Pracovní listy 2016 / 2017

1. ročník

1. ČJ

1. MA

1. PL – Malý princ

1. ČJ, MA – opakování

1. ČJ – pracovní listy

1. MA – sčítání a odčítání do 20- obrázky

 

2. ročník

2. ČJ – Čtvrtletní práce

2. MA – Čtvrtletní práce

2. PL – Grónská zem

2. PL Kam to Josef s Marií

2. PL Když se Pán Ježíš narodil

2. PL – Básnička Zima

2. ČJ – Velikonoce

2. ČJ – Čtvrtletní práce duben

2. MA – Čtvrtletní práce duben

2. ČJ – závěrečné opakování

2. MA – závěrečné opakování

 

3. ročník

3. ČJ – Měkké souhlásky

3. ČJ – Tvrdé souhlásky

3. ČJ – Svatý Martin 

3. ČJ – Co víme o Mikulášovi

3. ČJ – PL Mikuláš

3. ČJ – Výlet do Prahy

3. ČJ – PL Pojedeme do Prahy

3. ČJ – PL Zima

3. ČJ – Leden-novy rok

3. ČJ – Zimní písně, práce s textem

3. ČJ – Pololetní opakování

 

3. MA – Písemné sčítání a odčítání

3. MA – Písemné sčítání a odčítání I

3. MA – Podzimní čtvrtletní opakování

3. MA – Procvičování matematiky

3. MA – Pololetní opakování

3. MA – Čtvrtletní opakování (duben)

3. MA – Čtvrtletní opakování geometrie (duben)

 

3. PRV – ČR – naše vlast

3. PRV – 28. září – Den české státnosti

3. PRV – Podzim na zahradě – ovoce a zelenina

3. PRV – 28. října text

3. PRV – Houby – DÚ

3. PRV – Dušičky text

3. PRV – Krajina kolem nás

3. PRV – Orientace + co vyčteme z mapy

3. PRV – Mapové značky

3. PRV – Ochrana přírody: Kokořínsko – Máchův kraj

3. PRV – Morušovník

3. PRV – Praha + Betlémská kaple

3. PRV – Zimní slunovrat

3. PRV – Příroda v průběhu zimních měsíců

3. PRV – Pololetní opakování – leden 2017

3. PRV – pololetní opakování – červen 2017

 

3. AJ – Jarní čtvrtletní opakování

 

4. ročník

4. ČJ – Čtvrtletní práce

4. ČJ – Pololetní práce

4. ČJ – závěrečné opakování

4. MA – Čtvrtletní práce

4. MA – Pololetní práce

4. MA – závěrečné opakování

4. PL – Tři králové

4. VL – Jarní čtvrtletní práce

 

5. ročník

ČJ – Jablka

VL – Práce s mapou

podzimní čtvrtletní práce: ČJ AJ VL MA

pololetní opakování:  ČJ  AJ VL MA

Jarní čtvrtletní práce: Velká část úloh písemné práce z matematiky a češtiny (zde není publikováno) je převzato z přijímacích testů Cermat na osmiletá gymnázia. Byly zvoleny proto, že velmi dobrým způsobem shrnují znalosti a dovednosti, které by měl žák pátého ročníku ovládat. Testují osvojená pravidla, logické uvažování, čtenářskou dovednost, znalost pravopisu. Na konci školního roku budou navíc žáci procházet zkušebním testováním žáků pátých ročníků organizovaným Ministerstvem školství a mohou jim sloužit jako vhodná příprava.

AJ  ČJ  MA   VL