Vánoční hvězda – besídka a nácvik 2023

Pro potěšení srdcí našich rodičů, blízkých, známých a následně žáků a učitelů jsme si připravili pásmo vánoční besídky „Vánoční hvězda“, která nás každého provází celý život a díky ní my předáváme potěšení, lásku, radost našim nejbližším, skrz úsměvy, obejmutí, laskavým slovem. Hvězda tak září v každém z nás a doprovází nás jako tři krále, pastýře a osadníky do Betléma. Stínohra předala poselství a pomocí látek jsme pohybem tvořili hvězdy, až jsme se spojili do komety směřující k nebi, s tím poselstvím, že každý má svou cestu a něco následuje. Nakonec jsme s rytmizací a hrou na hudební nástroje zazpívali vánoční píseň, kde se mohli zapojit všichni ostatní, aby s námi mohli prožít krásný čas. Pásmo se dětem velice vydařilo, krásně spolupracovaly, vystupovaly s nadšením a úsměvem na tváři. Ukončeno bylo krásným potleskem, obdivem a pohoštěním s přátelskými slovy. Mockrát děkujeme.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a příjemný vstup do nového roku. Děkujeme všem za vstřícnost a spolupráci.

Těšíme se na společné setkání opět v novém roce, také na nové zážitky a prožitky, které nám přinese.