Možnosti spolupráce se ZŠ Okna

Možnosti docházky a spolupráce se ZŠ Okna

Děti, které jsou přijaté k individuálnímu vzdělávání mají, po dohodě mezi rodiči a školou, možnost různých forem docházky a spolupráce :

  • školu nenavštěvovat ani nijak nespolupracovat, účastnit se pouze pololetních přezkušování
  • školu nenavštěvovat, avšak využívat sportovních a kulturních akcí, které škola pořádá (plavecký kurz, výlety do divadel, zimní pobyt na horách, víkendové kulturní akce, cyklistický víkend, turistický pobyt na horách, zahraniční výjezdy, atd.)
  • školu navštěvovat pouze při výjimečných událostech (Podzimní slavnost, návštěva kina, vánoční a velikonoční tvůrčí dílny, atd.)
  • školu navštěvovat některé dny v týdnu