„Kulturně historické dědictví našeho kraje“ – výstava výtvarných prací dětí 1. stupně základních škol Českolipska a Novoborska

Již sedmým rokem pořádá ZŠ Okna ve spolupráci s LAG Podralsko z.s. společnou akci venkovských škol Českolipska a Novoborska zvanou výtvarničení.
 
Letošní téma „Kulturně historické dědictví našeho kraje“ se opět vztahuje k místu, kde žijeme a chodíme do školy, k našemu blízkému okolí, k našemu regionu. Jeho cílem je rozšířit dětem i širší veřejnosti obzory ohledně kulturně historického dědictví našeho kraje, seznámit je s významnými památkami (zříceninami, hrady, zámky, církevní i lidovou architekturou…), jejich historií a kulturním významem pro danou obec i celý kraj.
 
Do letošního výtvarničení se zapojilo 14 základních škol: ZŠ Horní Libchava, ZŠ Kunratice u Cvikova, ZŠ Nový Bor – Arnultovice, ZŠ Nový Oldřichov, ZŠ Okna, ZŠ Okrouhlá, ZŠ Polevsko, ZŠ Prácheň, ZŠ Prysk, ZŠ Sloup v Čechách, ZŠ Staré Splavy, ZŠ Svor, ZŠ Volfartice a ZŠ Zahrádky.
Z každé školy bylo vybráno cca 10 výtvarných prací, jež danou školu zastupují na společné výstavě. Ta proběhne od 14. března do 31. května 2022 v kině Máj v Doksech, a je rovněž ke zhlédnutí ve virtuální podobě zde, na našich webových stránkách.

Z níže vystavených prací budou odbornou porotou vybrány nejzdařilejší obrázky (z každé školy jeden), které budou použity na tvorbu nástěnného kalendáře na rok 2023. O jeho realizaci se stará grafické studio a tiskárna Vallco z Doks. Při výběru obrázků bude kladen důraz na co největší rozmanitost a splnění předem stanovených kritérií. 

Od pondělí 14. března 2022 začne také prezentace obrázků na naší školní facebookové stránce, kde se každý z následujících 13 pracovních dní objeví výtvory jedné ze zúčastněných škol. 

 
Termíny zveřejnění obrázků jednotlivých škol:

Pondělí 14. 3. – ZŠ Horní Libchava 
Úterý 15. 3. – ZŠ Kunratice u Cvikova
Středa 16. 3. – ZŠ Nový Bor – Arnultovice 
Čtvrtek 17. 3. – ZŠ Nový Oldřichov
Pátek 18. 3. – ZŠ Okna

Pondělí 21. 3. – ZŠ Okrouhlá
Úterý 22. 3. – ZŠ Polevsko
Středa 23. 3. – ZŠ Prácheň
Čtvrtek 24. 3. – ZŠ Prysk
Pátek 25. 3. – ZŠ Sloup v Čechách

Pondělí 28. 3. – ZŠ Staré Splavy
Úterý 29. 3. – ZŠ Svor
Středa 30. 3. – ZŠ Volfartice
Čtvrtek 31. 3. – ZŠ Zahrádky

Děkujeme všem školám i jednotlivým dětem, které se do letošního výtvarničení zapojily, a všem návštěvníkům naší virtuální výstavy přejeme krásný kulturní zážitek :-)

 

ZŠ Horní Libchava

Řemeslo v Horní Libchavě – mistr kolář
Obyvatelstvo v Horní Libchavě nacházelo obživu převážně ve sklářském průmyslu a jeho odvětvích. V policejních živnostech a řemeslech, pod státní kontrolou v cechu jako pekaři, krejčí, kováři, koláři, zámečníci či truhláři. V organizovaném cechu pracovalo 69 mistrů s 29 tovaryši a učedníky, neorganizovaných v cechu 34, v komerčních živnostech 17 cechovních mistrů s 2 pomocníky a 90 necechovních řemeslníků se 14 tovaryši.

