Výlet páté třídy do Prahy

Pátá třída jela na tradiční výlet do Prahy. Navštívila Pražský hrad, prošla se starou Prahou, projela se lodí po Vltavě.