Projekty Erasmus+

logo Erasmus

 

 

LET´S KNOW OURSELVES, OUR QUALITIES, ABILITIES, SKILLS AND PERSONALITY FOR RIGHT CHOICE OF OUR JOB
Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Strategická partnerství
číslo
projektu  2020-1-CZ01-KA229-078421

Tento projekt byl naplánován a schválen pro dva školní roky 2020-2021 a 2021-2022.  Kvůli koronaviru byl prodloužen i na školní rok 2022-2023.

Partnerské země: Česká republika, Turecko, Portugalsko, Itálie, Rumunsko, Severní Makedonie

Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně.

Cílem projektu je rozvoj jednotlivce vedoucí ke správné volbě profesní kariéry a dalšího vzdělávání. Chceme se zaměřit na výběr budoucího povolání, ve kterém budou děti šťastné. Budeme používat metody zážitkové výuky, skupinovou dynamiku, opuštění zóny pohodlí, kritické myšlení, řešení problémů, riskování, vedení. Děti se setkají s různými profesemi a prostředími.

V každé partnerské zemi je naplánované společné setkání:

Severní Makedonie 2/2022
Portugalsko 5/2022
Česká republika 6/2022
Turecko 9/2022
Rumunsko 3/2023
Itálie 6/2023

Blog projektu:

https://letsknowourselves.blogspot.com/

V tabulce najdete seznam plánovaných aktivit:

LOGO OF THE PROJECT

Every country will prepare 1 logo of the project in art with using a computer. Than children in the school will vote aye the best logo of their school. After every country will share in in the Internet- blog, eTwinning, FacebookPage and Instagram. After this will vote a public via FacebookPage. The logo which will have the largest number of ,,LIKE“ will happen our project logo. With sharing many people will know about our project so it´s good for promotion. Every country will make a flag with this logo for presentation. The students will visit a gallery near their school. They will participate of discussion with local artist (a painter, a glass painter,an artistic blacksmith, an animator, a fashion designer, ceramist, potter, etc.)

NEW HIKING TRAIL NEAR THE SCHOOL 

Every country will prepare new hiking trail near the school. At first children have to learn a work with a map and a compass and they have to know touristic signs. Children will try to find a trail near the school, which is the most interesting for them. They have to share their idea with a mayor of their town or village. So they have to discuss with a mayor about the trail, why did they choose it, what is interesting in this trail and why will it be useful for other people. Children prepare this new trail tourist signs. It can be special touristic sign. Children will make a map of the trail. Then they will make a short video, which will useful like a guide of their trail. So thay have to talk about interesting places which can people meet during the trail. The video they will share on YouTube Channel, Facebook page, Instagram, blog, eTwinning with invitation to their region. It will be useful for presentation our regions.

PUPPETS

Groups of children will write a story with their national or folk heros. They will make the puppets and play a theatre play with them. After every school will choose through voting the best theatre play. (They can make a performance for younger children and younger children can vote) They will make a video in English or with English subtitles of the winning theatre play andwill share it with other students from project via FacebookPage, Instagram, blog, eTwinning, Youtube Channel. The children will learn to stand in front of their peers. The acting develops creative, fantasy, ability of empathy, confidence and cooperation.

WORKSHOP WITH SENIORS

 Only few people take the time to talk to seniors or spend time with them. Especially young people have some prejudices to seniors. Through the activity ,,WORKSHOP WITH SENIORS“ children should overcoming prejudices. The skill ,,overcoming prejudice“ will help children to develop their personality. It helps to overcoming problems and to forming own opinions. Children will visit seniors or seniors will visit the children in the school. The seniors can be grandparants of pupils. The seniors will teach the children some creative skills. The children will practice their qualities, like patience,dexterity,..The children could find out if they would like to work with seniors or the new hobbies. We will share it in FacebookPage, blog, eTwinning, Instagram, newspaper.

 FIRST AID

Children will participate in the first aid course for their better self-confidence. These are skills which they will need and if they know, how to help other people, they will feel more self-confident. Self-confidence is a very important topic in our lives. Children will participate in an educational excursion and they will visit a hospital, a police station or a fire station. They will make a photo documentation and we will share it via our social networks , blog, …

PSYCHOHYGIENE

Children will participate in a discussion about addictions, for example computer addiction, drug addiction, alcohol addiction, etc. Psychohygiene is a prevention. The children should to learn how to prevent mental problems or how better to manage them. If children will live healthy, they become more satisfied with themselves and they will become happier. If they will become happier they will get confide in themselves and it´s one of our goal. We will share it on the blog via pattern.

