„Kulturně historické dědictví našeho kraje“ – výstava výtvarných prací dětí 1. stupně základních škol Českolipska a Novoborska

Již sedmým rokem pořádá ZŠ Okna ve spolupráci s LAG Podralsko z.s. společnou akci venkovských škol Českolipska a Novoborska zvanou výtvarničení.   Letošní téma „Kulturně historické dědictví našeho kraje“ se opět vztahuje k místu, kde žijeme a chodíme do školy, k našemu blízkému okolí, k našemu regionu. Jeho cílem je rozšířit dětem i širší veřejnosti obzory ohledně kulturně historického dědictví našeho kraje, seznámit je s významnými památkami (zříceninami, hrady, zámky, církevní i lidovou architekturou…), jejich historií a kulturním významem pro danou obec i celý kraj.   Do letošního výtvarničení se zapojilo 14 základních škol: ZŠ Horní Libchava, ZŠ Kunratice u…

Číst více…

Lyžařský pobyt 2022

Brádlerovy boudy ve Špindlerově Mlýně Termín: pondělí 28. březen – pátek 1. duben 2022 Odjezd od školy v pondělí v 8:00 hodin. Příjezd ke škole v pátek asi v 17:00hodin. Cena: 2.200 Kč/ děti 1. stupeň ZŠ 2.300 Kč/ děti 2. stupeň ZŠ V ceně je plná penze, včetně svačiny a pitného režimu, ubytování, vleky u chalupy. Zdatní lyžaři, kteří budou mít zájem jít na náročnější sjezdovku, budou mít s sebou navíc 600 Kč (Davidovy boudy). Doprava zájezdovým autobusem je hrazena z dotace. Program: Děti budou rozdělené do družstev podle zdatnosti v lyžování. Pod vedením lyžařských instruktorů/ učitelů se budou…

Číst více…

Zápis do základní školy pro školní rok 2022 / 2023

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve středu 27. dubna 2022. Žádost o přijetí může být doručena: do datové schránky školy e-mailem s elektronickým podpisem poštou osobně Povinnost plnit školní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 šesti let a děti s odloženou školní docházku. Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23 trvalé bydliště v obci Okna trvalé bydliště ve spádových obcích – Luka, Bezděz, Skalka u Doks, Ždírec, Lobeč docházka do mateřské školy a lesní mateřské školy v Oknech sourozenecký vztah k dítěti, který školu již navštěvuje Žádosti o přijetí lze stáhnout…

Číst více…

Zápis do mateřské školy a do lesní mateřské školy pro školní rok 2022 / 2023

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve středu 25. května 2022. Žádost o přijetí může být doručena: do datové schránky školy e-mailem s elektronickým podpisem poštou osobně Podmínkou přijetí je doložení potvrzení o povinném očkování nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkovat z důvodu kontraindikace. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let. Lze zvolit také individuální formu vzdělávání. Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23 trvalé bydliště v obci Okna trvalé…

Číst více…

Návštěva kina 3. ledna 2022

Jako každý rok, i letos navštívíme první školní den v lednu kino.  Žáci 1. stupně pojedou vlakem v 7:58 z Oken nebo mohou čekat v Doksech na nádraží či u kina. Testovat se budou v kině. Promítání začíná v 9:30 hodin. Zpět do Oken půjdou pěšky (turistické oblečení), oběd je zajištěn. Žáci 2. stupně pojedou vlakem v 9:58 z Oken, testovat se budou ráno ve škole. Promítání začíná v 11:15 hodin, zpět do Oken půjdou pěšky (turistické oblečení), oběd je zajištěn.

Číst více…