Maltézští rytíři v Horní Libchavě
Maltézští rytíři přišli do Horní Libchavy v roce 1623. Obec spravovali bezmála 300 let.
Zámek Horní Libchava se stal centrem domény Řádu maltézských rytířů. Rytíři také opravili barokní faru a kostel v obci. Maltézský řád spravoval nejen kostel a faru v Horní Libchavě, ale i v Dolní Libchavě, Manušicích a ve Skalici, kapli v Chotovicích a kapli ve vsi Okrouhlá.
V současnosti je fara i kostel ozdobou obce. Fara byla v letech 1748–1754 přestavěna do současné podoby tehdejším velkopřevorem Řádu maltézských rytířů Václavem Jáchymem hrabětem Čejkou z Olbramovic, jehož erb se nachází nad vchodem do fary. Fara stojí v těsním sousedství kostela sv. Jakuba. Kostel byl postaven v roce 1736 v barokním slohu na pokyn velkopřevora maltézských rytířů Gundakara Poppo z Ditrichštejna místo starého kostela ze 14. století.

 

ZŠ Kunratice u Cvikova

ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova
Přesné datum založení školy není známo, ale bylo známo jméno prvního učitele. Byl to Kryštof Pech v roce 1680. Znovu se škola otevřela v roce 1945. Dříve tam bylo kino, které bylo zrušeno při rozšiřování školy. Dodnes je tam mateřská školka a základní škola s pěti třídami.

Ještěd
Ještěd je hora na severu Česka, jihozápadně od Liberce, nejvyšší vrchol Ještědsko – kozákovského hřbetu. S prominencí 517 metrů jde o jedenáctou nejpreminentnější horu v Česku.

Dutý kámen
Dutý kámen je pískovcový skalní hřbet nedaleko města Cvikov. Je dlouhý 600 metrů a své okolí převyšuje o 30 metrů. Podél jeho severního okraje vede silnice 1/13 ze Cvikova do Jablonného v Podještědí. Pískovec zde byl lámán na stavební bloky. Od roku 1963 je chráněn jako přírodní památka, která je od roku 2003 ve správě Krajského úřadu Libereckého kraje.

Skála smrti
Skála smrti u Kunratic je památníkem ve skalách mezi Kunraticemi a Lindavou (místní část Cvikova). Skála se nachází blízko říčky Svitávky poblíž osady dříve zvavé Mlynářská díra. Ve zdejších skalách či v blízké tvrzi žil rytíř Kun (či Kuno), hrubý, drsný člověk. Našel zalíbení v krásné dceři mlynáře, ta jej však odmítala. Jednou ji zastihl samotnou v lese, dala se před ním na útěk a skočila ze skály. Zachránila se na měkkém mechu i díky široké sukni, kdežto rytíř i se svým koněm skončil utopením v propasti (či bažině). Skála smrti je krásné a tajemné místo.

Kostel Povýšení svatého Kříže v Kunraticích
Kostel byl uprostřed obce Kunratice u Cvikova postaven v letech 1832 až 1833 na místě staršího farního kostela. Původní kostel zasvěcený svatému Mikuláši byl zničen husity. Kostelní zvony byly zkonfiskovány během 1. světové války. Od roku 1965 je kostel zapsán v celostátním seznamu kulturních památek.

Kostel svaté Máří Magdaleny v Mařenicích
Mařenice je obec v severní části okresu Česká Lípa v Libereckém kraji, zhruba 10 km severovýchodně od Nového Boru. Barokní kostel svaté Máří Magdaleny na návrší obce, připisovaný Octaviu Broggiovi italského původu, byl později upraven do pseudobarokní podoby se dvěma věžemi. U kostela je ambit s kaplí a náhrobky datovanými z let 1600 až 1758. Památka je zapsaná v celostátním registru kulturních památek.

 

ZŠ Nový Bor – Arnultovice

Sklářství v Novém Boru
Sklářství v Novém Boru a okolí má dlouhou po staletí nepřerušenou tradici. V 17. století působila v této oblasti řada sklářů. Nebývalý rozvoj českého sklářství nastal v 18. a 19. století, kdy se v severních Čechách koncentroval prakticky veškerý zahraniční obchod s českým sklem. Zručnost a umění českých sklářů se předávaly z pokolení do pokolení a v současnosti se odráží ve všech výrobcích. Významným světovým výrobcem křišťálového skla je nejen podnik Crystalex v Novém Boru, ale i menší sklárny, jež vynikají svou ruční prací a produkcí především broušeného skla.