 
COOKING

The groups of children will cook or bake a meal from local products and they will share between them. Children will write a preparation, method and they will take photos during cooking. After cooking or baking they will vote the best dish.( They can make the harvest celebration and share the meals and vote during the celebration.) The best meal of every country will be placed on the blog, Facebook, Instagram, eTwinning and we will share them with recipes and photos. The chidlren will develop abilities, cooperation, comunication. Children will go to excursion and they will visit some people in their job, like a cook or a waiter in the restaurant, a baker in bakery, a confectioner in the confectioner´s shop,… and they will talk about their job: What are the positives and negatives. What skills they have to have and so on.

VOLUNTEERING ON THE FARM

Children will go to excursion to a local farm. They will meet with an environment on the farm and with a work on the farm and they will try it. They will collect fruit, they will care about animals, etc. The children will learn new abilities and skills. They will get new informations about working on the farm. The work on the farmcould be useful like a  motivation for next life. Children will make a video about their experiences and they will share it on the blog, FacebookPage, Instagram, eTwinning, … By sharing videos on social networks, chidlren will support local farms.

ANTHEM

The group of children will record an anthem, which could be an anthem of our project. They will can use computer applications or musical instruments or something special. They will make a video of the anthems. The goups of children from the same school will share the anthems in their school. All the children from whole school will vote the best anthem. So we will get 6 anthems (one anthem = one school) We will choose one anthem of our project. So we will share all the anthems thought FacebookPage and the general public will vote the best anthem of our project. The anthem with the largest number ,, LIKE“ will become our project antherm. Children will use their hobbies and interests and will learn new skills which could be beneficial for their dream job or better life. They will have to really cooperate and use all skills to cooperate which they learnt before.

DANCING PERFORMANCE

The groups of children with dancing interests will prepare dancing performance. It should be a performance with native motives. They will teach the performance all the participants of the project. In the exchange in Italy the participants will show the performance the first day of the meeting, when the schools are presentated. Dance develops individual potencial, movement, coordination and physical skills and it all leads to the growth of self- confidence. Learning and teaching between children is very beneficial. They will learn listen to each other, communicate, cooperate.. The performing in front of other people and peers leads to the ability to overcome problems. Children will visit a concert, a ballet or a musical.

REPORTAGE ABOUT GLOBAL WARMING

The groups of children will use variety of information sources, like newspapers, television, internet, videos, etc. They will critical evaluate them, discuss about informations and take their own views on the topic. They will make a reportage about the topic. Then they will   make a video and share it with other schools. The children will learn to discuss, critical think, listen to the opinions of their classmates, make own opinion on the topic.

ADVERTISEMENT OF OUR PROJECT

The groups of children will make the advertisment of our project. The children from one school will vote the best advertisment. Than we will share it on the FacebookPage, where will vote the general public via button ,, LIKE“. The advertisement with the largest number of LIKES will get our project advertisement and we will share it on the blog, Instagram, FacebookPage, local newspapers, eTwinning,.. It´s very important activity, because it ´s the last one. It will provide us the feedback of whole project. Children will have to look back and they will have to remember , what did they do during whole project. What was the strongest point of our project, what was our logo, antherm, etc. By way of remembring they will get the project experineces back to their mind. And the experiences will stay in them. Next important thing is that they will have to learn how to write a good advertisement.

 

 

 

WATER
Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Strategická partnerství
číslo projektu 2020-1-CZ01-KA229-078416

Tento projekt byl naplánován a schválen pro dva školní roky 2020-2021 a 2021-2022. Kvůli koronaviru byl prodloužen na rok 2022-2023

Cílovou skupinou jsou žáci prvního stupně.

