St 24.1.2024 – Novotný Glass, Atelier Wünsch, Sklářské muzeum Nový Bor

V novém roce se těšíme na návštěvu sklářské hutě a galerie Novotný Glass , Galerie DW a Sklářského muzea v Novém Boru. 

V tento den se společně s LŠ vydáme na celodenní výlet vlakem do Nového Boru za „křehkou skleněnou krásou“ – Navštívíme sklářskou huť, galerii a muzeum Novotný Glass – zde děti spatří zpracování surovin pro výrobu skla ve sklářské huti. Prohlédneme si sklářskou huť Novotný z ochozu na vlastní oči. Můžeme tak pozorovat jak se sklářská hmota mění v rukou sklářských mistru na úžasné výrobky a poznat tak „křehkou krásu a dlouholetou tradici v našem kraji“.

Následně se přemístíme a rozdělíme na dvě skupiny, které se vystřídají v Ateliéru a ve Sklářském muzeu. Zde na děti čeká komentovaná prohlídka formou pohádky a videa, různé historické výrobky, druhy skla a jeho různé využití a zpracování. Zde si také budou moci zakoupit nějakou skleněnou drobnost na památku a potěšení svých blízkých. V ateliéru si děti pod vedením skláře vyfouknou zápich – baňku a uvidí vlastnoruční výrobu různých netradičních předmětů od samotného sklářského mistra.

S sebou děti dostanou stravovací balíček ze školní jídelny. 

Hurá, hurá, výlet za křehkou krásou nás čeká. :) Doufáme, že bude i příznivá situace k uskutečnění tohoto výletu. Mít tak možnost obohatit a získat tak nové zkušenosti, praktické dovednosti a seznámit se s řemeslem, které nám tu pomalu zaniká.