Doporučení ZŠ Okna

Práce s tematickými plány

 • Rodiče pracují s dětmi podle tematických plánů jednotlivých předmětů. Tematický plán je časově rozvržené učivo do jednotlivých měsíců školního roku.
 • Škola poskytne rodičům tematické plány.
 • Rodiče mohou využít tematické plány jako tzv. Třídní knihu. Do plánů si mohou zapisovat zvládnutí učiva, nezvládnutí (a z jakého důvodu).
 • Doporučuji si do tematických plánů zapisovat např.: návštěvy muzea, kina, divadla, výstavy, návštěvu zoo, botanické zahrady, bazénu, sportoviště
 • Rodiče mohou tematické plány přikládat k nahlédnutí.

Vedení sešitů

Doporučené sešity pro český jazyk a matematiku pro jednotlivé ročníky :

 • 1. ročník – ČJ č. 511, MA čtverečkový
 • 2. ročník – ČJ č. 512, MA čtverečkový, č. 513
 • 3. ročník – ČJ č. 523, MA č. 523, č. 510
 • 4. a 5. ročník – ČJ č. 524, MA č. 524, č. 510

Výuka výchov

 • Výtvarnou výchovu a pracovní činnosti je možné zajistit v základní umělecké škole nebo jiném zařízení.
 • Tělesnou výchovu je možné zajistit docházkou do sportovního oddílu.
 • Hudební výchovu lze zajistit aktivní hrou na hudební nástroj v ZUŠ.
 • Docházka je v pololetí doložena potvrzením z dané školy.

Výuka prvouky, přírodovědy a vlastivědy

 • Vhodná je praktická výuka v přírodě (muzeu).
 • Na procvičování mohou sloužit nástěnky s obrázky živočichů a rostlin, mapy, časové přímky, záznamy počasí.