Partnerské země: Česká republika, Azorské ostrovy, Island, Francie, Rumunsko, Řecko

Projekt se zabývá vodou, jejím významem a nutností chránit ji. Toto téma je stále aktuálnější. Na vodu se podíváme z různých úhlů: její vlastnosti, výskyt, význam pro život, role v přírodě, způsob ochrany.
Projekt rozvíjí pozitivní vztah k vědě, experimentům, zkoumání. Studenti lépe pochopí svou osobní sílu ovlivňovat věci. Projekt nebude zahrnovat jen teorii, ale také velmi konkrétní činnosti pomáhající životnímu prostředí.
V každé partnerské zemi je naplánované společné setkání:

Česká republika 10/2021
Francie 3/2022
Azorské ostrovy 5/2022
Řecko 9/2022
Island 2/2023
Rumunsko 5/2023

Blog projektu:

https://erasmuspluswater.blogspot.com/

V tabulce najdete seznam plánovaných aktivit:

LOGO

Design the logo of our project reflecting the idea of water. The logo will be designed by children of all schools. Each school will choose two winners from their school. The best designs will be posted on the project blog/eTwinning project. Children from all partner schools will vote for the project logo.  The logo will be used on materials produced by the project and for promoting it.

HUMAN BODY

How much water does our body contain? How much water should we drink per day? What happens in our body if we don´t drink enough? What happens with water in our bodies? What drinks are healthy, what are not, and why? Recommend some healthy drinks we are able to prepare from local resources. Children will share recipes for healthy drinks made of local resources.

FOLK SONG

Find as many folk songs mentioning water as you can. What role is water playing in these songs? Choose one song. Create illustrations for the song. Translate the text into English. Make a video with the illustrations, singing the song and English subtitles. Children will share a video presenting their national folksong accompanied by illustrations and subtitles in English.

WATER CYCLE

What is the cycle of water in nature? Create a theatre play demonstrating the story of water. Children will prepare a theatre play demonstrating the water cycle. The play will be performed during the meeting in France.

DRINKING WATER

Where is the water in your tap coming from – find out where you take drinking water from. Is it from a well or a spring or another source? Find the process from the source to your table. Visit a water plant. Observe water from the tap and from the natural resource using a microscope. Compare. What are the ways to prepare drinking water from natural resources in emergency conditions. Proof them. Children will carry out experiments with making drinking water. They will make observations of microorganisms living in water with a microscope.

FAUNA AND FLORA

Search your local water body (pond, lake, river, stream, sea, ocean). What animals and plants do live there? Try to distinguish them. Find information about them. Make together one large picture documenting the water life. Children will produce a work of art displaying water life in a local water area.

COUNTRYSIDE

Where can we find water around us? In what forms is it? What is water distribution? Is there enough water or is nature starving? How is water distributed on the Earth – where do you find most water? How can we help our countryside to keep water in it? Suggest a solution. One way of helping to keep water in the countryside is having trees. Find a suitable place near your school and plant some trees there. Take care of the trees. Cooperate with the local community. Children will find a suitable place for planting trees and plant them. They will cooperate with the local community.

POLLUTION

What are the main water polluters in the world? What are your local polluters? What can you do to help to keep the water clean? Visit a local wastewater treatment plant. Children will learn about water pollution. They will carry out some experiments observing the water pollution (eg microscope observation, melting „fresh“ snow, etc.). They will visit a local wastewater treatment plant.

LANGUAGE

Find the origin of the word „water“ in your language. Has it changed during history? Find the word „water“ in as many languages as you can. Is your word the same as the word in another language? Children will do research on the etymology of the word „water“.

CLIMATE CHANGE

During one month record the weather. Make a chart demonstrating the results. Make a research on how climate changes – compare with weather records in history. Children will record the weather during one month. They will learn how to make charts and present the data in the form of a chart. They will learn about weather records in history. They will learn about climate change.

CREATURE

Create your own water animal. Draw it. Imagine you are an explorer. Describe the way you have discovered it. Describe it in a professional way as a biologist. What is special about this animal, its body construction, its abilities to allow it to live in water. Children will learn about the properties of water animals. They will develop their creativity by making up an imaginary water animal.

CONSUMPTION

How much water do you use per day? During one week record the daily use of water at your school or home. What activities are the most consuming? Try to guess it and then find the statistics. Where can we save? Suggest ways to reduce our consumption. What are the human uses of water – try to find as many occasions where we need water as you can.

