Denní režim

Lesní školka je otevřena denně od 8:00 do 16:00 hodin.

8:00 – 8:30 hod.

Scházení dětí, rozhovory s rodiči, spontánní a řízené činnosti (předškolní příprava, logopedická průprava)

8:30 – 9:00 hod.

Svačina, příprava na venkovní aktivity

9:00 – 9:15 hod.

Komunikativní kruh (probíhá venku, v zimním období může být v maringotce)

9:15 – 12:00 hod.

Pobyt venku – odchod do lesa, řízená tematická činnost, skupinové a individuální aktivity, volná hra dětí v přírodě; práce na zahradě, řemeslné činnosti v areálu školky, péče o zvířata aj.

12:00 – 13:00 hod.

Hygiena, oběd, příprava na odpočinek, odcházení dětí po obědě

13:00 – 14:30 hod.

 Odpočinek, spánek a relaxační činnosti; individuální předškolní příprava

14:30 – 15:00 hod.

Svačina

15:00 – 16:00 hod.

Spontánní hry dětí

 

Pravidelné akce:

• Jóga pro nejmenší
• Za příznivého počasí kola a odstrkovala
• Plavání (leden, únor, březen)
• Bruslení (listopad, prosinec)
• Lyžařský pobyt v Krkonoších – Brádlerovy boudy (březen)
• Ozdravný pobyt (červen)
• Angličtina pro nejmenší
• Předškoláci do školy (od dubna)