Dopravní hřiště a hasičárna v Kravařích 12.5.2022

Dne 12.5. se společně s LŠ vydáme na Dopravní hřiště v Kravařích, kde si děti vyzkouší jízdu na kolech a odražedlech. Budou poznávat dopravní značky, kdo má přednost a proč, zúčastni se dopravní situace. Dozvědí se o výbavě kola a cyklisty, proč jsou zapotřebí bezpečnostní prvky. Důležité budou i informace o tom jak dodržovat pravidla a bezpečnost v silničním provozu. Následně navštívíme místní hasičský sbor, kde si děti prohlédnou hasičárnu a hasičská auta s jejich vybavením. Odjezd autobusem v 8:30 a návrat zpět do Oken na 15. hod. Děti s sebou potřebují batůžek s pitím, kapesníky, kapesné, vhodnou obuv a…

Číst více…

Ekocentrum Brniště 28.4.2022

Dne 28.4. společně s LŠ pojedeme na výlet do Ekocentra v Brništi, kde se zúčastníme programu “Zemědělství žije”. Dozvíme se, co vše musí umět a vědět moderní zemědělec, aby dokázal pěstovat obilí a pečovat o zvířata. Prozkoumáme náš jídelníček a zjistíme, odkud pocházejí potraviny. Pojedeme se podívat do kravína ve Velkém Grunově. Poté si uděláme procházku stezkou v Brništi. Odjezd autobusem v 8:00, návrat v 15:00. S sebou batůžek s pitím, kapesníky a pláštěnku. Dopolední svačinku a oběd budou děti mít formou balíčků ze školní jídelny.  Každém v nás je malý hospodář! :)

Číst více…

„Kulturně historické dědictví našeho kraje“ – výstava výtvarných prací dětí 1. stupně základních škol Českolipska a Novoborska

Již sedmým rokem pořádá ZŠ Okna ve spolupráci s LAG Podralsko z.s. společnou akci venkovských škol Českolipska a Novoborska zvanou výtvarničení.   Letošní téma „Kulturně historické dědictví našeho kraje“ se opět vztahuje k místu, kde žijeme a chodíme do školy, k našemu blízkému okolí, k našemu regionu. Jeho cílem je rozšířit dětem i širší veřejnosti obzory ohledně kulturně historického dědictví našeho kraje, seznámit je s významnými památkami (zříceninami, hrady, zámky, církevní i lidovou architekturou…), jejich historií a kulturním významem pro danou obec i celý kraj.   Do letošního výtvarničení se zapojilo 14 základních škol: ZŠ Horní Libchava, ZŠ Kunratice u…

Číst více…

Lyžařský pobyt 2022

Brádlerovy boudy ve Špindlerově Mlýně Termín: pondělí 28. březen – pátek 1. duben 2022 Odjezd od školy v pondělí v 8:00 hodin. Příjezd ke škole v pátek asi v 17:00hodin. Cena: 2.200 Kč/ děti 1. stupeň ZŠ 2.300 Kč/ děti 2. stupeň ZŠ V ceně je plná penze, včetně svačiny a pitného režimu, ubytování, vleky u chalupy. Zdatní lyžaři, kteří budou mít zájem jít na náročnější sjezdovku, budou mít s sebou navíc 600 Kč (Davidovy boudy). Doprava zájezdovým autobusem je hrazena z dotace. Program: Děti budou rozdělené do družstev podle zdatnosti v lyžování. Pod vedením lyžařských instruktorů/ učitelů se budou…

Číst více…

Zápis do základní školy pro školní rok 2022 / 2023

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve středu 27. dubna 2022. Žádost o přijetí může být doručena: do datové schránky školy e-mailem s elektronickým podpisem poštou osobně Povinnost plnit školní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 šesti let a děti s odloženou školní docházku. Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23 trvalé bydliště v obci Okna trvalé bydliště ve spádových obcích – Luka, Bezděz, Skalka u Doks, Ždírec, Lobeč docházka do mateřské školy a lesní mateřské školy v Oknech sourozenecký vztah k dítěti, který školu již navštěvuje Žádosti o přijetí lze stáhnout…

Číst více…

Zápis do mateřské školy a do lesní mateřské školy pro školní rok 2022 / 2023

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve středu 25. května 2022. Žádost o přijetí může být doručena: do datové schránky školy e-mailem s elektronickým podpisem poštou osobně Podmínkou přijetí je doložení potvrzení o povinném očkování nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkovat z důvodu kontraindikace. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let. Lze zvolit také individuální formu vzdělávání. Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23 trvalé bydliště v obci Okna trvalé…

Číst více…

Průvod Tříkrálový

Po roční pauze v Oknech opět proběhne Tříkrálový průvod. Ve čtvrtek 6. ledna vyrazí ve 14,30 od školy a postupně projde celou vsí. Akce proběhne ve spolupráci s Farní charitou Česká Lípa, která kromě jiného zajistila zapečetěnou pokladničku, do které zájemci mohou přispět na provoz sociálního automobilu

Číst více…

Návštěva kina 3. ledna 2022

Jako každý rok, i letos navštívíme první školní den v lednu kino.  Žáci 1. stupně pojedou vlakem v 7:58 z Oken nebo mohou čekat v Doksech na nádraží či u kina. Testovat se budou v kině. Promítání začíná v 9:30 hodin. Zpět do Oken půjdou pěšky (turistické oblečení), oběd je zajištěn. Žáci 2. stupně pojedou vlakem v 9:58 z Oken, testovat se budou ráno ve škole. Promítání začíná v 11:15 hodin, zpět do Oken půjdou pěšky (turistické oblečení), oběd je zajištěn.

Číst více…