Zahrada her, poznání a odpočinku

Projekt Zahrada her, poznání a odpočinku
Na školní zahradě došlo postupně k prořezání starých stromů a keřů, k úpravě terénu, k odstranění starých kůlen a k vybudování fotbalového hřiště / 2003 /. V dalších letech byly obnoveny školní pozemky, založeny okrasné skalky, bylinné záhony, odpočinková zákoutí, vrbové tunely, mokřad. Byly vysázeny nové stromy a okrasné a užitkové keře.
Další úpravy :
2004 – volejbalové hřiště
2005 – sada zahradního dřevěného nábytku v ZŠ, houpačky, sítě, hry
2006 – sada nástěnných tabulí k Naučné stezce, založení mokřadu
2007 – kompostéry, odpočinkový kout a ohniště, sekací stroj, zahradní nářadí
2008 – čerpadla, drtička
Na zahradě MŠ došlo také postupně k prořezání starých stromů a keřů, k úpravě terénu a k pořízení sady dřevěných průlezek / 2003 /.V dalších letech byly obnoveny pozemky, založeny okrasné skalky, odpočinková zákoutí, bylinné záhony, jahodníky, fazolový tunel. Byly vysázeny nové stromy a okrasné a užitkové keře.

Na školní zahradě došlo postupně k prořezání starých stromů a keřů, k úpravě terénu, k odstranění starých kůlen a k vybudování fotbalového hřiště (v roce 2003). V dalších letech byly obnoveny školní pozemky, založeny okrasné skalky, bylinné záhony, odpočinková zákoutí, vrbové tunely, mokřad. Byly vysázeny nové stromy a okrasné a užitkové keře.

Další úpravy:

  • 2004 – volejbalové hřiště
  • 2005 – sada zahradního dřevěného nábytku v ZŠ, houpačky, sítě, hry
  • 2006 – sada nástěnných tabulí k Naučné stezce, založení mokřadu
  • 2007 – kompostéry, odpočinkový kout a ohniště, sekací stroj, zahradní nářadí
  • 2008 – čerpadla, drtička

Na zahradě MŠ došlo také postupně k prořezání starých stromů a keřů, k úpravě terénu a k pořízení sady dřevěných průlezek (v roce 2003).V dalších letech byly obnoveny pozemky, založeny okrasné skalky, odpočinková zákoutí, bylinné záhony, jahodníky, fazolový tunel. Byly vysázeny nové stromy a okrasné a užitkové keře.

Úprava fotbalového hřiště

Cílem projektu je dosáhnout všestranného využití školních zahrad, tak aby sloužily k poznání, sportu, hrám a odpočinku. Na školní zahradě byla vytvořena naučná stezka, která byla slavnostně otevřena při Zahradní slavnosti v červnu 2007. Žáci se podíleli na tvorbě naučných tabulí, vybudování bylinných a zeleninových záhonů, květinových zákoutí, vrbového tunelu, na vysazování keřů a stromů. Školní zahrada je využívána k výuce prvouky, přírodovědy, pracovních činností, k výtvarné a tělesné výchově.

V další etapě projektu je naplánováno vybudování ekoučebny, založení dalších květinových záhonů, odpočinkových zákoutí a živého plotu, vysazení stromů a keřů, umístění průlezek z přírodních materiálů, upravení doskočiště, zbudování tzv. divokého koutu (vrbové chýše a tunely, jeskyně v křoví, stromová chýše, šplhací strom, houpačky a lana, lanová džungle), umístění hmatového chodníku, výtvarných objektů, kuželek, bludišť, týpý.

Projekt vznikl z iniciativy zaměstnanců.

Na financování úprav na školních zahradách se podíleli:

  • Obecní úřad Okna
  • Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor – naučná stezka (50 000 Kč)
  • Grantový fond Libereckého kraje – ekoučebna (16 555 Kč)
  • a další drobní sponzoři

Projekt Kompostování na školních zahradách (2005 – 2006)

Cílem projektu bylo seznámit děti s využitím bioodpadu. Na školní zahradě byl sestaven komposter a založen kompost. Děti se prakticky podílely na práci s kompostem. Problematika třídění odpadu byla včleňována do jednotlivých vyučovacích hodin. Výstupem byla závěrečná práce, která obsahuje fotodokumentaci.

V kompostování a třídění odpadu škola a školka pokračuje nadále.

Projekt organizoval Liberecký kraj, resort rozvoje venkova.