Lavička Václava Havla
Krásným odpočinkovým místem v Novém Boru je lavička Václava Havla na náměstí. Instalována byla 19. 11. 2014 k 25. výročí sametové revoluce a při otevření zrekonstruované části náměstí. Autorem projektu lavičky Václava Havla je architekt
a designér Bořek Šípek. Vyzývá k usednutí, naslouchání, přemýšlení, navazování nových kontaktů a rozvíjení dialogů pod korunou lípy.

Tyršovo náměstí v Novém Boru
Odpočinkové místo, spousty laviček, zeleně. Zdobí ji kruhová kašna, fontána a dvě bronzové sochy. V kašně je socha sedícího rybáře od sochaře Ladislava Hlíny a na lavičce je socha sedící ženy s kočkou v náručí a stojící malé dívky.

Pomník rumburským hrdinům
Pomník rumburským hrdinům, kteří položili životy za své přesvědčení jen pět měsíců před koncem 1. světové války. Rumburská vzpoura, která předcházela vzniku moderního českého státu, se zapsala do paměti celého národa a samozřejmě do historie města Nový Bor.

Budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie a podniku Crystalex CZ s.r.o
Kostel městečka původně nazvaného Haida se začal budovat roku 1786 děčínským stavitelem Koschem. Kostel byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a byl mu udělen děkanský titul. Zde se od jeho vzniku setkávají lidé k modlitbám a slouženým bohoslužbám.
Crystalex CZ s.r.o je český podnik vyrábějící užitkové sklo. Je největším domácím
a předním světovým výrobcem nápojového skla. Společnost vlastní prestižní ochrannou známku Bohemia Crystal. Budovy sklářského kombinátu byly vystavěny v roce 1967. Tehdy započala v kombinátu výroba. Od roku 1972 byla zprovozněna první automatizovaná linka se sériovou výrobou. Od roku 1974 podnik nese název Crystalex.

Modlivý důl u Svojkova
Modlivý důl je název pro 1 km dlouhé překrásné skalnaté údolí hluboce zapadlé do pískovcových skal pod Tisovým vrchem. Je to tajemné poutní místo se skalní kaplí u obce Svojkov.
Skalní kaple je chráněna jako kulturní památka České republiky a v posledních letech se zde koná každého 1. května k zahájení mariánského měsíce mše svatá. Dříve se údolí jmenovalo Smolný důl, protože zde uhlíři měli své milíře a smolné pece, v nichž vařili kolomaz.

Kostel svatého Ducha v Arnultovicích v Novém Boru
Kostel byl postaven na konci 19. století. Po velké opravě byl znovu otevřen v květnu 2008. Jeho hlavní kostelní loď nyní slouží pro bohoslužby, koncerty, křty, svatby i pohřby. Levá část kostela slouží jako modlitebna, klubovna či přednášková místnost. V pravé části je farní úřad a kostelník, který kostel hlídá. Zdejší bohoslužby jsou určené hlavně pro mladší generaci. Jsou konány zpravidla v neděli od 9 hodin a ve čtvrtek od 18 hodin. Na jaře 213 i 2014 byl kostel zapojen do akce Noc kostelů. V létě roku 2015 zahájila z kostela své vysílání nová internetová televizní stanice TV Víra.

Nový Bor
Osada Bor vznikla v roce 1692 rozparcelováním statku arnultovického sedláka Raškovského. Za žádost hraběte Kinského, jehož rodu osada náležela, byla roku 1757 císařovnou Marií Terezií prohlášena městem. Město prošlo historickým i kulturním rozvojem, díky němuž se nám zachovaly cenné odkazy. Sklářská proslulost započala v 17. století. Významnými počiny bylo založení piaristického gymnázia roku 1766, dostavění kostela Nanebevzetí Panny Marie roku 1788. V roce 1804 byl vystavěn dům, v němž je umístěno sklářské muzeum. Roku 1851 byla přestavěna budova dnešní radnice a roku 1870 byla postavena sklářská průmyslová škola. Město je známé i Rumburskou vzpourou v květnu 1918, která byla pod městem ukončena porážkou následně popravou sedmi účastníků za plotem Lesního hřbitova.

