Jak to u nás funguje

Každý strávník musí před začátkem stravování odevzdat vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování. Přihláška je k dispozici na webových stránkách školy nebo si ji vyzvedněte v  kanceláři hospodářky školy v budově ZŠ. Prosíme o včasné odevzdání této přihlášky na nový školní rok, nejpozději do  4. 9. 2023.

Přihlášku můžete stáhnout zde: Přihláška ke stravování

Vzhledem k nedostatečné kapacitě školní kuchyně, dovážíme pro 5-9 třídu obědy ze ZŠ Dubá, žáci se stravují ve výdejně, na druhém stupni ZŠ.

Odhlašování stravy

děti z MŠ,LŠ,žáci 1-4.třída ZŠ a zaměstnanci   

odhlašujte  nejdéle do 7:00 hodin daného dne na telefonním čísle 728 409 749, nebo e-mailu: horcikova.ivana@skolaokna.cz

žáci  5-9 třída ZŠ   

odhlašujte  nejdéle do 10,00 hodin den před  nepřítomností žáka na telefonním  728 409 749, nebo e-mailu: horcikova.ivana@skolaokna.cz

POZOR: DÍTĚ ODHLÁŠENÉ Z VYUČOVÁNÍ NENÍ AUTOMATICKY ODHLÁŠENO Z OBĚDA!

Podle vyhlášky 107/2005 § 4 odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Žák má tedy v první den nemoci nárok na dotovaný oběd a hradí pouze náklady na potraviny (rodiče si mohou oběd odebrat do jídlonosičů). Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další dny nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit. V případě neodhlášení uvedené stravy je strávník povinen uhradit skutečné náklady na přípravu jídla, tj. potraviny + provozní náklady, a to i přes to, že stravu neodebere.

PLACENÍ STRAVNÉHO, PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINY

Platby za stravování, předškolní vzdělávání (školkovné) a školní družinu se platí nejpozději k 25. dni v měsíci na měsíc následující.
Platba za září 2023, musí být uhrazena již k 25. 8. 2023, pokud nebude uhrazena v srpnu, potom v září zaplatí strávník dvě platby najednou (září a říjen).
Poslední platba ve školním roce 2023/2024 bude z vaší strany provedena v květnu 2024.

Způsob platby
1/ platba na účet: číslo účtu ZŠ a MŠ Okna: 162511882/0600
2/ v hotovosti v kanceláři – každý pracovní den
v době od 8,30 do 14,00 hodin
Při platbách upřednostňujeme platby na účet, před platbami v hotovosti.

Vyúčtování a vrácení přeplatků za stravné : v měsíci červenci 2024.

CENY STRAVNÉHO 

Mateřská škola celodenní stravné (přesnídávka, oběd, svačina)

  • Děti do 6 let věku: 60,-Kč
  • Děti, které dovrší 7 let věku: 70,-Kč

Základní škola 1. stupeň – oběd

  • Žáci 7-10 let: 37,-Kč
  • Žáci 11-14 let: 42,-Kč
  • Žáci nad 15 let: 50.- Kč 

Zaměstnanci: 50,-Kč

Cizí strávníci: 90,-Kč (podle naplněnosti kapacity vaříme i pro strávníky z řad občanů obce)

Základní škola 2. stupeň – oběd
Výdejna – dovoz obědů ze ZŠ Dubá

  • Žáci 11 – 14 let: 30,- Kč
  • Žáci 15 a více let: 32,- Kč

 

kalkulace stravného

Rozpis cen stravného – paušální platba na účet

  Věková skupina strávníka MŠ/ ZŠ Cena za 1 den/ stravné Paušál za stravné (platba na účet)
1. 3 – 6 let 60,- 1200,-
2. 7 – 10 let 70,- 1400,-
3. 7 – 10 let 37,- 700,-
4. 11 – 14 let 42,- 800,-
5. 15 let 50,- 1000,-
6. 11 – 14 let Výdejna 2. stupeň 30,-
600,-
7. 15 a více let Výdejna 2. stupeň 32,- 650,-

Při platbě na účet můžete paušální částku za stravné spojit s platbou za předškolní vzdělávání nebo školní družinu, do poznámky uveďte, prosím, jméno žáka.

CENY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLNÍ DRUŽINU

Předškolní vzdělávání 400,-Kč
Školní družina 300,-Kč

DOZOR VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

V průběhu podávání jídel dohlíží nad dětmi pedagogové. Žáky ze základní školy přivádí do školní jídelny a odvádí ze školní jídelny vychovatelky školní družiny.

Dohled nad dětmi z mateřské školy provádí učitelky MŠ.

O všech platbách máte  přehled v programu Edupage

Každý žák, včetně dětí ze školek, má přístup do školního programu EDUPAGE, který je mimo jiné využíván i k evidenci plateb. Budete mít tak přehled o všech poplatcích, které je potřeba uhradit a zároveň uvidíte, přijaté platby od Vás. Platby od rodičů zapisuji do programu zatím ručně, takže Vaše platby uvidíte nejdéle do tří dnů. Do konce září 2023 budou Vaše předpisy a platby v Edupage kompletně zadány. Do programu se můžete přihlásit jak na webu: https://skolaokna.edupage.org/login/index.php?out=1, tak si nainstalovat aplikaci do svého mobilu. Výhodou aplikace je, že Vás vždy upozorní na nový poplatek a dále umí vygenerovat QR kód na předepsané platby po splatnosti.