Poslední týden ve škole

Zatímco jedna polovina dětí jela na turistický pobyt do Sedmihorek, druhá zůstala ve škole. Věnovaly se spoustě zajímavých činností.