Doporučení ZŠ Okna

Práce s tematickými plány

  • Rodiče pracují s dětmi podle tematických plánů jednotlivých předmětů. Tematický plán je časově rozvržené učivo do jednotlivých měsíců školního roku.
  • Škola poskytne rodičům tematické plány.
  • Rodiče mohou využít tematické plány jako tzv. Třídní knihu. Do plánů si mohou zapisovat zvládnutí učiva, nezvládnutí (a z jakého důvodu).
  • Doporučuji si do tematických plánů zapisovat např.: návštěvy muzea, kina, divadla, výstavy, návštěvu zoo, botanické zahrady, bazénu, sportoviště.
  • Rodiče mohou tematické plány přikládat k nahlédnutí.

Výuka výchov

  • Výtvarnou výchovu a pracovní činnosti je možné zajistit v základní umělecké škole nebo jiném zařízení.
  • Tělesnou výchovu je možné zajistit docházkou do sportovního oddílu.
  • Hudební výchovu lze zajistit aktivní hrou na hudební nástroj v ZUŠ.
  • Docházka je v pololetí doložena potvrzením z dané školy.