Mezinárodní cyklistický etapový Bohemia tour
Nebylo v Novém Boru a na severu Čech v letech 1968–1996 pozoruhodnější regionální sportovní akce, než byl Mezinárodní cyklistický etapový závod Bohemia tour, který se proslavil jako „Sklářský závod“.
Bohemia každoročně ozvláštnila Severočeský kraj a činila jej v prvním červencovém týdnu sportovně známým. Byla závodem Světového poháru kategorie B, kam se probojovat nebylo snadné. Šla každý červenec denně na televizních obrazovkách, v tisku, rádiích, zpravodajství šlo i do světa. Mluvilo se o ní s uznáním po celé Evropě, dokonce i u protinožců, protože Australané zde občas také startovali. Největší nadšení zdejších sportovních fanoušků však nastalo, když do cíle ve žlutém trikotu dorazil v roce 1976 novoborský rodák Zdeněk Janda (RH Plzeň).
Na startu závodu se za jeho trvání objevili cyklisté celkem z 27 zemí. Mezi nimi také světoví a olympijští šampioni v různých cyklistických disciplínách.
Přestože se poslední 28. ročník jel už v roce 1996, kdy Bohemia kvůli nedostatku financí skončila, je její odkaz stále živý. Nesmazatelně se zapsal do historie města i srdcí sportovců, fanoušků a běžných obyvatel.

 

ZŠ Nový Oldřichov

Kdysi Mistrovice, dnes Nový Oldřichov
„Oldřichovský“ zámek spatříme jen v okénku do minulosti. Nedochovala se žádná grafická podoba zámku. Ale máme popis z roku 1749. Pojďte si s námi představit, jak mohl zámek vypadat.
Je doloženo, že krátce po roce 1598 si nechal Sigmund z Weissenbachu v Mistrovicích postavit zámeček. Zároveň s ním byl asi postaven i hospodářský dvůr, k němuž vrchnost získala potřebné pozemky zakoupením sedmi selských statků. Jako první byl v roce 1858 odkoupen statek rychtáře Simona Knechtela a poslední statky byly vykoupeny až kolem roku 1632. V roce 1756 se u dvora uváděl i malý pivovar.
Z části staré a z části nové rytířské sídlo. U toho obydlí byl dvůr (stodoly, sýpky a stáje s rohatým dobytek, čeledíny, komory, sklepy). Vedle zámečku je ovocná a travnatá zahrada obklopená vysokou kamennou zdí. Druhý sad s mladými stromy, zahrádka se zakrslými ovocnými stromy, rybníček, letní pavilon, zdí ohraničená kuchyňská zahrádky, u dvorní zdi řada zákrsků, u pivovaru malá křenová zahrádka. Naproti rybníku štěpnice (historický název pro ovocný sad) a kuchyňská zahrádka u velkého domu a sýpky.
Vně dvora je dřevěný dům přičepovaný podlahou k obilné sýpce. Domeček pro nočního hlídače, malý pivovar ve hvozdu a malý mlýn na potoce.
V Mistrovicích bylo 6 sedláků, 22 zahradníků a 38 domkářů. Domkář je dříve užívané pojmenování obyvatele vesnice, který vlastnil pouze obydlí, případně nepatrnou výměru polí nebo zahrádku. Na tehdejším zámku se žilo hojně.

 

ZŠ Okna

Hrad Bezděz
Bezděz je zřícenina hradu stojící na vrchu Bezděz (606 m. n. m.) v Dokeské pahorkatině, 6 km jihovýchodně od města Doksy. Je chráněn jako národní kulturní památka. Hrad založil král Přemysl Otakar II. ve 2. polovině 13. století. Stavba byla z větší části dokončena roku 1279, kdy byl na hradě vězněn mladý Václav II.
Od začátku 14. století se v držení hradu vystřídala řada šlechtických rodů, ke kterým patřili například Berkové z Dubé, Vartenberkové a Valdštejnové. Během 16. století hrad ztratil svůj sídelní význam. Na začátku třicetileté války byl poškozen císařským vojskem. Albrecht z Valdštejna se Bezděz krátce pokoušel přestavět na moderní pevnost, ale svůj záměr nedokončil. Od té doby hrad sloužil církevním účelům a hradní kaple se v 18. století proměnila ve významné poutní místo. Po jeho zrušení hrad začal chátrat a postupně se měnil ve zříceninu, která v době romantismu posloužila jako zdroj inspirace řadě umělců. Bezděz patří k nejlépe zachovaným hradům ze 13. století v Česku. Dochovaly se rozsáhlé zbytky několika paláců, dvě okrouhlé věže a ve své době ojedinělý systém opevnění. Umělecky výjimečným prostorem je hradní kaple.

