Výzva č. 57 – Komunikační dovednosti v cizím jazyce

V rámci výzvy č. 57 bylo využito dvou šablon:

šablona č. 4 – Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků
v anglickém  jazyce formou blended-learningu
šablona č. 3 – Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém  jazyce formou blended-learningu

V anglickém jazyce se vzdělával jeden učitel (Veronika Žáková) a dvacet žáků (4. a 5. ročník, část 2. ročníku).
Vzdělávání probíhalo pomocí internetového programu Scientific Learning, kde žáci rozvíjeli především svou schopnost porozumět mluvenému slovu a reagovat. Program používali v hodinách angličtiny a měli možnost na něm pracovat i doma, na svém počítači. Program byl dostupný po dobu čtyř měsíců.
Součástí projektu bylo vybavení školních počítačů sluchátky s mikrofony.