Zájmové kroužky

Zájmové kroužky probíhají v rámci školní družiny a dětského klubu od října do konce května. V říjnu se děti mohou zapisovat zkušebně, od listopadu je již nahlášení závazné. Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Pro děti, které školní družinu nenavštěvují, jsou kroužky zpoplatněné částkou 300 Kč,- měsíčně.

 

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2023 / 2024

PONDĚLÍ    
Deskové hry
14 – 15 h Lucie Ďuriančíková
ÚTERÝ    
Pokusy 14 – 15 h Milan Bárta
Jóga 14 – 15 h Tereza Laštovka
ČTVRTEK    
Tvořivé dílny 14 – 16 h Štěrbová Pavla
Vaření 14 – 16 h

1x za měsíc

Horčík Věra
Florbal 15 – 16 h Seidlová Libuše
PÁTEK    
Florbal 15 – 16 h Marvan Daniel

Velmi děkujeme všem rodičům, kteří se zapojují do vedení kroužků!