Hrad Kokořín
Hrad Kokořín se nachází u obce Kokořín, zhruba 10 km severovýchodně od Mělníka nad říčkou Pšovkou. Byl postaven po roce 1320, pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. Podle jména hradu se celá chráněná oblast nazývá Kokořínskem. V roce 1426 dobyla a poničila hrad husitská vojska. Po husitských válkách hrad často střídal majitele. Od roku 1544 je uváděn jako pustý. Jeho osud ještě zhoršilo rozhodnutí císaře Ferdinanda II. zařadit jej mezi tzv. prokleté hrady, tj. hrady, které se nesměly udržovat, protože jinak by díky své výhodné poloze mohly ohrozit panovnickou moc. Před 1. světovou válkou byl hrad novogoticky zrekonstruován a upraven do dnešní podoby. V roce 2001 se stal národní kulturní památkou. Na hradě je památník Karla Hynka Máchy a expozice českého romantického umění z 19. století.

Hrad Houska
Houska je renesančně přestavěný raně gotický hrad, který leží ve východní části Kokořínských lesů a patří k nejlépe dochovaným hradům ze 13. století, kdy jej nechal vystavět Přemysl Otakar II. Je chráněný jako kulturní památka České republiky.
Nejzajímavějšími interiéry na Housce jsou raně gotická kaple s dochovanými nástěnnými malbami z první poloviny 14. století a tzv. Zelená komnata, která je zaklenuta gotickou křížovou žebrovou klenbou a vybavena renesančními nástěnnými malbami. Při dobré viditelnosti je z Housky výhled na šestinu Čech.
Hrad je opředen mnoha legendami a pověstmi. Podle jedné z nich byl hrad zbudován na skále, ve které vedla průrva až do pekla. Právě nad touto průrvou má stát hradní kaple. Další pověst se týká švédských vojsk za třicetileté války a jejich velitele Oronta, který byl údajně černokněžník. Podle legend choval černou slepici, jejímž prostřednictvím chtěl získat nesmrtelnost. Dva myslivci ho zastřelili posvěcenou kulí a Orontův duch od té doby na hradě straší. Podle jiné legendy se na Housce a v jejím okolí zjevuje postava v černé mnišské kápi, která nemá obličej a sleduje opovážlivce, kteří by chtěli Housku navštívit v noci, nebo zde dokonce přenocovat.

Památník Karla Hynka Máchy v Doksech
Památník Karla Hynka Máchy je nejstarší zachovaná budova města Doksy. Ostatní budovy v okolí shořely při ničivém požáru v roce 1842.
Dřevěný roubený dům s šindelovou věžičkou byl postaven roku 1669 hraběnkou Františkou Heissenštejnovou z Vrba (či Annou Marií z Heissensteinu) jako panský špitál pro vysloužilce z panského dvora. Byl v něm také chudobinec a sirotčinec. Od roku 1958 je barokní špitál zapsán na ústředním sezamu kulturních památek České republiky. Dnes je tzv. Hospitálek pobočkou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Hlavní část prostor je věnována odkazu básníka Karla Hynka Máchy, který často v okolní krajině pobýval a svým dílem ji i proslavil. V roce 1999 zde byla instalována expozice věnovaná historii rybářství a rybníkářství Českolipska.

