Červen v MŠ

Konec školního roku se neúprosně blížil a o to více nás čekala intenzivní příprava na Zahradní slavnost a pasování předškoláků. Připravovaly se kulisy a výzdoba školky i prostory zahrady MŠ. Nácviky s rodiči  –  Tanec s rodiči a samostatné vystoupení dětí. Všichni byli úžasní a jsme hrdí na skvělou spolupráci. Děti se nemohly dočkat až to vypukne. Samostatné vystoupení – tance, divadla a pásma byly obdivující a krásně propracované. Všichni účastnící byli nadšení a okouzlení. Jen počasí nám nepřálo, proto to muselo být přerušeno a loučení s deváťáky a pasování předškoláků následovalo v jiný den.  Během dalších dnů nás čekala…

Číst více…

Květen v MŠ

Začátkem měsíce jsme se vypravili za dobrodružstvím indiánů, dozvěděli jsme se více o jejich původu a způsobu života, komunikace, tanců aj. Zapojili jsme se do tvoření čelenek a plnění úkolů, jako například lov bizona, stavby a modelování totemu, chytání ryb apod. Také jsme se účastnili ozdravného pobytu – Školka v přírodě ve Sloupu v Čechách, tentokrát jsme byli ubytováni přímo pod hradem. Prohlédli jsme si okolí jako Cikánské jeskyně, Skalní divadlo, Skalní hrad, Strážní věž a Modlitební důl. Dárečky jsme pořídili v místním rukodělném stánku – tzv. Chňapkárna. Účastnili jsme se Sloupského tyátru. Pobyt byl moc krásný. Děti byly statečné…

Číst více…

Duben v MŠ

  Také v dubnu nás čekalo mnoho aktivit a plánů. Nejen skvěle probíhající lekce plavání v plaveckém areálu v České Lípě, které byly určeny pro všechny děti z MŠ a LŠ. Děti zde rozvíjely hrubou motoriku a své nové dovednosti. Ale také se nám blížil Zápis do 1. třídy, a proto i předškolní děti byly navštívit naší ZŠ, kterou jsme si společně prošli, aby děti načerpaly nové poznatky a zkušenosti, jak v různých třídách, tak pomocí her a aktivit. Samostatný Zápis probíhal krásným, poklidným a hravým způsobem. Na děti pak čekaly dárečky. Tradičně jsme se stali účastníky silničního provozu na…

Číst více…

Březen v MŠ

V březnu jsme zažili i další akce a výlety, jako návštěva místní obecní knihovny, kde nás čekalo vystoupení a zapojení dětí do scénky O veliké řepě, další příběhy a hry. Děti se dozvěděly něco o provozu knihovny, způsobu výpůjček a prohlížení dětské literatury. Také jsme se zapojili do tradičního pečení v Kruhu, kde probíhalo pečení Velikonočních mazanců, Jidášků i chleba u paní Knapové. Kde po herních i pracovních činnostech děti čekala procházka daného okolí (kulturní i přírodní památky, změny v přírodě apod.). Výrobky si děti mohly odnést domů pro rodiče. Byly krásné a chuťově výborné. Moc se dětem povedly. Také…

Číst více…

Lyžařský výcvik Ještěd

Začátkem března nás čekal Lyžařský výcvik na Ještědu. Každé ráno nás vyzvedl autobus a odpoledne nás přivezl zpět na oběd do MŠ. Pod Ještědem se děti zdokonalovaly ve svých pohybových dovednostech. I úplní začátečníci se za pár hodin naučili postoje a potřebné pohyby na lyžích jako stoj, dřep, brždění, zastavení apod., také samostatné sjezdy, slalomy aj. Nakonec mohly děti ve skupinách na sjezdovky a své dovednosti využít a ukázat všem účastníkům a rodičům. Děti byly velice nadšené a spokojené. Rodiče obdivovali každé drobné dovednosti svých ratolestí a žasli nad jejich úžasnými pokroky. Tento lyžařský výcvik byl moc fajn. Určitě bychom…

Číst více…

Masopustní bál

  V zimním období nás čekalo mnoho veselých radovánek – bobování a sáňkování, bruslení na zimním stadionu i na zamrzlé ploše místní nádrže či rybníku, nechyběly stavby ze sněhu a koulování. Také jsme se věnovali tradicím a zvykům v daném období. V lednu jsme se zaměřili na to, co nám přinesly Vánoce, účastnily jsme se Tříkrálové sbírky a průvodu s novoročním přáním. Nechyběla návštěva kina a tradiční promítání v Doksech. Probíhaly lekce plavání. Jako další tradice nás čekalo období Masopustu, kde se děti zapojily do tvoření masek a následně i do samostatného průvodu obcí. Děti si velice užily Masopustní bál…

Číst více…

26.6.2024 ZOO Ústí nad Labem

Dne 26.6.24 se společně vydáme na celodenní výlet do ZOO Ústí nad Labem. Tento zážitek začneme a zároveň pak i ukončíme cestou vlakem a trolejbusem. Odjezd je stanoven na 7:10 a návrat na 16.hod. Během dne si projdeme a prohlédneme všechna zákoutí, které jsou nabízené touto zahradou. Na děti též čekají různá stanoviště pro volnou hru, občerstvení a nákup suvenýrů. Dříve se tedy jednalo o první přírodní ptačí rezervaci ve střední Evropě zvané Lumpepark, ze které po 2. světové válce postupně vznikla dnešní moderní zoologická zahrada. Uvidíme zde například pavilon šelem a pavilon exotária, kde byly umístěny vzácné druhy zvířat.…

Číst více…

Pá 24.5.2024 Naučná stezka SWAMP okolo Máchova jezera

Dne 24.5. nás čeká celodenní výlet okolo Máchova jezera, a to po Naučné stezce SWAMP. Naučná stezka seznamuje s chráněnými a kriticky ohroženými živočichy, rostlinami a rybníkářstvím Máchova jezera. V terénu je připraveno šest naučných panelů s tématikou ochrany životního prostředí u Máchova jezera (botanika, zoologie bezobratlých, zoologie obratlovců, rybníkářství, obecné informace, Swamp). Procházka bude vedena zábavnou formou. V době volné hry děti navštíví lanové hřiště, dětské hřiště a vyhlídku. Sraz v MŠ nejdéle do 7:30. Předávání stravovacích balíčků ze školní jídelny na celý den v MŠ. Děti s sebou potřebují batůžek s pitím, kapesníky, kapesné, vhodnou a pevnou obuv,…

Číst více…