Cestička do školy

Projekt Cestička do školy
Projekt probíhal ve školním roce 2005 – 2006.
Cílem projektu bylo probudit u dětí aktivní zájem o životní prostředí, historii a vývoj regionu.
Projekt probíhal jeden rok, formou besed s pamětníky, studiem kronik a literatury, sběrem pohlednic a fotografií, shromažďováním starých učebních pomůcek, začleňováním projektu do všech vyučovacích předmětů, cestami v terénu, zpracováním projektu v závěrečné zprávě.
Závěrečná výstava a prezentace proběhla na Obecním úřadě Okna za účasti pozvaných hostů a veřejnosti.
Uzavření projektu se konalo v Severočeském muzeu v Liberci za účasti všech zúčastněných škol.
Výstup projektu poslouží při založení kroniky v Oknech a pro výuku ve škole i v dalších letech.
Projekt organizoval Liberecký kraj, resort rozvoje venkova.

Projekt probíhal ve školním roce 2005 – 2006.

Cílem projektu bylo probudit u dětí aktivní zájem o životní prostředí, historii a vývoj regionu.

Projekt probíhal jeden rok, formou besed s pamětníky, studiem kronik a literatury, sběrem pohlednic a fotografií, shromažďováním starých učebních pomůcek, začleňováním projektu do všech vyučovacích předmětů, cestami v terénu, zpracováním projektu v závěrečné zprávě.

Závěrečná výstava a prezentace proběhla na Obecním úřadě Okna za účasti pozvaných hostů a veřejnosti.

Uzavření projektu se konalo v Severočeském muzeu v Liberci za účasti všech zúčastněných škol.

Výstup projektu poslouží při založení kroniky v Oknech a pro výuku ve škole i v dalších letech.

Projekt organizoval Liberecký kraj, resort rozvoje venkova.

Projekt Cestička do školy - pracovní tým

Závěrečná výstava a prezentace (literárněhudební pásmo) na Obecním úřadě Okna, za účasti dlouholeté ředitelky Základní škoyl Okna, paní Zdeňky Havlové.