Zámek Doksy
Zámek Doksy je původně renesanční zámek ze 16. století, jehož výstavbu započal zřejmě Mikuláš Zajíc z Hazmburka. Na počátku 18. století byl zámek dostavěn a o 100 let později prošel velkými stavebními úpravami.
Od roku 1952 do roku 1962 sloužil k armádním účelům (škola a výzkumné středisko). Od roku 1963 přešel do vlastnictví ministerstva zemědělství, které zde zřídilo střední odbornou školu – zemědělské učiliště a domov mládeže. To zde sídlilo s různými proměnami až do roku 2012, kdy bylo odstěhováno do zadních budov v areálu zámeckého parku. Pro veřejnost byl zámek nově otevřen v prosinci 2019. Přestěhovalo se sem Turistické informační centrum, Městská knihovna a muzeum Čtyřlístek. Nově se zde otevřel také moderně historický prohlídkový okruh věnovaný bývalým majitelům zámku, a to konkrétně rodu Valdštejnů-Vartenberků.
Spolu s parkem a ohradní zdí je zámek Doksy chráněn jako kulturní památka. Zámecký areál je navíc zařazen do soupisu Evropsky významných lokalit. Předmětem ochrany je výskyt netopýrů velkých.

Hrad Jestřebí
Zřícenina skalního hradu Jestřebí tyčící se nad stejnojmennou obcí leží 6 km severozápadně od města Doksy. Je dobře viditelná od křižovatky silnice mezi Prahou a Zákupy, Českou Lípou a Doksy. Jedná se o částečně do skály vysekaný hrad, který byl založen Berky z Dubé koncem 14. století. Roku 1426 byl spolu s nedalekou Českou Lípou dobit husity. Od roku 1547 byl označován jako pustý a postupně zchátral. Zatímco ves pod hradem se dříve nazývala Krušina, hrad měl německé pojmenování Habstein, tedy v českém překladu Jestřábí kámen. Během 18. a 19. století začali hrad rozebírat vesničané (těžili zde pískovec) a tak došlo k odpadávání narušených skalních bloků. Kvůli padajícím skalám muselo být z podhradí odstraněno několik domků. Rozpadání skalního podloží pokračovalo po celé 20. století. Když se v roce 2009 zřítila další část skály, byl hrad na půl roku pro veřejnost uzavřen. V následujících letech proběhla ostrá diskuse týkající se vhodnosti zabezpečení památky. Národní památkový ústav v roce 2012 posoudil situaci a připustil možnost vybudování bariér.
Hrad Jestřebí je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka České republiky.

ZŠ Okrouhlá

ZŠ Polevsko

Knäspelova kaple
Při procházkách v okolí obce Polevska můžete dojít kapličce na Polevském vrchu. Je malá, přesto Vás hned osloví a vy okouzleni okolní přírodou se u ní rádi zastavíte.
Kaplička stojí mezi třemi lipami nad obcí Polevsko. Je od ní krásný výhled na členitou krajinu Českolipska, a především na majestátní horu Klíč. Byla postavena roku 1820 rodinou Knäspelů, významných obchodníků se sklem. Po roce 1945 byla zničena, ale v roce 2007 díky občanskému sdružení obnovena. Uvnitř si můžeme prohlédnout obrázek Ježíše na hoře Olivetské.
Jsme moc rádi, že se kaplička zrenovovala. Ve stínu vzrostlých lip můžeme odpočívat
a pozorovat okolní přírodu, která k Polevsku neodmyslitelně patří.
Alice Andrlová

Podstávkové domy
Naše škola se nachází v malebné obci Polevsko. Když se procházím jejím okolím, vidím krásnou krajinu, ke které neodmyslitelně patří i podstávkové domky.
Tyto domy jsou ojedinělou lidovou architekturou, nacházející se ve středu Evropy. Výrazně a působivě doplňují nejen českou krajinu, ale hlavně oblast na trojmezí Česka, Polska a Německa. Podstávkový dům je typ dřevěné stavby, který je tvořen dřevěnou konstrukcí, tzv. podstávkou. Ta je umístěná vně obvodových stěn. Charakteristická konstrukce podstávky je tvarována do oblouku. Různé mohou být okenní otvory či vikýře. Podstávkové domy se vyvíjely přes čtyři století. Sloužily chudým venkovským obyvatelům, zejména pak tkalcům. Domky jsou typické i tím, že se při stavbě ušetří více dřeva. V naší oblasti bývají domy s roubeným patrem.
V současné době se tyto domky často renovují, a to je určitě dobře. Myslím si, že je důležité zachovat pro další generace kousek naší historie.
Anna Tenenková

