Říjen v MŠ 2023

Během října nás čekalo mnoho tradičních aktivit jako drakiáda, jablíčkování, dýňování a halloween. Do drakiády a jablíčkování jsme zapojili v rámci spolupráce o společné tvoření s dětmi rodiče, kde následně po vytvoření výrobku probíhalo hlasování, za tvar, barevnost, použitý materiál a u jablíček za druh jablíčka i výrobek z nich. Sešla se nádherná díla a úžasné, lahodné výrobky. I na dýňování se nám od rodičů sešlo velké množství dýní a každé dítko si tak mohlo vydlabat svou dýni na školkové zahradě za krásného počasí, která se následně vystavila. Dlabání jim šlo pěkně od ruky. Při halloweenu děti vyzkoušely různé aktivity…

Číst více…

Výlety v září 2023

Hned na začátku září nás čekal první výlet, a to vlakem do Starých Splavů, kde jsme se prošli dětským lesoparkem a lanovým centrem. Také jsme si vyzkoušeli Čtyřlístkovou stezku a veřejné hřiště s různými aktivitami. Navštívili jsme Lázeňský vrch s vyhlídkou. Prošli jsme se k Máchovu jezeru a k molu, také k výpusti. Při cestě nechyběly hry a pověsti o zdejších místech. Procházka pokračovala pod vrch Šroubený a zpět nás čekalo vodní osvěžení v Máchově jezeře. Bylo to moc fajn. Druhým a tradičním výletem byl výstup na hrad Bezděz. Dopravili jsme se veřejnou autobusovou dopravou. Opět nás cestou provázely pověsti…

Číst více…

16.9.2023 Lesní festiválek

Dne 16.9.2023 jsme se společně účastnili Lesního festiválku, které bylo zaměřené na téma Lesní zvířátka (jelen, divoké prase, veverka, liška, včelka apod.) Zde si děti vyzkoušely různá stanoviště na pohyb, procvičily své rozumové a logické myšlení apod. Na konci stezky na ně čekaly odměny formou medaile a omalovánek. Nechybělo kreslení na obličej, občerstvení a opékání vuřtů. Všichni, kteří se účastnili, vše zvládli bravurně a s úsměvem na tváři. Během plnění aktivit se děti mohly odreagovat u dvou divadelních loutkových představení. Všichni si to moc užili.   

Číst více…

Zámek Horní Libchava 22/23

Na Zámek Horní Libchava nás pozvala místní školička, která má své sídlo a zázemí přímo v zámeckém areálu, zde využívají i bývalý lesopark, kde vytvořily krásnou stezku lesních zvířat.  Děti se hned zapojily do dění, prohlédly si prostory i zámek. Prováděla nás paní komorná – což je jedna z vyučujících. Prostředí zámku i jeho blízké okolí je netradičně pojat. Majitel zdejšího zámku často cestuje a nakupuje mnoho suvenýrů a velikých předmětů, které jsou právě součástí výzdoby či vybavení zámku. Děti si výlet užily. U nás v MŠ byl pro děti připraven indiánský den, během kterého si mohly děti vytvořit tričko,…

Číst více…

Logoprevence a práce s mikroskopem v MŠ 22/23

V průběhu školního roku jsme se i více zaměřili na Logoprevenci v MŠ, průpravná cvičení dechová, artikulační, oromotorická, které byla propojená s jemnou i hrubou motorikou, vizuomotorikou a prostorovou orientací. Při dechovém cvičení děti nacvičovaly správný výdechový proud, výdrž, sání, samotný výdech, regulace dechu, síla proudu, měkké patro, postavení a umístění jazyka a čelistí aj. Využívaly se různé pomůcky, materiály, hry a aktivity. Děti se nadšeně zapojovaly do všech aktivit.  Během vzdělávacích činností v MŠ nás navštívil i pan učitel Bárta ze základní školy, který si pro děti připravil pozorování mikroskopem. Děti se seznámily s nastavením, manipulací a obsluhou. 

Číst více…

Den dětí v MŠ 22/23

Den dětí si děti z mateřské školky s nadšením užily. Čekala je cesta vlakem do Splav a zde návštěva místního lanového centra. Pak jsme se vydali Jarmilinou stezkou zpět, při které měly připravenou ptačí stezku až k Máchovu jezeru. Po nalodění na parník Máj jsme tradičně vypluli po Máchově jezeře. Děti mohly vidět racky na Myším ostrůvku, labutě, sladkovodní ryby a mnoho kempů a přístavů. Seznámily se s dalšími dětmi z jiných školek. Na pláži jsme se osvěžili lahodnou zmrzlinou a následně jsme se vydali zpět na vlak. Ve školce na děti čekalo překvapení.   

Číst více…

Školka v přírodě – Sloup v Čechách 22/23

Letošní Školka v přírodě se uskutečnila v květnu kousek od nás. Cesta byla vlakem a autobusem. Zvoleným místem bylo RS Oáza ve Sloupu v Čechách. Krásné prostředí, milé lidi i obsluha, dostatek herních prvků a míst v okolí, co navštívit a kam se projít. Děti byly ubytované v chatkách a odloučení od rodičů zvládaly na výbornou. Slunné dny jsme osvěžili a zvlažili zmrzlinou. Navštívili jsme Skalní hrad, Cikánské jeskyně, Skalní divadlo, místní koupaliště, kozí minizoo. Pro děti byly připraveny aktivity i v areálu zařízení. Opékali jsme vuřty a zakončení pobytu bylo bálem. Vše uteklo jako voda a návrat se neúprosně…

Číst více…

Dopravní hřiště a cyklistika v MŠ 22/23

Během dubna a května nás čekali další krásné akce. Jeli jsme se povívat na Dopravní hřiště v České Lípě. Zde nám zapůjčili kola a odražedla. Přilby měly děti vlastní. Děti se blíže seznámily s pravidly silničního provozu, značení  –  vodorovné i svislé, pravidla jízda zprava, jízda na kruhovém objezdu a jak se zachovat, když projíždí vlak. Co udělat, když se blížím do křižovatky a je zde červená. Naučily se řešit různé situace.  Před samostatnou projížďkou se děti seznámily s výbavou kol, ochrannými  prvky na kolo i na cyklistovi, povinnou výbavou, značením. Při projížďce po obci jsme trénovali rozjezdy a zastavení,…

Číst více…