Children will make a week record of their daily water consumption. They will suggest ways to save water

 

 

 

 

KALOKAGATHIA – HEALTHY SOUL IN HEALTHY BODY
Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Strategická partnerství
číslo projektu 2018-1-CZ01-KA229-048140

Tento probíhal ve dvou školních letech 2018-2019 a 2019-2020. Z důvodu situace vzniklé šířením koronaviru a přijatých opatření prodloužen do konce června 2021. Nepodařilo se realizovat všechny naplánované mobility (Česká republika, UK).

Byl zaměřený na sportovní aktivity a rozvíjení rovnováhy duše a těla. Vycházel z myšlenky olympijských her.
Partnerské školy jsou ze Španělska, Polska, Finska a UK.
V tabulkách najdete odkazy na webové stránky partnerských škol, seznam plánovaných aktivit a plánované výjezdy.

Byl založen blog projektu: https://erasmuskalokagathia.blogspot.com/

 

Finsko https://www.pirkkala.fi/
Polsko http://www.spkowala.com.pl/
Španělsko http://www.colegiopaulasoler.es/
UK https://www.stjohnswalworthprimary.co.uk/
Vlajka her

Children will get acquainted with the symbols, history and meaning of the Olympic games flag. They will design a flag for our Games. Every flag should have a deeper meaning – it should be based on symbols important for our countries and the ideas of the Games.

Historie olympijských her

Children will learn about the origins of Olympic games and the history of the modern games. They will learn about the ideas with which they were founded but also about the problems that appeared because of political disagreements.

Trénuj svůj mozek

Activities connected with Brain Awareness Week. Each school will organise events which consist of interesting ‚brain lessons‘ for students and a variety of ‚brain games‘, such as: playing chess/ board games/ sudoku/ puzzles/ tangrams/ nonograms (picross or griddlers) etc.

Harmonie duše a těla

This activity is focused on techniques providing relaxation and harmonisation of the body and the mind. It should help children to become friends with their body and listen to its needs. Example activity: yoga, tai chi.

Péče o zdraví

In this activity we should learn more about our body. What is good for it, how we can help it, what destroys it. The big theme is healthy food.

Státní hymny partnerských zemí

By listening to the national anthems of our partner countries we can learn a lot about the history, about the European nations. We will also practise English and IT skills when translating it.

Cesta olympijského ohně

By following the Olympic flame from its start point at the Mount Olympus to all partner schools we can learn a lot about the geography of Europe.

Maskot her

Children will learn about the phenomenon of mascots. They will learn about various mascots that were used during the history, the symbols, the meaning of them. They will design a mascot for the Games planned for their country and explain their choice.

Slavnostní otevření her

The opening ceremony comes almost at the end of the project. We will prepare some dancing performance that could represent our school at the final meeting in the UK. The meeting will be focused on dancing activities.

Paralympijské hry

In this sports event we will simulate a situation of having some physical handicap (blind, deaf, missing legs etc.).Children will experience the feeling of being physically limited.

2/2019 Finsko
4/2019 Polsko
10/2019 Španělsko
2/2020 Česká republika
5/2020 Velká Británie

 

VEN Z LAVIC
Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1
Projekty mobility osob
číslo projektu  2017 -1-CZ01-KA101-03529
Projekt VEN Z LAVIC probíhal ve školním roce 2017-2018. Umožnil  zahraniční vzdělávání devíti učitelkám. Celý projekt byl koncipován tak, aby co nejlépe pomohl potřebám školy. Byl zaměřen na outdoorové vzdělávání.

Ředitelka (třídní učitelka) navštívila v rámci stínování norskou lesní školku. Poučila se nejen o její organizaci, hospodaření, komunikaci s rodiči a úřady, zajištění bezpečnosti dětí apod. Zúčastnila se také běžného provozu školky, prožila aktivity, které děti podnikají, poučila se o řešení praktických otázek provozu jako je režim dne, doprava, stravování, zajištění tělesného komfortu dětí v jakémkoli počasí.
Spolu s ní se stínování v této školce zúčastnila třídní učitelka (učitelka TV), která se při návštěvě zaměřila na outdoorové aktivity a jejich provozní zajištění. Dále tak rozvíjela svoji specializaci v tomto oboru, na který byla zaměřena její diplomová práce.
Třídní učitelka (zdravotník) absolvovala specializovaný zdravotnický kurz v Norsku First Wilderness Responder, který učí poskytovat první pomoc v divočině, kde není možné se spolehnout na pomoc zvenčí.
Učitelka lesní školky a učitelka tradiční školky odjely na stínování do školky do Švédska, která je naším partnerem v projektu LET´S GET SCHOOL OUTDOOR. Poučily se o běžném chodu školky, ale hlavně získávaly zkušenosti s pobytem dětí v přírodě za prakticky jakéhokoli počasí. Poučily se o praktických záležitostech zajištění komfortu a bezpečnosti dětí, o aktivitách, které lze venku podnikat.
Čtyři učitelky (třídní učitelka, učitelka z tradiční školky a dvě učitelky z lesní školky) se zúčastnily kurzů zaměřených na outdoorové aktivity. Jeden z nich Taking Groups out of Door se konal v Portugalsku, druhý Nature as a Fantastic Classroom for Learning ve Švédsku.