 

ZŠ Prácheň

Prácheň
Prácheň se nachází 1 km od Kamenického Šenova. Roku 1630 byla založena osada Prácheň. Vznikla spojením tří osad: Práchně, Šelty a Emanuelsberg. Vesničané vydělávali podomním obchodem, předením a rytím skla. Škola na Práchni je z roku 1895. Vedle školy je kostel sv. Vavřince. Kolem něj jsou dřevěné patrové domy s mansardovou střechou pokrytou břidlicemi a kamennými portály. Pocházejí z 18. – 19. století.
Naše přírodní památka je Panská skála. Je sopečného původu a obklopuje velké jezírko. (jsou tam totiž dvě jezírka, velké a malé). U malého jezírka můžeme v létě vidět obojživelníky. U Panské skály stojí Mariánský sloup na památku ševcovi a vdově, kteří umrzli jedné mrazivé noci v lednu.

 

ZŠ Prysk

Kostel sv. Petra a Pavla v Prysku
Kostel sv. Petra a Pavla je dominantou obce Prysk, je jejím kulturním dědictvím. Byl postaven architektem a stavitelem Petrem Pavlem Columbanim v letech 1718 až 1721. Od roku 1958 je areál s barokním kostelem zapsán v celostátním seznamu kulturních památek.
V roce 2012 se s pomocí místního Sdružení za záchranu kostela, farnosti a vedení obce podařilo zchátralou stavbu zrenovovat. Kostel prošel celkovou rekonstrukcí a byl
23. 6. 2014 slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Janem Baxantem.
V kostele se konají koncertní vystoupení pro veřejnost. Tradicí se stal vánoční koncert, na kterém pravidelně vystupují i děti z naší školy. V těsné blízkosti kostela byla v loňském roce vysazena lipová alej. V jeho okolí se konají kulturně společenská setkání obyvatel obce Prysk.

 

ZŠ Sloup v Čechách

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách
Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu na Českolipsku pochází z 1. poloviny 18. století a je chráněna jako neovitá kulturní památka.
Kaple se nachází na konci asi 500 m dlouhé lipové aleje, která vede od zadní brány zámeckého parku. Základní kámen stavby byl položen v roce 1738, roku 1740 byla kaple vysvěcena. Průčelí zdobí štít s erbem Kinských, socha sv. Jana Nepomuckého a dvě alegorie Víry a Naděje od Antonína Brauna. Uvnitř kaple se nacházel cenný reliéf sv. Jiří od Julia Melzera.
V roce 1795 byla kaple přeměněna na pohřební kapli rodu Kinských. Po roce 1945 silně zchátrala. V 90. letech 20. století okresní úřad kapli jako nepotřebný majetek prodal soukromníkovi, poté ještě několikrát změnila majitele, aniž by se však zlepšil její stav.

Studánka s pramenem ve Sloupu v Čechách zvaná Vodní chrám
3 metry hluboká studna je umístěna uvnitř dřevěného altánu (chrámu). Altán se studnou je součástí 2 km dlouhé naučné stezky Sloup v Čechách, která byla dokončena v srpnu 2014.

Kostel sv. Kateřiny ve Sloupu v Čechách
Kostel sv. Kateřiny stojí na základech staršího dřevěného kostelíka ze 14. století. Několikrát vyhořel a byl často přestavován. Nynější kostel pochází z počátku 18. století. Stavitelem byl Ital Petr Pavel Colubani z Roudnice. Kazatelna pochází od mistra Matyáše Brauna. V kostele je několik unikátních soch a nechyběl ani erb vrchnosti panství, rodu Kinských.

Pískovcové skalní město Sloup v Čechách
Pískovcové skalní město se rozkládá na východě nad obcí (zeleně značená turistická trasa) na úbočí čedičové hory Slavíček. Sloupské skály společně se Svojkovskými skalami jsou nejvýznamnějšími stěnami.

Zámek Sloup v Čechách
Zámek byl postaven v r. 1730 Josefem Janem Maxmiliánem Kinským. Původně barokní budova byla v roce 1829 upravena v klasicistním stylu. Po roce 1946 zde byla zřízena dětská ozdravovna, ústav sociální péče a domov důchodců, který je zde dodnes.

