Výzva č. 56 – Rozvoj čtenářství a výuky cizího jazyka

 

Název projektu : Škola s okny dokořán, rozvoj čtenářství a výuky AJ

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Investice do rozvoje vzdělávání

 

Šablony:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Tuto šablonu škola realizovala nákupem 200 ks knih do školní knihovny, realizací Čtenářských dílen jednou týdně v každé třídě a doprovodnými kulturními akcemi.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

B. Myšková absolvovala v době letních prázdnin dvoutýdenní jazykový kurz angličtiny na Maltě. Zdokonalila zde svou úrověň angličtiny, což využívá při výuce AJ žáků 1. ročníku.

3. Stínování pro pedagogy v zahraničí

V. Žáková a I. Myšková byly týden na „stínování“ na malé venkovské škole ve Velké Británii (Walesu). P. Lomičová byla na týdenním stínování v lesní školce v Norsku. B. Myšková byla na týdenním stínování na malé venkovské škole ve Španělsku. Všechny učitelky si přivezly ze zahraničí řadu inspirací, které postupně uplatňují ve své praxi (při výuce i provozu školy a školky).

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Deset žáků 4. a 5. ročníku strávilo týdenní vzdělávací a poznávací pobyt ve Velké Británii (Londýn, Oxford a okolí). Děti měly možnost si své znalosti angličtiny vyzkoušet v praxi a poznat britské reálie. Pobyt měl silnou pozitivní odezvu u dětí i rodičů.

Přílohy:

Příloha č.1, Šablona č.1, Návrh tematického plánu Čtenářských dílen pro 2. ročník

Příloha č.2, Šablona č. 1, Návrh tematického plánu Čtenářských dílen pro 3. ročník

Příloha č.3, Šablona č.1,Návrh tematického plánu Čtenářských dílen pro 4. ročník

Příloha č.4, Šablona č.1, Návrh tematického plánu Čtenářských dílen pro 5. ročník

Příloha č. 5, Šablona č. 1,Zpráva o průběhu realizace Čtenářských dílen I.

Příloha č.6, Šablona č.1, Zpráva o průběhu realizace Čtenářských dílen II.

Příloha č.7, Šablona č. 1, Seznam knih I.

Příloha č.8, Šablona č. 1, Seznam knih II.

Příloha č.9, Šablona č.2, Zpráva z jazykového kurzu

Příloha č.11, Šablona č. 3, Zpráva ze zahraniční stáže I.

Příloha č.12, Šablona č. 3, Zpráva ze zahraniční stáže II. (2)

Příloha č.13, Šablona č. 3, Zpráva ze zahraniční stáže III.

Příloha č.14, Šablona č. 3, Zpráva ze zahraniční stáže IV.

Příloha č.15, Šablona č. 4, Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu