„K pramenům“ – výstava výtvarných prací dětí 1.stupně základních škol Českolipska a Novoborska

Tradiční společnou akcí venkovských škol regionu Českolipska a Novoborska je výtvarničení dětí. Každoročně ho pořádá ZŠ Okna ve spolupráci s LAG Podralsko z.s.

Letošní 5. ročník nese téma „K pramenům“. Smyslem zvoleného tématu bylo objevování místa, kde žijeme a navštěvujeme školu. Téma mělo sloužit jako podnět k pozorování přírody, k diskusím o důležitosti vody v krajině a k následným (nejen) tvořivým aktivitám…

Do letošního výtvarničení se zapojilo 15 základních škol: Horní Libchava, Kunratice u Cvikova, Nový Bor – Arnultovice, Nový Oldřichov, Okna, Okrouhlá, Polevsko, Prácheň, Prysk, Ralsko – Kuřívody, Sloup v Čechách, Staré Splavy, Svor, Volfartice a Zahrádky.

Z každé školy byly nominovány nejzajímavější výtvarné práce, které měly danou školu reprezentovat na společné výstavě. Ta měla být k vidění od konce března do konce května 2020 v kině Máj v Doksech. Vzhledem k aktuální situaci však nebylo možné výstavu ani vernisáž s ní spojenou uskutečnit, a tak jsme se rozhodli pro její virtuální verzi, kterou si zde můžete prohlédnout.

Z níže vystavených prací budou vybrány nejzdařilejší obrázky (z každé školy jeden), které budou použity na tvorbu nástěnného kalendáře na rok 2021.

Od pondělí 30. března 2020 začneme s hlasováním. Hlasovat může každý – děti, rodiče, učitelé i široká veřejnost. Po tři následující týdny se každý všední den (i na Velký pátek a Velikonoční pondělí) na naší stránce na facebooku objeví obrázky jedné školy. Naším společným cílem bude vybrat za každou školu jeden nejpovedenější obrázek. Hlasovat se bude jednoduše: „lajkováním“ konkrétních děl. Obrázek s největším počtem „lajků“ (čímž je míněna jakákoli pozitivní reakce = palec nahoru, srdíčko či smajlík „paráda“) pak bude reprezentovat danou školu v již zmíněném nástěnném kalendáři na rok 2021.

Hlasování bude ukončeno 30. dubna 2020, kdy sečteme všechny hlasy a začátkem května vyhlásíme konečné výsledky. Pokud budou mít dva obrázky stejný počet hlasů, o vítězném díle rozhodne naše odborná porota sestavená z řad umělců, grafiků a uměleckých učitelů.

Termíny zveřejnění obrázků jednotlivých škol k hlasování:

Pondělí 30. 3. – Horní Libchava
Úterý 31. 3. – Kunratice u Cvikova
Středa 1. 4. – Nový Bor – Arnultovice
Čtvrtek 2. 4. – Nový Oldřichov
Pátek 3. 4. – Okna

Pondělí 6. 4. Okrouhlá
Úterý 7. 4. Polevsko
Středa 8. 4. Prácheň
Čtvrtek 9. 4. Prysk
Pátek 10. 4. Ralsko – Kuřívody

Pondělí 13. 4. Sloup v Čechách
Úterý 14. 4. Staré Splavy
Středa 15. 4. Svor
Čtvrtek 16. 4. Volfartice 
Pátek 17. 4. Zahrádky

Přejeme krásný kulturní zážitek všem návštěvníkům naší virtuální výstavy a hodně štěstí dětem, které se zúčastnily :-)

 

ZŠ Horní Libchava

ZŠ Kunratice u Cvikova

ZŠ Nový Bor – Arnultovice

ZŠ Nový Oldřichov

ZŠ Okna

ZŠ Okrouhlá

ZŠ Polevsko

ZŠ Prácheň

ZŠ Prysk

ZŠ Ralsko – Kuřívody

ZŠ Sloup v Čechách

ZŠ Staré Splavy

ZŠ Svor

ZŠ Volfartice

„Cílem naší výpravy bylo najít živou vodu. Krystalicky čistý pramen, z něhož by se pan učitel bez obav napil. Ten jsme objevili naproti obecnímu úřadu. Sledovali jsme pak jeho tok. Ústil do zdejšího potoka. Z toho už se ale pan učitel napít nechtěl. Ta tam byla živá voda. V potoce se proháněla hejna plastových příšer v různé fázi rozkladu. Pár jsme jich odvážně vylovili, abychom je jako artefakt použili při tvorbě těchto děl. Jedna život dává a jedna jej – díky lhostejnosti a hlouposti člověka – bere. Živá a mrtvá voda.“

ZŠ Zahrádky