Sklářské muzeum Nový Bor
Patrový dům s vysokou mansardovou střechou a honosným pozdně barokním vstupním portálem je typický pro původní zástavbu Nového Boru. Byl postaven roku 1804 Johannem Christophrem Socherem, obchodníkem se sklem, který předtím třináct let úspěšně prodával české sklo v Mexiku. Řešení suterénu budovy dokládá, že jde již o druhou stavbu na svém místě. Původní celodřevěný dům postavil truhlářský mistr Josef Schneider před rokem 1759. Ve 20. letech 19. století Socher dům odprodal Stephanu Rautenstrauchovi. V majetku této rodiny, členů nejvýznamnější exportní společnosti v Novém Boru, byl dům až do r. 1939. V roce 1952 se borští radní rozhodli přihlédnout k jeho historii a umístit zde své sklářské muzeum. Objekt prošel v letech 1998–1999 náročnou stavební rekonstrukcí.

 

ZŠ Staré Splavy

Vila Dela (Staré Splavy)
Vila Dela (známá též jako Dela, Villa Dela, Rindlerova Vila nebo Kohnova vila).
Objekt č. p. 121 se nachází ve Starých Splavech, ve vilové čtvrti Lázeňský vrch. Pro židovskou rodinu Rindlerových z Prahy ji navrhl na přelomu 20. a 30. let 20. století jeden z nejvýznačnějších pražských židovských meziválečných architektů Otto Kohn (biologický otec režiséra Miloše Formana).

Hynek (loď)
Hynek (původně Tista) je česká dopravní loď plující na Máchově jezeře. Původně byla poháněna parním strojem. V dnešní době je poháněna vznětovým motorem. Byla vyrobena na zakázku v roce 1930 v Berlíně, a ještě v témže roce byla spuštěna na hladinu Máchova jezera. Dodnes je využívána jako vyhlídková a výletní loď k okružním jízdám po jezeře. Je to nejmenší z lodí na jezeře a zajišťuje pravidelnou osobní dopravu cestujících mezi Doksy a Starými Splavy.

Funkcionalistický kiosek ve Starých Splavech
Lidově zvaný kiosek U přístaviště nebo jen Kiosek, nacházející se nedaleko přístaviště lodní dopravy na Máchově jezeře a historické gotické výpustě Karla IV., je původní, celodřevěná, funkcionalistická prodejna občerstvení, tabáku a tiskovin. Ve stylu tzv. alpinského funkcionalismu ji ve 20. letech 20. století navrhl neznámý architekt.

Hrad Bezděz
Bezděz je zřícenina hradu u stejnojmenné vesnice v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Stojí na vrchu Bezděz (606 m. n. m.) v Dokeské pahorkatině, šest kilometrů jihovýchodně od města Doksy. Je chráněn jako národní kulturní památka. Hrad založil král Přemysl Otakar II. ve 2 polovině 13. století. Stavba byla z větší části dokončena roku 1279, kdy byl na hradě vězněn mladý Václav II.

Vstup na schodiště hradu Jestřebí
Jestřebí je zřícenina skalního hradu v obci Jestřebí, ležící 9 km jihovýchodně od okresního města Česká Lípa a ž km severozápadně od města Doksy, v nadmořské výšce 259 m. n. m. Byl založen Berky z Dubé koncem 14. století a postupně zchátral. Zřícenina je chráněna od roku 1958 jako kulturní památka Česká republiky.

 

ZŠ Svor

ZŠ Volfartice

Hrad Bezděz
Hrad Bezděz založil král Přemysl Otakar II. Přezdívalo se mu hrad hradů Ve věži byl uvězněn Václav II.

Hrad Houska
O Housce se říkalo, že je tam brána do pekel. Hrad byl postaven ve 13. století.

Vodní hrad Lipý
Vodní hrad Lipý se nachází v české Lípě u řeky Ploučnice. Byl postaven ve 13. století.

Tvrz ve Volfarticích
Tato tvrz je nejstarší památka ve Volfarticích a byla postavena v roce 1540.

Hrad Kokořín byl postaven ve 14. století

 

ZŠ Zahrádky