Domácí škola

Školský zákon umožňuje individuální vzdělávání, tzv. domácí školu.

Rodiče doloží :

  • žádost o přijetí k individuálmu vzdělávání
  • vyjádření školského poradenského zařízení
  • důvody pro individuální vzdělávání
  • popis prostorového a materiálně technického zabezpečení
  • doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáky individuálně vzdělávat

Výuku nemusí zabezpečovat pouze matka. Je možné využívat i další členy rodiny, nebo se spojit s jinou rodinou a výuku vést společně.

Výuka probíhá podle učebních materiálů, které rodina dostane od školy. Rodiče využívají i své vlastní materiály.

Rodiče mohou požádat o konzultaci v průběhu celého školního roku.

Děti se mohou účastnit akcí školy, které jsou rodině průběžně školou nabízeny. Rodiče mohou získat aktuální přehled o dění ve škole na internetové stránce školy.

Děti mohou v určené dny docházet pravidelně do školy.

Děti se mohou 1x za měsíc účastnit společné akce pro všechny domškoláky a jejich rodiče. Aktuální informace jsou posílány mailem.

Hodnocení

Doporučení ZŠ Okna k individuálnímu vzdělávání, tzv. domácí škole