Comenius

Program Comenius byl program zaměřený na spolupráci škol v Evropě financovaný Evropskou unií. Časem se transformoval na program Erasmus+.

Okenská škola se zúčastnila dvou projektů. V obou případech byla koordinátorem projektu.

 

  • 2009 – 2011 – Why are we so different? – Česká republika, Turecko, Švédsko, Španělsko
  • 2006 – 2009 – Village schools in Europe – Europe in village schools – Česká republika, Finsko, Německo, Velká Británie, Kypr

 

Why are we so different?
Projekt  probíhal od roku 2009 do roku 2011.
Účastnily se ho čtyři partnerské školy:

V prvním roce spolupráce byly tématem národní legendy a pohádky. Děti se seznámily s legendou o vzniku svého národa, případně krajovou pověstí, vytvořily k příběhu ilustrace a ty potom poslaly svým partnerům. Tak jsme poznali, jak vznikl turecký lid. Zjistili jsme, kdo obývá horu Tåsjö tyčící se nad švédskou školou. Sami jsme se připomněli pověsti o praotci Čechovi a čertech na Bezdězu.
Ve druhém pololetí jsme se pak zabývali pohádkami našich partnerů. Přečetli jsme si katalánskou pohádku Čaroděj se sedmi prsty, švédskou o Zámku na zlatých sloupech a zjistli, že pohádka Aladin a kouzelná lampa je pohádka arabská… Seznámili jsme se s chytrákem Nasredinem a Donem Quijotem, dětmi z Bullerbynu. Sami jsme našim partnerům představili české pohádky formou komiksu.

Ve druhém roce projektu jsme se  zabývali prostředím a přírodou, která nás obklopuje. Seznámili jsme se s vesnicemi, ve kterých leží partnerské školy, s osobnostmi, které jsou důležité pro život těchto vesnic. Poznali jsme, jak vypadají typické domy a typické rodiny v partnerských zemích. Dozvěděli jsme se více o zvířatech a rostlinách, které zde žijí.

Projektová setkání se konala ve všech partnerských zemích. Zúčastnili se jich učitelé i žáci. Žáci byli ubytováni v rodinách.

Fotografie ze setkání najdete ve fotogalerii.

Více informací se dozvíte na blogu našeho projektu.

Village schools in Europe – Europe in village schools
První projekt probíhal v letech 2006 – 2009. Naše škola spolupracovala s partnerskými školami ve Finsku, Německu, Velké Británii a na Kypru. V projektu Venkovské školy v Evropě – Evropa ve venkovských školách jsme se v prvním roce seznámili s organizací partnerských škol, v druhém roce slavením svátků v partnerských zemích. Ve třetím roce se  žáci naučili lidové písně, tance, říkanky a dětské hry ostatních partnerů.
Projektové setkání se konalo ve všech partnerských školách. Učitelé a žáci tak měli možnost navštívit Finsko, Německo, Velkou Británii a Kypr. Poznali cizí školu, zemi, kulturu. Žáci byli ubytováni v rodinách.

Studijní návštěva ředitelky školy

Paní ředitelka se v rámci programu studijních návštěv pro vedoucí pracovníky SVES zúčastnila návštěvy v Lotyšsku. Program byl zaměřen na návštěvu institucí, které se zabývají inkluzivním vzděláváním. Více informací se dozvíte ZDE.

Jazykový a metodický kurz

Ředitelka ZŠ Okna Iveta Myšková se zúčastnila programu Comenius v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
„V rámci Programu celoživotního učení, který vyhlašuje Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy jsem se účastnila v termínu: 20. 3. 2010 – 4. 4. 2010 jazykového a metodického kurzu v Dublinu v Irsku. Před odjezdem na vzdělávací akci jsem navštěvovala jazykový kurz, který organizovala Služba škole Mladá Boleslav. Jednalo se o metodicko-jazykový kurz pod vedením zkušené lektorky, jenž své dovednosti získala také na zahraničních kurzech pořádaných NAEP. Dále jsem navštěvovala kurz anglického jazyka organizovaný na naší škole pod vedením lektorky, která působí na naší škole jako učitelka anglického jazyka a je zároveň koordinátorkou projektu v rámci programu Comenius, do něhož je naše škola zapojená.
V Dublinu jsem navštěvovala kurz v Emerald Cultural Institute. Formy vzdělávací akce byly různorodé – výuka ve třídě, semináře o kultuře a historii Irska, semináře o výchově a vzdělávání v Irsku, použití IT technologií, video prezentace, individuální výuka zaměřená na výslovnost a vyučování žáků 1. stupně ZŠ.
Institut nám také nabídl rozmanitý doprovodný program, který jsem ve většině případů využila. 
Organizace vzdělávací akce, pedagogický přístup, kvalita výukového materiálu a náplň kurzu byla na výborné úrovni. Na závěr kurzu jsem získala certifikát o absolvování kurzu. Doporučuji účast na kurzech pořádaných NAEP.“