Zápis do základní školy pro školní rok 2022 / 2023

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve středu 27. dubna 2022.

Žádost o přijetí může být doručena:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobně

Povinnost plnit školní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 šesti let a děti s odloženou školní docházku.

Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23

  • trvalé bydliště v obci Okna
  • trvalé bydliště ve spádových obcích – Luka, Bezděz, Skalka u Doks, Ždírec, Lobeč
  • docházka do mateřské školy a lesní mateřské školy v Oknech
  • sourozenecký vztah k dítěti, který školu již navštěvuje

Žádosti o přijetí lze stáhnout na webových stránkách školy nebo jsou k vyzvednutí v základní škole.

 

Mgr. Iveta Myšková
ředitelka ZŠ a MŠ Okna

V Oknech 25. ledna 2022