Zahradní slavnost 29.6.2021 – MŠ

Na konci měsíce června nás tradičně čekala Zahradní slavnost, na kterou jsme se pilně připravovali. Vytvářeli jsme kulisy stromů, hvězdy, studánku i dekorace na kostýmy. Zvolili jsme téma  – Otvírání studánek, ze kterého bylo vytvořené pásmo a to: otvírání klíčem, rozlévání a svěcení vody ze studánky, pohybová říkanka Lesní studánka a taneček s písní Tancovala v lese víla. Děti si to moc užily a mohly tak rodičům a všem ostatním ukázat, co se naučily. Po celkovém vystoupení následovalo rozloučení a pasování předškoláků z obou školek na budoucí školáky první třídy. Děti dostávaly pamětní tričko a knihu, dárečky od svých učitelek…

Číst více…

Školka v přírodě – Bouda v Obřím dole – 21. – 24. 6. 2021

Na Školku v přírodě jsme se všichni moc těšili. Po dlouhém zákazu z hlediska epidemiologické pandemie, jsme mohli vycestovat do Krkonoš a to k Boudě v Obřím dole. Pobytu jsme se účastnili po dobu čtyř dnů. Děti z Mateřské i Lesní školky dorazily autobusem do Pece pod Sněžkou, kde následovala interaktivní stezka plná aktivit na procvičování paměti, logického uvažování. Pozorovali jsme přírodu, hráli hry a krmili zvířátka. Navštívili jsme mnoho míst – vyjeli jsme lanovou dráhou až na Sněžku, kde jsme si prohlédli kapli a Poštovnu. Zpět na Růžovou horu a turistickou trasou do Herní krajiny Pecka, kde si děti…

Číst více…

Den dětí, cyklistika, vodní a lesní hrátky – MŠ – červen 21

Na Den dětí jsme vycestovali vláčkem do Starých Splavů, kde jsme navštívili lanové centrum. Zde si děti mohly vyzkoušet svou obratnost, koordinaci a hrubou motoriku. Následně jsme se vydali Jarmilinou stezkou do Doks k Máchovu jezeru, kde na nás čekala plavba parníkem. Vyprávěli jsme pověsti. Během měsíce jsme nacvičovali pásmo na Zahradní slavnost. Využili jsme pěkného počasí k cyklistice po okolí obce. Děti se přiučily pravidlům silničního provozu, zopakovaly si dopravní značení a signalizaci. Také jsme si společně zaplavali v bazénu a osvěžili letním ovocem i zmrzlinou. 

Číst více…

Den matek, Otvírání studánek, Procházka naší obcí – MŠ – květen 21

Již nyní jsme se mohli sejít v plném počtu a společně prožít krásný měsíc. Vytvářeli jsme pro maminky překvapení a přáníčka. Naučili jsme se nové písně a říkanky, zahráli si hry a aktivity k daným tématům. Také jsme se věnovali naší školkové zahradě – úpravě různým povrchům na hmatovém chodníku, pletí a zalévání záhonků, sběru větviček. Vydali jsme se ke studánce, kde jsme si zazpívali a zatancovali. K procvičování orientace v prostoru a čase jsme využili prostředí naší obce, kterou jsme procházeli a navštívili památky a nejstarší budovy, určovali významná místa. Vytvořili jsme si krásný papírový 3D model naší obce.…

Číst více…

Doprava, Den Země, Čarodějnický rej – MŠ – duben 21

Začátek měsíce probíhal formou online setkání. Během měsíce dubna mohly dle nařízení vlády navštěvovat naší školku děti v posledním roce školní docházky. Předškolní výchova probíhala v plném rozsahu pomocí her a prožitků. Upevňovali jsme si pojmy, rozšiřovali slovní zásobu, rozvíjeli sociální dovednosti a schopnosti. Vyráběli jsme z recyklovaného i netradičního materiálu. Společně jsme věnovali recyklaci a odpadům, také dopravě a pálení čarodějnic. Třídili, přiřazovali, spojovali a hráli jsme si na dopravní prostředky – co pluje, létá, jezdí. Vytvořili jsme si krásnou čarodějnici a zatancovali čarodějnický tanec, uvařili elixíry, plnili záhadné úkoly a hlavolamy či rébusy, hledali poklad.  Krásnou tečkou bylo…

Číst více…

Vstávej semínko, Velikonoce v MŠ – březen 21

Tento měsíc nám utekl jako voda. Plni sil jsme všichni překonali náročné období ohledně  uzavření školního zařízení vládou a vyzkoušeli jsme si setkání přes technologie z domova, tzv. distanční výuku a online setkání dětí a pedagogů přes Google meet i elektronickou poštu. Setkání se zdařila a moc nás těšilo, že se touto formou můžeme vidět a popovídat si. Věnovali jsme se činnostem k Jaru a jeho znakům, Velikonocům a mláďátkům. Přes tyto netradiční setkání jsme si společně protáhli tělíčka, vytvořili díla, rozvíjeli předmatematické a jazykové dovednosti i grafomotoriku. Také děti ukázaly, co vytváří doma, jak si užívají společné chvíle s…

Číst více…

Zápis do mateřské školy a do lesní mateřské školy pro školní rok 2021 / 2022

Zápis pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v termínu od 2. května do 16. května 2021 distančním způsobem. Žádost o přijetí může být doručena: do datové schránky školy (https://chcidatovku.cz) e-mailem s elektronickým podpisem poštou osobně Podmínkou přijetí je doložení potvrzení o povinném očkování nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkovat z důvodu kontraindikace.Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Lze zvolit také individuální formu plnění. Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22 trvalé…

Číst více…

Předjaří a jaro

Během měsíce března nás ovlivnila Covidová pandemie, během  které je naše zařízení zavřené, a i tak se snažíme pomocí příspěvků a distanční výuky být dětem nablízku. Podpořit je a vzdělávat, motivovat. Natáčíme videa pro jazykové chvilky a předmatematické dovednosti, zasíláme soubory na procvičování a odkazy na zajímavé činnosti, pohádky apod.  V průběhu tohoto měsíce se budeme věnovat předjaří a jaru, končící zimě a sázení semínek, mláďátkům a Velikonocům. Povíme si o charakteristice daného období, zvycích. Jaká mláďátka se rodí, jaké je počasí a příroda kolem nás. Vytvoříme výtvarná díla, naučíme se nové říkanky a písně. Budeme se věnovat rozvoji dětí…

Číst více…