LET´S GET SCHOOL OUTDOOR
Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Strategická partnerství
číslo projektu 2015-1-CZ01-KA219-013851_1
Projekt LET´S GET SCHOOL OUTDOOR slučuje pět škol z pěti evropských zemí: České republiky, Polska, Španělska, Finska a Švédska. Během tří školních let (2015 – 2018) budeme spolupracovat na společných úkolech, vyměňovat si zkušenosti a navzájem se navštěvovat.

V prvním školním roce budeme spolupracovat na pěti společných tématech:
Colours of Nature
Land Art
Find Your Way
Herbs
Animals Around Us

V listopadu 2015 proběhlo první z řady projektových setkání projektu.  Do Oken dorazili zástupci všech partnerských zemí, z Polska, Švédska a Finska i s dětmi. Děti byly ubytovány v hostitelských rodinách. V pondělí se nám partneři představili svými prezentacemi. Prošli jsme naši obec a přijala nás paní starostka. V úterý jsme jeli společně na výlet do Bozkovských jeskyní a Mnichova Hradiště. Ve středu nás po dopoledni ve škole čekala šipkovaná. Ve čtvrtek film v  kině v Doksech a procházka kolem jezera. Poslední den návštěvy strávili partneři opět v naší škole.

Druhé  setkání partnerských škol proběhlo v dubnu 2016 v Polsku. V polské škole v městečku Kowala jsme se setkali s partnery z Finska, Španělska a Švédska. Byl pro nás připraven bohatý program: jezdili jsme na koních, účastnili se lekce juda, navštívili klášter Svatého Kříže, hrad Checiny, vědecké centrum Leonarda da Vinci, Geopark a samozřejmě vlastní školu. Děti byly ubytovány v polských rodinách. Zájezdu se účastnilo čtrnáct dětí. Výlet jsme si ještě zpestřili návštěvou solných dolů ve Vjeličce a Krakova.

Druhý školní rok se bude věnovat tomu, jak vyučování dostat mimo budovu školy. Navštívíme divadelní představení, muzeum, koncert apod.
Výtvarná výchova – „Art project at school and visit to a museum“
Český jazyk –  „Going to the theatre with my friends“
Hudební výchova –  „Didactic concert, music festival at school“
Přírodověda –  „Science activites outside the classroom“

V druhém roce projektu se setkáme s partnery ve Švédsku a ve Španělsku.

Třetí školní rok bude věnován tématu přežití v přírodě. Bude zahájen outdoorovým kurzem pro učitele. Seznámí se tam s fakty a dovednostmi, které budou předávám svým žákům během celého školního roku.
Fire – how to make fire, prepare wood, rules of handling with fire in safe way, cooking on fire
Water – how to get drinkable water, resources of water, importance of water, protection of water, using water for transport
Shelter – how to make a shelter using natural resources, spending a night in nature
First aid – the basic rules of the first-aid, training
Food – natural resources of food For example a set of photos, pictures, herbal, description, sample book

Na třetí rok je plánováno setkání v České republice a ve Finsku.

Více informací najdete na blogu: http: letsgetschooloutdoor.blogspot.cz

ŠKOLA S OKNY DOKOŘÁN
Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1
Projekty mobility osob
číslo projektu 2014-1-CZ01-KA101-000612
Projekt probíhal ve školním roce 2014 – 2015. Pět pedagogů absolvovalo zahraniční kurzy. Obsah kurzu i země konání byly vybrány tak, aby nejlépe odpovídaly zájmům školy a splnily potřeby zúčastněných – rozvoj odborných i jazykových znalostí.

Ředitelka (třídní učitelka) se zúčastnila kurzu zaměřeného na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Spojeném království.
Třídní učitelka (učitelka angličtiny, koordinátor ICT) se zúčastnila kurzu ICT ve Spojeném království.
Třídní učitelka (učitelka TV) se zúčastnila kurzu vzdělávání v přírodě se zaměřením na sportovní aktivity v Rumunsku.
Učitelka angličtiny a tělocviku se zúčastnila kurzu vzdělávání v přírodě ve Spojeném království.
Učitelka lesní školky se zúčastnila kurzu vzdělávání v přírodě v Portugalsku.

International Study Programmes, Spojené království – One Week Course for Teachers of Special Needs Pupils – Spojené království
Kurz sestával z hodin angličtiny, odborných přednášek o britském školství a návštěv škol. Hodiny angličtiny byly vedeny zkušeným pedagogem, žáci pracovali ve skupinkách dle úrovně jazykových znalostí. Byl rozvíjen mluvený projev. Přednášky o britském školství byly poměrně obecné a nevěnovaly se náplni kurzu – speciálnímu školství. Návštěvy škol byly nedostatečně organizované. Účastníci byli ponecháni bez doprovodu, který by zodpověděl jejich dotazy, neměli možnost seznámit se s přístupem k žákům se
speciálními potřebami.

Anglolang (Scarborough) Ltd, Spojené království – Effective Use of Technology in Teaching
Dopolední bloky kurzu byly věnovány výuce angličtiny. Výuka probíhala v
malých skupinách. Účastníci byli rozřazeni dle úrovně znalostí již před začátkem kurzu vstupním testem. Výuka probíhala formou rozvíjení slovní zásoby a jejím
následným procvičením v diskusi. Byl podporován mluvený projev. Odpolední hodiny byly věnovány využití technologií ve výuce. Na začátku kurzu byly zjištěny
požadavky účastníků a podle nich přizpůsobena náplň hodin. Výuka byla vedena formou prezentace dostupných internetových zdrojů vhodných pro výuku a jejich
následným vyzkoušením. Součástí kurzu byla návštěva místní školy s doprovodem ředitele školy a prohlídka města se zkušeným průvodcem.

ASOCIATIA SOCIETATEA PENTRU TINERET OUTWARD BOUND, Rumunsko – Training of Trainers – Rumunsko
 Kurz byl zvolen jako náhradní za původně plánovaný kurz na Islandu. Byl poměrně dlouhý, trval jedenáct dní. Byl zakončen závěrečnou zkouškou pod dohledem rumunského ministerstva školství. Kurz byl velmi intenzivní a náročný fyzicky i psychicky. Účastníci byli ubytováni relativně izolovaně a aktivity tak mohly probíhat po celou dobu kurzu. Večery byly věnovány odborným přednáškám a především reflexi aktivit realizovaných během dne. Aktivity byly realizovány v přírodě, účastníci ve skupině plnili zadané úkoly. Účastníci byli záměrně vystavováni velké fyzické a psychické zátěži. Učili se zvládat svoje emoce, spolupracovat ve skupině a vést ostatní. Reflexe a zpětná vazba byla nezbytným

zakončením každé aktivity. Součástí kurzu byla třídenní expedice, kdy účastníci museli zvládnout nesnadné přírodní podmínky (nocování na sněhu, nedostatek vody,
ochrana před zvěří) a navíc provádět zadané úkoly.

Kinda Lärcentrum, Švédsko: Outdoor Environmental Education – Experiential Approach to Learning – Spojené království
Outdoor Leadership – Outdoor Learning – Portugalsko
Oba kurzy byly zvolené jako náhradní za plánovaný kurz na Islandu. Byly obdobně organizované. Účastníci byli ubytováni společně v poměrně izolovaném prostředí a
aktivity probíhaly po celý den i večer. Během dne byly realizovány v přírodě v rámci výletů do okolí. Účastníci se seznámili s různými aktivitami rozvíjejícími schopnosti,
znalosti a dovednosti a hned si je sami vyzkoušeli. Večerní program pak byl věnován teoretickému rozboru aktivit a reflexi, případně přednáškám zabývajícími se
vzděláváním v přírodě.