Základní škola

Naše škola se nachází v malebném prostředí Máchova kraje, nedaleko hradu Bezděz, v obci Okna. Ve třech třídách základní školy se vyučují děti 1. – 8. ročníku. Při škole funguje školní družina. Školní vzdělávací programy jsou zaměřeny na ekologickou výchovu a výuku anglického jazyka.

Žáci se vyučují podle rozvrhů jednotlivých ročníků. Škola organizuje tradiční mimoškolní akce, lidové tradice a pořádá lyžařský a turistický kurz. Škola nabízí možnost být kmenovou školou pro individuální vzdělávání, tzv.domácí školu.

Naše motto:
„Malotřídní základní škola a mateřská škola jako místo, kde se děti přirozenou cestou naučí pomáhat mladším a slabším spolužákům, respektu, toleranci, samostatnosti. Jako místo, kde si děti v přirozeném prostředí osvojí praktické dovednosti potřebné k životu. Málotřídní základní škola a mateřská škola jako komunitní centrum obce a regionu.“

Základní škola vstoupila do právní subjektivity 1. 1. 2003  a došlo ke sloučení s mateřskou školou a školní jídelnou.

Součásti organizace :

  • základní škola
  • mateřská škola
  • školní družina
  • školní jídelna

Do školy a školky dochází děti z Oken, Luk, Žďáru, Ždírce, Kruhu, Housky, Blatců, Obory, Doks, Tachova, Bořejova, Bezdězu, Březovic, Týnu,  Chlumu, Dubové hory, Veselí, Mařenic.

Počet žáků v ZŠ: 150

Počet tříd: 7 / 1. – 7. ročník /

Počet oddělení školní družiny: 2

Počet dětí ve školní družině: 35

Počet dětí v dětském klubu: 35

Počet dětí v MŠ: 28

Počet dětí v LŠ: 20

 

Mateřská škola je v provozu denně od 6:30 do 17:00 hodin.

Lesní školka je v provozu denně od 7:30 do 17:00 hodin.

Školní družina funguje denně od ukončení vyučování do 17:00 hodin.

Dětský klub funguje denně od 7:00 do 17:00 hodin.

Školní klub (pro žáky 2. stupně) funguje denně od 7:30 do 16:00 hodin v nové budově školy.

Děkujeme všem, kteří projevují zájem o naši školu.