Den přírody

Děti se na několika stanovištích pod vedením odborníků (ornitolog, botanička, bioložka) seznámily s životem raků,  vodní havětí obývající místní nádrž, důležitostí vody, životním cyklem rostlin, ptáčky.