Jak to u nás funguje

Každý strávník musí před začátkem stravování odevzdat vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování. Přihláška je k dispozici na webových stránkách školy (Přihláška ke stravování 2022 – 2023) nebo si ji vyzvedněte v  kanceláři hospodářky školy v budově ZŠ. Prosíme o včasné odevzdání této přihlášky na nový školní rok, nejpozději do  1. 9. 2022 

Odhlašování stravy provádějte nejdéle do 7:00 hodin daného dne na telefonním čísle 487 876 232, 728 409 749, nebo e-mailu: ivana.horcikova@seznam.cz.

POZOR: DÍTĚ ODHLÁŠENÉ Z VYUČOVÁNÍ NENÍ AUTOMATICKY ODHLÁŠENO Z OBĚDA!

Podle vyhlášky 107/2005 § 4 odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Žák má tedy v první den nemoci nárok na dotovaný oběd a hradí pouze náklady na potraviny (rodiče si mohou oběd odebrat do jídlonosičů). Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další dny nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit. V případě neodhlášení uvedené stravy je strávník povinen uhradit skutečné náklady na přípravu jídla, tj. potraviny + provozní náklady, a to i přes to, že stravu neodebere.

PLACENÍ STRAVNÉHO, PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINY

Platby za stravování, předškolní vzdělávání (školkovné) a školní družinu se platí nejpozději k 25. dni v měsíci na měsíc následující.
Platba za září 2022, musí být uhrazena již k 25. 8. 2022, pokud nebude uhrazena v srpnu, potom v září zaplatí strávník dvě platby najednou (září a říjen).
Poslední platba ve školním roce 2022/2023 bude z vaší strany provedena v květnu 2023.

Způsob platby
1/ platba na účet: číslo účtu ZŠ a MŠ Okna: 162511882/0600
2/ v hotovosti v kanceláři – každý pracovní den
v době od 8,30 do 14,00 hodin
Při platbách upřednostňujeme platby na účet, před platbami v hotovosti.

U plateb na účet bude provedeno vyúčtování a vrácení přeplatků za stravné v měsíci červenci 2023.

CENY STRAVNÉHO –  POZOR  ZMĚNA od 1.4.2023

Mateřská škola celodenní stravné (přesnídávka, oběd, svačina)

  • Děti do 6 let věku: 60,-Kč
  • Děti, které dovrší 7 let věku: 70,-Kč

Základní škola 1. stupeň – oběd

  • Žáci 7-10 let: 37,-Kč
  • Žáci 11-14 let: 42,-Kč
  • Žáci nad 15 let: 50.- Kč 

Zaměstnanci: 50,-Kč

Cizí strávníci: 90,-Kč (podle naplněnosti kapacity vaříme i pro strávníky z řad občanů obce)

Základní škola 2. stupeň – oběd
Výdejna – dovoz obědů ze ZŠ Dubá

  • Žáci 11 – 14 let: 30,- Kč
  • Žáci 15 a více let: 32,- Kč

 

kalkulace stravného

Rozpis cen stravného – paušální platba na účet

  Věková skupina strávníka MŠ/ ZŠ Cena za 1 den/ stravné Paušál za stravné (platba na účet)
1. 3 – 6 let 60,- 1200,-
2. 7 – 10 let 70,- 1400,-
3. 7 – 10 let 37,- 700,-
4. 11 – 14 let 42,- 800,-
5. 15 let 50,- 1000,-
6. 11 – 14 let Výdejna 2. stupeň 30,-
600,-
7. 15 a více let Výdejna 2. stupeň 32,- 650,-

Při platbě na účet můžete paušální částku za stravné spojit s platbou za předškolní vzdělávání nebo školní družinu, do poznámky uveďte, prosím, jméno žáka.

CENY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLNÍ DRUŽINU

Předškolní vzdělávání 400,-Kč
Školní družina 300,-Kč

DOZOR VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

V průběhu podávání jídel dohlíží nad dětmi pedagogové. Žáky ze základní školy přivádí do školní jídelny a odvádí ze školní jídelny vychovatelky školní družiny.

Dohled nad dětmi z mateřské školy provádí učitelky MŠ.