„Přírodní bohatství našeho kraje“ – výstava výtvarných prací dětí 1. stupně základních škol Českolipska a Novoborska

Již šestým rokem pořádá ZŠ Okna ve spolupráci s LAG Podralsko z.s. společnou akci venkovských škol Českolipska a Novoborska zvanou výtvarničení.
 
Letošní téma „Přírodní bohatství našeho kraje“ si klade za cíl představit či připomenout dětem i širší veřejnosti vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů žijících v našem kraji, případně celé chráněné krajinné oblasti, které jsou pro tyto druhy útočištěm.
 
Do letošního výtvarničení se zapojilo 13 základních škol: ZŠ Horní Libchava, ZŠ Nový Bor – Arnultovice, ZŠ Nový Oldřichov, ZŠ Okna, ZŠ Okrouhlá, ZŠ Polevsko, ZŠ Prácheň, ZŠ Prysk, ZŠ Sloup v Čechách, ZŠ Staré Splavy, ZŠ Svor, ZŠ Volfartice a ZŠ Zahrádky.
Z každé školy bylo vybráno cca 10 výtvarných prací, jež danou školu zastupují na společné výstavě. Ta vzhledem k aktuální situaci letos opět probíhá ve virtuální podobě a můžete si ji prohlédnout zde, na našich webových stránkách. Z níže vystavených prací budou vybrány nejzdařilejší obrázky (z každé školy jeden), které budou použity na tvorbu nástěnného kalendáře na rok 2022.
 
Od pondělí 15. března 2021 začne veřejné hlasování na naší školní facebookové stránce, kde se každý z následujících 12 pracovních dní objeví obrázky jedné ze zúčastněných škol. Hlasovat může každý, kdo má na facebooku profil. Naším společným cílem je vybrat za každou školu jeden nejpovedenější obrázek. Hlasovat se bude jednoduše – „lajkováním“ konkrétních děl.
 
Termíny zveřejnění obrázků jednotlivých škol k hlasování:

Pondělí 15. 3. – ZŠ Nový Bor – Arnultovice
Úterý 16. 3. – ZŠ Nový Oldřichov
Středa 17. 3. – ZŠ Okna
Čtvrtek 18. 3. – ZŠ Okrouhlá
Pátek 19. 3. – ZŠ Polevsko

Pondělí 22. 3. – ZŠ Prácheň
Úterý 23. 3. – ZŠ Prysk
Středa 24. 3. – ZŠ Sloup v Čechách
Čtvrtek 25. 3. – ZŠ Staré Splavy
Pátek 26. 3. – ZŠ Svor

Pondělí 29. 3. ZŠ Volfartice
Úterý 30. 3. ZŠ Zahrádky
Středa 31. 3. ZŠ Horní Libchava

Veřejné hlasování bude ukončeno v pátek 30. dubna 2021, kdy budou sečteny všechny hlasy. K výsledkům hlasování pak bude přihlédnuto při tvorbě nástěnného kalendáře na rok 2022. O podobě kalendáře, a tudíž i konkrétních obrázcích, které v něm budou použity, však s konečnou platností rozhodne ZŠ Okna ve spolupráci s grafikem a tiskárnou – důraz bude kladen na co největší rozmanitost. Do kalendáře budou zařazeny pouze obrázky, které splňují předem stanovená kritéria (téma: vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů našeho kraje, případně chráněné oblasti, v nichž žijí; orientace obrázku: na šířku). Pokud ve veřejném hlasování na facebooku získá nejvyšší počet hlasů obrázek, který daná kritéria nesplňuje, s největší pravděpodobností nebude do kalendáře zařazen. 

Děkujeme všem školám i jednotlivým dětem, které se do letošního výtvarničení zapojily, a všem návštěvníkům naší virtuální výstavy přejeme krásný kulturní zážitek :-)

 

ZŠ Horní Libchava

ZŠ Nový Bor – Arnultovice

ZŠ Nový Oldřichov

ZŠ Okna

ZŠ Okrouhlá

„Obec Okrouhlou obklopují dvě chráněné krajinné oblasti – CHKO České středohoří a CHKO Lužické hory. V našem okolí se nachází mnoho přírodních krás. Na procházky jsou vhodné husté lesy, ve kterých žije velké množství živočichů a rostlin. Obdivovat můžeme krásné skalní útvary. Okolím protékají malé potůčky…“ Na některých z obrázků je ztvárněna právě taková část lesa, která se autorovi nejvíc líbí.
Ostatní obrázky zachycují chráněného chřástala polního – jedná se o obzvlášť ohrožený druh. Tento pták se živí hlavně hmyzem, červy, také semeny a zelenými částmi rostlin. Chřástal je ohrožený díky sekání luk, s čímž se začíná už v červnu, kdy chřástalové hnízdí. Žací stroje je ve vysoké trávě nevidí, proto dochází často k jejich poranění či usmrcení. Ti, kteří vyběhnou na pokosenou louku, se stávají kořistí dravců. Proto platí v našem okolí v letním období zákaz sekání luk.“

ZŠ Polevsko

ZŠ Prácheň

ZŠ Prysk

ZŠ Sloup v Čechách

ZŠ Staré Splavy

ZŠ Svor

ZŠ Volfartice

ZŠ Zahrádky

Vítězné obrázky

které se objeví v nástěnném kalendáři malotřídních škol Českolipska a Novoborska na rok 2022: