy z Volfartic, Starých Splav,  Brniště,  Prysku,  Horní Libchavy, Stružnice, Zahrádek, Sloupu v Čechách. Každá škola pojala společné setkání podle svých představ a pro kolegyně připravila zajímavý program – prohlídku školy, vystoupení dětí, návštěvu hostů, školení, tvůrčí dílny. Na některých školách se konají semináře, školení a porady. Ve školním roce 2013 – 2014 se konaly ukázkové hodiny výuky matematiky podle prof. Hejného na škole v Polevsku. Ve školním roce se našim útočištěm často stává ZŠ Arnultovice, která sice není malotřídní, ale přesto malá… Těchto akcí se účastní ředitelky a učitelky malotřídních škol.

Další aktivitou malotřídek jsou tzv. Diskusní kluby ředitelek, které se konají jednou měsíčně v České Lípě. Ředitelky mají možnost neformálně probrat své starosti, poradit se s kolegyněmi a předat si zajímavé informace.

Velmi přínosnou aktivitou jsou akce organizované pro děti.  Turnaj ve vybíjené, jehož zajištění se ujala ZŠ a MŠ Zahrádky, se koná většinou na konci září. ZŠ a MŠ Prácheň realizuje soutěž v orientačním běhu „Malotřídní kufrování“ a probíhá v říjnu. ZŠ a MŠ Prysk organizuje v únoru recitační soutěž malotřídních škol. V dubnu pořádá ZŠ a MŠ Horní Libchava pěveckou soutěž. ZŠ a MŠ Sloup v Čechách pořádá v květnu, v  prostorech Lesního divadla, přehlídky dramatické tvorby malotřídních škol „Sloupský Tyjátr“. ZŠ a MŠ Polevsko tradičně organizuje v červnu fotbalový turnaj malotřídních škol. Další tradiční akcí je atletické klání malotřídních škol, které organizuje ZŠ a MŠ Nový Oldřichov.

Na Českolipsku a Novoborsku je celkem 17 malotřídních škol. Akce jsou většinou zajišťovány bez dotací, s podporou zřizovatelů a z nadšení ředitelek a personálu škol. Vzájemná spolupráce nás velmi obohacuje a má přínos pro zaměstnance i pro děti.