Zápis do mateřské školy a do lesní mateřské školy pro školní rok 2022 / 2023

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve středu 25. května 2022.

Žádost o přijetí může být doručena:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobně

Podmínkou přijetí je doložení potvrzení o povinném očkování nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkovat z důvodu kontraindikace. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let. Lze zvolit také individuální formu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23

  • trvalé bydliště v obci Okna
  • trvalé bydliště ve spádových obcích – Luka, Bezděz, Skalka u Doks, Ždírec, Lobeč
  • povinná předškolní docházka
  • sourozenecký vztah k dítěti, který školu již navštěvuje

Žádosti o přijetí lze stáhnout na webových stránkách školy nebo jsou k vyzvednutí v mateřské škole, základní škole.

Mgr. Iveta Myšková
ředitelka ZŠ a MŠ Okna V Oknech 25. ledna 2022